ij trachten geïnteresseerden in de Eerste Wereldoorlog en in het bijzonder het Westelijk Front te verenigen, los van elke politieke of ideologische overtuiging. Onze vereniging vindt zijn wortels in de Britse organisatie “The Western Front Association”. De Belgische afdeling werd gesticht in 1989 en staat als v.z.w. volledig onafhankelijk van de Britse moederorganisatie. De WFA-België speelt vooral in op de specifieke noden en interesses van het Belgische publiek. De voorbije jaren is zij dan ook uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met meer dan 300 leden.

Jaarlijks organiseert de WFA-België een aantal activiteiten: meestal uitstappen “te velde” en bezoeken aan diverse historische plaatsen en musea, maar eveneens lezingen over onderwerpen die rechtstreeks in verband staan met gebeurtenissen en toestanden uit Wereldoorlog I en met het accent op de eigen streek en de eigen militaire geschiedenis.

In aansluiting hierop geven wij driemaandelijks een eigen tijdschrift uit, “Shrapnel”, met bijdragen van algemeen-historische inslag en met zoveel mogelijk klemtoon op specifiek Belgische onderwerpen. De meeste bijdragen komen van de eigen leden, specialisten in de behandelde materie. Alle leden ontvangen bovendien de nieuwsbrief ‘Flash’. Deze nieuwsbrief bevat de huishoudelijke mededelingen van de vereniging, zoals de concrete afspraken voor volgende WFA-activiteiten.

Indien u belangstelling heeft voor de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog, dan moet u beslist overwegen om lid te worden van “The Western Front Association – België, v.z.w.

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .