Lidmaatschap

Wij trachten geïnteresseerden in de Eerste Wereldoorlog en in het bijzonder het Westelijk Front te verenigen, los van elke politieke of ideologische overtuiging. Onze vereniging vindt zijn wortels in de Britse organisatie “The Western Front Association”. De Belgische afdeling werd gesticht in 1989 en staat als v.z.w. volledig onafhankelijk van de Britse moederorganisatie. De WFA-België speelt vooral in op de specifieke noden en interesses van het Belgische publiek. De voorbije jaren is zij dan ook uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met meer dan 300 leden.

Jaarlijks organiseert de WFA-België een aantal activiteiten: meestal uitstappen “te velde” en bezoeken aan diverse historische plaatsen en musea, maar eveneens lezingen over onderwerpen die rechtstreeks in verband staan met gebeurtenissen en toestanden uit Wereldoorlog I en met het accent op de eigen streek en de eigen militaire geschiedenis.

In aansluiting hierop geven wij driemaandelijks een eigen tijdschrift uit, “Shrapnel”, met bijdragen van algemeen-historische inslag en met zoveel mogelijk klemtoon op specifiek Belgische onderwerpen. De meeste bijdragen komen van de eigen leden, specialisten in de behandelde materie. Alle leden ontvangen bovendien de nieuwsbrief ‘Flash’. Deze nieuwsbrief bevat de huishoudelijke mededelingen van de vereniging, zoals de concrete afspraken voor volgende WFA-activiteiten.

Indien u belangstelling heeft voor de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog, dan moet u beslist overwegen om lid te worden van “The Western Front Association – België, v.z.w.”.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt over een volledig kalenderjaar. Bij inschrijving in de loop van het jaar blijft de gehele bijdrage verschuldigd, maar krijgt het nieuwe lid alle voorgaande publicaties van het tijdschrift Shrapnel van het lopende jaar toegestuurd.

Inschrijvingen na 1 oktober worden automatisch overgedragen naar het daaropvolgende kalenderjaar.

Het jaarlijks lidgeld is afhankelijk van de categorie van lidmaatschap waaronder U wenst aan te sluiten. De onderstaande tabel zorgt voor een overzicht.

Categorie Soort lidmaatschap Bijdrage:

A Gewoon lid 25,00 EURO

B Steunend lid Minimum 50,00 EURO

C Familielid 35,00 EURO

D Steunend familielid Minimum 60,00 EURO

E Student 15,00 EURO

Ter verduidelijking:

• Onder het (steunend) gezinslidmaatschap worden de beide partners elk beschouwd als een volwaardig lid (dus twee effectieve leden voor één gezin) en het volledige gezin (beide partners en hun minderjarige kinderen) mag deelnemen aan alle activiteiten, maar ontvangt slechts één exemplaar van de publicaties.

• Verenigingen en bestuurlijke instanties dienen zich altijd aan te sluiten als steunend lid.

• Een student volgt voltijds dagonderwijs en is jonger dan 25 jaar.

• Nieuwe leden die in het buitenland wonen, kunnen een internationale overschrijving door hun bank laten uitvoeren op de rekening met volgende kenmerken: IBAN: BE33 7371 0516 7746 en BIC: KREDBEBB. Hierbij dient U wel zelf in alle extra bankkosten te voorzien. De bijdrage per categorie wordt bovendien verhoogd met 5,00 EUR (internationale portkosten).

Over te schrijven of te storten op rekeningnummer:

BE33 7371 0516 7746

van WFA-België vzw

Indien u zich wenst lid te maken van de vereniging, neem dan contact op met iemand van het bestuur.

Uw lidmaatschap gaat natuurlijk pas effectief in op het moment dat wij uw betaling ontvangen op het hierboven vermelde rekeningnummer van de vereniging.

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .