Flash 2020 nr 4

Woord van de voorzitter

Het najaar is in volle glorie in ons land. Het weer verandert, de natuur toont zijn herfsttooi en jammer genoeg toont het Covid -19 beestje zich van zijn slechtste kant.

We hebben eerder dit jaar onze activiteiten voor het najaar geschrapt. Ik weet het, ieder van ons had het veel liever anders gezien maar achteraf bekeken was dit een goeie beslissing. Organiseren en dan weer afgelasten is niet bepaald prettig en brengt nutteloos werk voor ons bestuur dat het beste wil voor onze leden.

Zoals jullie zullen zien krijgen jullie dit jaar de vierde Flash-nieuwsbrief samen met de Shrapnel, dit komt omdat we geopteerd hebben om onze Algemene vergadering te verplaatsen naar maart 2021 in de vurige hoop dat we in het voorjaar van volgend jaar opnieuw  kunnen samenkomen.

Door onze AV te verplaatsen moeten we de vierde Flash nieuwsbrief, waarin normaal gesproken de uitnodiging en de agenda van de Algemene Vergadering zijn opgenomen, niet apart versturen. We  willen ook  jullie aandacht vragen voor de nieuwe bedragen voor het lidgeld van onze vereniging, die kunnen jullie verder in de Flash vinden. We hopen dat jullie massaal lid  blijven van onze vereniging.  We hebben immers een reeks nieuwe activiteiten om naar uit te kijken, en waarop we jullie hartelijk uitnodigen, en er is onze vertrouwde Shrapnel die vier keer verschijnt met telkens een aantal kleurpagina’s.

Verder wens ik jullie allemaal, voor jezelf en jullie dierbaren, een gezond en veilig najaar met een goed jaareinde.

Tot binnenkort,

Marleen

Activiteiten

 • Algemene  Ledenvergadering 27 maart 2021 in de Garve, start om 9u15 einde voorzien rond       12u.   Inschrijven is verplicht (we kunnen maar met een beperkt aantal mensen aanwezig zijn). Het middagmaal en het namiddagprogramma worden covid gewijs geschrapt. Om in te schrijven nog even wachten op Flash 1 van volgend jaar.
 • 24 april: uitstap naar Mons onder leiding van Jan Vancoillie, met onder andere bezoek aan het Mons Memorial Museum, de begraafplaats van Saint Symphorien (eerste en laatste schot)
 • Uitstap naar Antwerpen 5 juni 2021 onder leiding van Walter en Marleen, de inundatie van Antwerpen en de uitvallen van het Belgisch Leger.
 • 3 juli flashbezoek meer uitleg volgt.
 • 4 en 5 september: fronttour naar Noord Frankrijk met onder andere bezoeken aan Longuenesse Cemetery, Calais, Wimereux, Etaples Cemetery en de Chinese begraafplaats in Noyelles-sur-Mer.  Dag twee rijden we richting Amiens en na een bezoek aan de Kathedraal gaan we naar Villers-Bretonneux.
 • 23 oktober lezing over het verdrag van Versailles en in de namiddag een film (in de Garve)
 • 29 januari 2022 algemene ledenvergadering

We hopen met zijn allen dat dit programma kan doorgaan zoals gepland en dat de corona perikelen geen roet in het eten gooien…

Mededelingen

Hernieuwen lidgeld 2021

Zoals beslist in de Algemene Vergadering van 2019 verhoogt het lidgeld voor dit jaar   met € 5.

Mogen we dan ook verzoeken het lidgeld voor het jaar 2021 te vernieuwen door over te schrijven op rekeningnummer BE33 7371 0516 7746. Vergeet niet uw naam en uw adres te vermelden.

Gewoon lid € 30 (buitenland: € 35)

Gezinslidmaatschap € 40 (buitenland € 45)

Student (tot 25 jaar) € 20 (buitenland € 25)

Een vraag van een WFA lid:

Pierre Ryckaert heeft van het Ministerie van Landsverdediging het militair dossier gekregen van een familielid dat door de krijgsraad ter dood veroordeeld werd. De doodstraf werd weliswaar nooit uitgevoerd, betrokkene werd zelfs gerehabiliteerd door het KB van mei 1919.

Meer dan deze summiere gegevens zijn er niet en er is niet geweten waar en wanneer de betrokken persoon voor de krijgsraad verscheen (wel dat hij in hechtenis zat van 26 mei 1915 tot 6 februari 1918.)

De dossiers der krijgsraden gehouden tijdens WO1 bevinden zich bij het Rijksarchief en zijn vrij toegankelijk voor opzoekingen, alleen… ze zijn nog niet ontsloten, er is geen inventaris der militairen die voor de krijgsraad verschenen. Er is wel een algemene inventaris van de krijgsraden en die kreeg Pierre toegestuurd.

De concrete vraag is dus: “Als ik de persoonsgegevens van deze persoon ter beschikking stel, zou er dan iemand onder de leden zijn die beschikt over bepaalde info en mij verder kan helpen om de krijgsraad die hem veroordeelde op te sporen en dan hopelijk ook zijn dossier te vinden? En waar handelt het KB van 28 mei 1919 over?”

Wie kan of wil helpen kan contact opnemen met pierre.ryckaert@telenet.be

Boeken

FERME-OLIVIER CEMETERY – 1914-1918 – ELVERDINGHE

Cemetery Index B.1 – 1921 (reprinted 1984)

De ‘Imperial War Graves Commission’ (IWGC, later Commonwealth War Graves Commission’ genoemd) werd door Sir Fabian Ware ingesteld in 1917. Een van de basis opdrachten, samen met het aanleggen van militaire begraafplaatsen en het bouwen van monumenten, was het opstellen van namenlijsten van de geïdentificeerde oorlogsdoden. Het werd niet toegelaten de oorlogsdoden naar hun eigen land over te brengen. De namenregisters werden opgesteld en gepubliceerd in een reeks boeken, land per land.

In België werden 453 genummerde namenregisters opgesteld, per stad of gemeente of gehucht of naar een nabijgelegen goed bekend café (of ‘cabaret’). De serie in België liep van B-1 Ferme-Olivier, Elverdinge, 1921 tot B-453 Sanctuary Wood Cemetery, Zillebeke, 1935. Iedere begraafplaats telde minimum een 40-tal graven. De enkele graven op de kerkhoven of de gemeentelijke begraafplaatsen bleven behouden, zolang de bestemming van deze plaatsen behouden bleef. Indien nodig werden de oorlogsdoden geconcentreerd naar een andere plaats, meestal naar Cement House Cemetery in Langemark dat het statuut ‘open cemetery’ had.

Drie WFA leden hebben samen een onderzoek opgesteld betreffend  Ferme-Olivier. De drie medeauteurs hebben de begraafplaats en de drie perken ontleed naar: samenstelling, eenheid, rangen, de militairen en omstandigheden van hun dood, en het verhaal tout court. Perk 1 werd ontleed door Bernard Pauwels en Christine Margodt, Perk 2 door Frans Descamps en Perk 3 door André Carnel. Ook werden zoveel als mogelijk de werkwijze van het IWGC systeem uitgelegd. Alles werd klaar en eenvoudig uitgelegd hoe IWGC de namenregisters opstelde. Christine Margodt verzorgde de lay-out, waarvoor onze dank. De uitgave is in kleurendruk.

We zijn bijzonder vereerd door een inleidend voorwoord dat geschreven is door  Prof. dr. Marc Vervenne, Ere-rector KU Leuven. Ferme-Olivier en de familie De Roo ligt hem bijzonder aan het hart, hij vond er zijn vrouw Christine.

De studie is nu beschikbaar gesteld voor de leden WFA België vzw. en belangstellenden. Aan de kostende prijs van 15 € (+ 5€ port) per exemplaar kan de bestelling worden doorgegeven: bestuurslid Bernard PAUWELS, Cyriel Vanhauwaertstraat 29, 8890 Moorslede – Tel.051/77 76 89 – of bij voorkeur door een mailbericht: bernard.pauwels1@telenet.be. Een studie die niet mag ontbreken in de bibliotheek van een WFA lid, en ook kan aansporen het voorbeeld te volgen.

Roger Lambrechts

Arts tussen Hippocrates en Hitler

Het levensverhaal van Roger Lambrechts (1892 – 1943) overspant twee duistere periodes uit de geschiedenis van de mensheid. Hij groeit op in Kessel-Lo, studeert aan het Onze-Lieve-Vrouwcollege in Tienen en beslist daarna om aan de Universiteit in Leuven doktersstudies te volgen. 

Begin augustus 1914 raakt het leven in België door de Duitse inval helemaal overhoop. Roger meldt zich bij zijn eenheid in de 3de Legerdivisie bij de 4de Jagers te Voet. Het kleine Belgische leger biedt stevig weerstand bij Liége, Namur, Antwerpen en bij de Slag om Diksmuide, maar het belandt uiteindelijk achter de IJzer met de Franse grens in de rug, wat Roger Lambrechts allemaal van dichtbij mee-maakt. De onderwaterzetting van een deel van de IJzervallei blokkeert definitief de Duitse opmars naar de Kanaalhavens.

Tijdens de oorlogsjaren 1914 – 18 gedraagt Roger Lambrechts zich als een onverschrokken hulparts, waarbij hij in verband met het  ver-plegen van gewonden heel wat praktische ervaring opdoet. Na de oorlog betekent het behalen van een doktersdiploma niet meer dan een formaliteit. Hij treedt snel in het huwelijk met Margueritte Praet, van wiel hij vier jaar lang gescheiden was.

Het gezin vestigt zich tijdens het Interbellum in Dilbeek met voor dokter Roger Lambrechts een schitterend artsenkabinet in Sint-Jans-Molenbeek. Als vurig patriot gaat hij in 1939 mee op een Rex-lijst voor de Senaat, maar al snel keert hij de nazi-gezinde Leon Degrelle de rug toe.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verzamelt hij in zijn praktijk belangrijke inlichtingen in verband met Duitste vlieg-velden, de bouw van de Atlantikwall, spoorlijnen enz… De Gestapo arresteert hem op 14 april 1942, hij wordt in Duitsland gedurende anderhalf jaar van de ene gevangenis naar de andere overgebracht, waarbij zijn gezond-heidstoestand snel verslechtert. Maar een natuurlijke dood wordt hem niet gegund. Hij sterft onder de hakbijl in Keulen op 22 november 1943.

Auteurs: Hubert Paulissen en André Gysel

uitgeverij De Schorre  isbn 9782930876184 kostprijs € 29

Tekstvak: Bij de uitgeverij Aspekt verscheen ‘Veenbrand’ met als ondertitel: ‘De Grote Oorlog en de Vrede die uitbleef’, een bundel bijdragen van meer-dere auteurs o.a. van Johan Van Duyse, Jeannick Vangansbeke en Rian van Meeteren, leden van WFA-België. Onze wereld kent vele brandhaarden en veel ervan hebben hun oorsprong in de Eerste Wereldoorlog. Boeken over wat er destijds gebeurde zijn er vele, maar boeken over de gevolgen van die oorlog, ook nu nog, die boeken ontbreken. Dit boek probeert in deze lacune te voorzien. Het is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog (SSEW). In dit boek belichten 17 in de Grote Oorlog gespecialiseerde Nederlandse en Belgische auteurs ieder voor zich een deel van onze huidige werkelijkheid vanuit de oorsprong: de Grote Oorlog.

ISBN: 9789463388467, 324 blz., 29,95 euro

Beste WFA-België vrienden,

Ik weet het, het begin van mijn woordje kent vanaf Flash 2 nog steeds hetzelfde onderwerp sinds ik voorzitter ben geworden van onze vereniging.

We zijn nog steeds in de ban van het Covid-19 virus en dat merken we ook binnen onze vereniging want dit jaar gaan er geen activiteiten door. Maar toch denkt ons bestuursorgaan aan volgend jaar in de hoop dat we elkaar dan op activiteiten zullen kunnen terugzien. Ik ben er van overtuigd dat bij het eerste weerzien er heel wat verteld zal worden over hoe we 2020 als WFA-België jaar hebben ervaren.

Zoals gezegd, we denken verder na over onze programmatie  en de verdere evolutie van onze vereniging.

Zo wil ik hier een warme oproep doen naar kandidaten om ons bestuursorgaan  vanaf het werkjaar 2021 te versterken. Iedereen kan zich kandidaat stellen maar ik durf hier wel bijzonder graag onze jongere leden aanspreken voor het opnemen van een bestuurstaak. Heel vaak wordt het aanvaarden van een bestuursfunctie binnen een vereniging aangevoeld als een bezigheid die heel veel tijd in beslag neemt. Ik kan jullie verzekeren dat dit binnen WFA-België goed meevalt.  Bovendien zorgen de ‘oudere’ bestuursleden ervoor dat er voldoende ondersteuning is zodat je rustig kan meegroeien in je functie . De sfeer tijdens onze vergaderingen is  aangenaam en we doen dit graag efficiënt zodat we niet onnodig lang vergaderen.

Je hebt alvast tijd om na te denken over deze uitnodiging en mocht je je geroepen voelen  dan hoor ik (of een ander bestuurslid) dat graag tegen het einde van het jaar.

Ondertussen hebben jullie Shrapnel 3 in jullie handen, vol met interessante artikels door onze leden geschreven en onder de kundige redactie van Freddy Vandenbroucke samengesteld. Schrapnel 3 werd uitzonderlijk in zwart-wit gedrukt, de volgende Schrapnel zal meer kleur bevatten.

Voor mij is het steeds opnieuw uitkijken naar een nieuw nummer van ons tijdschrift en ik hoop van harte dat dit bij jullie ook zo is.

Ik wens jullie allen voor jezelf en jullie geliefden een veilige en gezonde voortzetting van 2020.

Marleen Vermeersch

Voorzitter

Spaanse griep

Covid 19

Activiteiten

Corona toestanden hebben ons heel het jaar braaf thuisgehouden, we durven echter ho-pen dat het volgend jaar allemaal beter zal worden en dat we wel weer samen kunnen komen.

Het programma voor 2021: (dit alles wel onder groot voorbehoud!)

 • de Algemene Ledenvergadering wordt verplaatst naar 27 maart 2021
 • 24 april 2021: uitstap naar Mons
 • 5 juni 2021: uitstap naar Antwerpen
 • 3 juli: 2021 flashbezoek, meer informatie volgt
 • 4 en 5 september 2021: fronttour naar Noord-Frankrijk
 • 23 oktober 2021: lezing en film
 • 29 januari 2022: Algemene Ledenvergadering

Mededelingen

Hierbij nog eens een oproep om lid te worden van onze Facebook pagina.

Om toegang te krijgen:

 • heb je een facebook profiel nodig
 • open facebook en selecteer bij de zoekfunctie “mensen”
 • geef dan ‘Wfa België
 • klik op de juiste pagina ‘Wfa België
 • nu kom je op de pagina, tik op de knop ‘toevoegen’
 • de beheerder krijgt dan een aanvraag
 • van zodra de beheerder dit goedkeurt heb je toegang en kun je foto’s, ideetjes, tips voor trips… delen.

Voor de website kunnen foto’s doorgestuurd worden naar

Freddy.Vandenbroucke@telenet.be

Boeken

De Kinders van den Yzer

Wie weet er nog dat gedurende de Groote Oorlog tienduizen-den Belgische schoolkinderen, vooral uit de dorpen achter de Ijzer verplicht werden geëvacueerd en in noodopvang terecht kwamen? Een stukje geschiedenis dat niet op ieders netvlies staat gebrand.

Luc Selis heeft de voorbije jaren als verzamelaar-onderzoeker duizenden documenten doorzocht uit tientallen meters onont-gonnen openbare en private, bekende en onbekende archieven in binnen- en buitenland en zo de ingrediënten bijeen gebracht om dit vergeten stuk geschiedenis terug op de kaart te zetten.

Het is een heel leesbaar, toegankelijk, encyclopedisch boek met meer dan duizend illustraties. De levensomstandigheden, de verhalen en briefwisseling van de kinderen, het onder-wijzend personeel, de overheden die het organiseerden; alle stukken van de puzzel komen samen.

Het boek telt bijna vijfhonderd bladzijden enig ingebonden in een luxe uitvoering, met een overvloed aan nooit eerder gepubliceerde foto’s, brieven en telegrammen. Het wordt uit-gegeven in een eenmalige, beperkte oplage en zal binnenkort beschikbaar zijn.

De kostprijs van het boek is € 50 (gratis bezorging via filatelistische verenigingen, in andere gevallen € 10 toevoegen voor verpakking en verzending). Bedrag overschrijven met de vermelding ‘Kinders van den Yzer’ op rekeningnummer.

BE 39 6451 3487 6919.

Wie graag een boek wil schenken, zelfs met een persoonlijke boodschap, stuurt hiervoor een eenvoudig mailtje naar Luc Selis (luc.selis@telenet.be), die verder het nodige zal doen.

Het verdriet van Versailles

100 jaar ellende van de Parijse verdragen

De Eerste Wereldoorlog was een drama van ongekende omvang en wellicht waren en zijn de gevolgen van de Parijse ver-dragen,waarvandievanVersaillesde allerbelangrijkste is, nog wel dramatischer.  In plaats van een duurzame vrede te sluiten verviel ‘Versailles’ tot het toepas-sen van een bot overwinnaarsrecht, waar-bij de verliezers van de oorlog zwaar afge-straft werden, alhoewel alle oorlog-voerende landen schuldig waren aan het uitbreken van die oorlog. De opgelegde bepalingen van Versailles waren zodanig vernederend dat dit heftige reacties bij de verslagenen tot gevolg had.culminerend in dictatoriale ideologieën, een Tweede We-reldoorlog met 60 miljoen doden, de ver-dere uitbouw en ondergang van de Sovjet-Unie, de Koude Oorlog, de burger-oorlog in Joegoslavië en alle daarbij behorende geopolitiek spanningen die tot het einde van de 20ste eeuw Europa in haar greep hielden.

En ook in het Midden-Oosten, nadat het Ottomaanse Rijk was verslagen, waren en zijn de bepalingen van ‘Versailles’ één en al drama. Tot  op de huidige dag zien we als gevolg daarvan nog steeds mensonterende gebeurtenissen die brug te voeren zijn tot de Parijse verdragen, zoals de opkomst van ISIS, de burgeroorlogen in Irak en Syrië, de problematiek van de 30 miljoen Koerden en de meer dan 5 miljoen Palestijnen die vanwege de Israëlische annexatiepolitiek in vluchte-lingen kamen zijn ondergebracht.

Anton Kruft, die als bedrijfseconoom en historicus bekend is met Oost-Europa en het Midden-Oosten, tracht aan de hand van de historische gebeurtenissen van de afgelopen 100 jaar vast te stellen hoe het mogelijk is dat de wereld nu nog steeds te kampen heeft met de naargeestige erfenis van ‘Versailles’ dat nog steeds niet is uitgewerkt. In dit historisch onderzoek sluit de auteur af met de daarmee verworven inzichten over de problematiek van ‘Oorlog & Vrede’

Auteur: Anton Kruft

Uitgever: Uitgeverij Aspekt B.V.

artikelnummer: 9789463385855, 325 blz; 24,95 euro.

Beste WFA vrienden,

 

Dinsdagavond 26 mei is Guido Mahieu ons ontvallen aan een hartfalen. Hij woonde in Adinkerke en was bezieler van het Cabourmuseum. Hij was lid van onze vereniging met een grote passie voor oorlogsgeschiedenis en expert in de recente militaire geschiedenis.
Samen met Luc Vanacker schreef hij een aantal artikelen voor ons tijdschrift Shrapnel.
Samen met de WFA-Belgiëleden biedt het bestuursorgaan zijn familie onze oprechte gevoelens van medeleven.

 

Marleen Vermeersch

Voorzitter

 

 

Beste WFA-België vrienden,

 

Sedert enkele weken beleven we bizarre tijden door Covid-19, het coronavirus.

Honderd jaar geleden leed de wereld onder de Spaanse griep, die begon in oktober 1918 en spontaan eindigde eind 1919, of dit corona spook ook spontaan zal verdwijnen is nog maar de vraag, het zal nog veel ‘social distancing’ vergen. We hebben wel het geluk in de 21ste eeuw te leven, de gezondheidszorg is vandaag de dag niet te vergelijken met wat onze voorouders hadden en we hebben tegenwoordig heel slimme virologen die alles op de voet volgen.

Maatregelen die door de overheid werden en worden genomen hebben ook een invloed op de werking van onze vereniging. Zo werd reeds de uitstap naar Mons uitgesteld naar 6 juni en de activiteiten van mei worden verplaatst naar een nog te bepalen datum.

Ondertussen werd het duidelijk dat we al onze activiteiten voor dit jaar moeten opschuiven naar volgend jaar. Er zijn teveel onzekerheden die het moeilijk maken om verder in het jaar te kijken.  Dus ook de uitstap Mons die zoals vermeld verschoven was naar 6 juni gaat niet door. Nieuwe data zullen in functie van wat mag en kan ingevuld worden en meegedeeld aan al onze leden. Daarnaast is het ook interessant om onze website  https://wfabelgie.wordpress.com/aktiviteiten/ te volgen. Daar zullen eventuele  updates in verband met onze activiteiten te lezen zijn.

Onze BAV voor de statuten is ook uitgesteld, wanneer daar opnieuw rond vergaderd kan worden zal aan de effectieve leden meegedeeld worden.

 

Onze nieuwe bestuurder Fré Carlu heeft voor onze vereniging een gesloten Facebookpagina aangemaakt. De WFA-België leden zullen zich hierbij kunnen aansluiten door zich aan te melden, waarna ze toegelaten zullen worden nadat het lidmaatschap nagezien is. Hierbij vinden jullie de manier waarop je toegang kan krijgen tot onze Facebookpagina:

Om lid te worden van de Facebookpagina :

– Heb je een Facebookprofiel nodig.

– Open Facebook en selecteer bij de zoekfunctie ‘Mensen’.

– Geef dan in “Wfa België”.

– Klik op de juiste pagina “Wfa België”.

– Nu kom je op de pagina en tik op de knop ‘toevoegen ‘.

– De beheerder krijgt dan een aanvraag.

– Van zodra de beheerder dit goed keurt, heb je toegang.

 

Namens het bestuursorgaan wens ik jullie en jullie geliefden een gezond en coronavrije toekomst.

 

Hartelijke WFA-België groeten,

Marleen Vermeersch Voorzitter

Mededelingen

Beste WFA-België vrienden,

 

Tot onze grote verbazing vernamen we dat Marc Vanthournout op Paasmaandag van ons is heengegaan. We wisten al een tijdje dat hij sukkelde met zijn gezondheid maar dit nieuws kwam toch geheel onverwacht. Marc was jarenlang een heel actief lid van onze vereniging, samen met zijn echtgenote Mildred waren ze steevast aanwezig bij onze activiteiten met het fototoestel in aanslag. We zullen Marc missen maar hij zal niet uit onze gedachten verdwijnen.

Namens het bestuursorgaan en de leden van WFA-België bieden we de familie van Marc onze oprechte deelneming aan.

Omdat we in deze tijden niet aanwezig mochten zijn bij de uitvaart van Marc hebben we bloemen gestuurd naar zijn echtgenote Mildred.

Marleen Vermeersch

Voorzitter

Rechtzetting:

Binnen het verslag van de AV 25/1/2020, ben ik de vraagsteller en niet Vannieuwenhuyze Luc. Graag recht-zetting, waarvoor dank.

Luc Vandendriessche-Verhaeghe Marie-Christine

Markekerkstraat 63 bus 12

8510 Marke-Kortrijk

++3256 218125 ++478 215967

Activiteiten

  Zoals de voorzitter in haar brief reeds vertelde worden alle activiteiten voor dit jaar opgeschort. Voor zij die reeds voor een activiteit betaald hebben: Dirk, de penningmeester, stort het geld terug.

Vermits we nu toch allemaal in ons kot moeten blijven en helaas niet op front- of andere toeren kunnen: wat doet u in al die vrije tijd? Breng ons op ideetjes en deel die op onze Facebook pagina

Boeken en tentoonstellingen

 Tijdelijke tentoonstelling

FLYBOYS Bezoekerscentrum, Lijssenthoek Military Cemetery, Poperinge.

Annemie Morisse, coördinator WO.1-Cel, stad Poperinge, meldt dat de Tijdelijke Tentoonstelling FLYBOYS door de grote belangstelling verlengd wordt tot het najaar 2020.

Op de begraafplaats liggen 94 vliegeniers begraven van de Britse luchtmachten (RFC, RNAS en RAF), de grootste concentratie piloten in België. De helden van de luchtgevechten waren vaak ook het slachtoffer van technische storingen. Naast de vele foto’s belicht de thematentoonstelling een aantal markante pilotenverhalen, ook de vliegvelden en de militaire toestellen worden behandeld.

De toegang is gratis.

Warm aanbevolen voor WFA leden: een bezoek aan de tentoonstelling en een wandeling op de grote be-graafplaats.

Boeken 

 De luchtoorlog 1914-1918 – De strijd in de derde dimensie tijdens de Eerste Wereldoorlog.  Auteur Dirk Starink, Uitgeverij Geromy (www.geromybv.nl). 

 Tijdens de oorlog 1914-1918 groeide het luchtwapen uit tot een niet meer weg te denken wapensysteem. Alle luchtmachten vonden hun oorsprong in de Eerste Wereldoorlog. De industrie groeide uit tot een pro-ductie van bijna 200.000 vliegtuigen en de basis werd gelegd voor de ontplooiing van de burgerluchtvaart. Het boek gaat over deze ontwikkeling in een geslaagde voorstelling, met klare tekst en overzichtelijke tabellen in bijlagen.

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie is een zelfstandig onderzoekcentrum en deze publicatie maakt deel uit van de Faculteit Militaire Wetenschappen. De auteur Dirk Starink is oud-luchtmacht-bevelhebber en militair luchtvaarthistoricus.

ISBN 978 90 828581 1 2 – NUR 680.

€ 39,50 – te verkrijgen bij de betere boekhandel.

1914-1918 – Wervik-Geluwe – Cahier 2019. 

Na 2010, 2011 en 2012 verscheen het  afsluitend Cahier 2019, in 146 bladzijden.

Het brengt ons de geschiedenis van Wervik-Geluwe op het einde en na de Grote Oorlog. Een samen-werkingsgroep van zes auteurs brengt het verhaal hoe het leven was op het einde en na de oorlog de teruggekeerde bevolking vol moed herbegon. De artikels: hulpverlening aan Belgische krijgsgevangenen en geïnterneerden in 1914-1918 (Manuel Robaeys), Evacuatie van Wervik-Geluwe in 1917 (Steven Masil), De bevrijding van Wervik in oktober 1918, De militaire oorlogsdoden 1914-1918 op het gedenkteken in Wervik (beide Roger V. Verbeke), De opstart van politiek Wervik na Wereldoorlog 1 (Rik Braem), Waar liggen de Geluwse militairen van de Eerste Wereldoorlog begraven? (Dirk Decuypere) en Wervik in beelden: De Wederopbouw (Rudy Vandamme). Alles vlot geschreven door de auteurs, specialisten ter zake. Cahier 2019 is een perfecte afsluiten van een reeks van vier, bijna 450 bladzijden samen.

Wervik-Geluwe Cahier 2019 is te verkrijgen aan de balie Vrije Tijd, in het stadhuis, in de Bib of in het Nationaal Tabaksmuseum –  cultuur@wervik.be (056/95.24.60) – Prijs € 15,00, portkosten niet inbegrepen.

Antony D’Ypres

 Na de verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog waren tientallen Belgische dorpen en steden volledig van de kaart geveegd. Van de middeleeuwse stad Ieper restten nog slechts ruïnes; de velden eromheen waren bezaaid met granaatputten, mijnkraters, oorlogsschroot, stapels onontplofte munitie, loopgraven, bunkers en smalspoorlijnen.

 

Fotografen Robert en Maurice Antony documenteerden de verwoesting

en de wederopbouw van Ieper en omstreken: het ruimen van de slag-velden, de terugkeer van de bewoners, de barakken en noodwoningen, het fronttoerisme, en de vele herdenkingen. Hun foto’s, gebundeld in dit boek, zijn van een uitzonderlijke artistieke kwaliteit, en van onschatbare documentaire waarde.

ISBN-nummer: 9789490880286

Aantal bladzijden: 272

begeleidende tekst: Piet ChielensDominiek Dendooven

De Spaanse griep

Honderd jaar geleden werd de mensheid getroffen door een ongekende cata-strofe, waarvan de gevolgen nog steeds voelbaar zijn.

De Spaanse griep, die van 1918 tot 1920 tussen de 50 en 100 miljoen slacht-offers maakte, was de grootste menselijke ramp van de geschiedenis. En toch kennen we de Spaanse griep vooral als een voetnoot bij de Eerste Wereld-oorlog. In dit boek vertelt Laura Spinney het verhaal van een pandemie die zich uitstrekte over de hele wereld. Vanuit het perspectief van hen die het meemaakten, laat ze zien hoe de mensheid op de proef werd gesteld door een allesverwoestend virus. Ze toont aan dat de Spaanse griep minstens zo belang-rijk was als de twee wereldoorlogen in het verstoren – en vaak permanent veranderen – van de wereldpolitiek, relaties tussen rassen, gezinsstructuren, de medische wetenschap, religie en de kunsten.

Auteur: Laura Spinney ISBN 9789029519465 . Uitgeverij De Arbeiderspers

Door o.a. Johan Van Duyse en Henk van der Linden, leden van onze vereniging, werd bij de uitgeverij Aspekt ‘Napijnen van de Groote Oorlog’ een bundel publicaties samengebracht in één uitgave:

Dit is een bijzonder boek. Het gaat over de Groote Oorlog, in België en in Nederland. Maar het gaat ook weer niet over deze oorlog. Het gaat over wat mensen in en juist door die oorlog nadien overkwam. Het gaat over Belgen, over Nederlanders en over buitenlandse militairen in en op door-reis via Nederland.

België lag in puin en de honderdduizenden ontheemden die weer huis-waarts gingen, stonden voor de zware opgave van herstellen wat ver-woest was en het leven opnieuw beginnen. Elke familie treurde om doden en had zorgen over zwaargewonden. En dat terwijl de gehele economi-sche structuur in puin lag of door de Duitsers was leeggeroofd en hon-derdduizenden dwangarbeiders en krijgsgevangenen terug uit Duitsland ook weer aan de slag wilden.

Nederland kampte met geheel andere problemen. De Belgische vluchte-lingen gingen huiswaarts, maar er kwamen opstandige Vlaamse activisten voor terug. Ook werden zij al snel opgevolgd door tienduizenden krijgs-gevangenen die via Nederland weer naar het eigen land werden terug-gestuurd.

Een gigantische logistieke operatie voor de Nederlandse regering, de lo-kale overheden, hulpcomités en kampcommandanten. De 200.000 Neder-landse gemobiliseerde soldaten kwamen ook weer thuis en moesten weer aan het werk zien te komen. En dat niet alleen, want al die militairen waren lange tijd uit de eigen beschermde omgeving geweest, en kwamen met geheel andere denkbeelden en gewoontes weer terug. Bovendien was er nog steeds voedselschaarste en had de Spaanse griep wreed haar sporen achtergelaten. En intussen werd er zelfs tot in Versailles ge-bakkeleid over Nederlands Limburg en Zeeuws-Vlaanderen.

isbn: 978-94-6338-795-8

We hebben nog altijd een voorraad, hoewel niet van elk nummer, aan oude  exemplaren van Shrapnel. Aangezien onze uitgave geen actualiteitswaarde heeft, blijven die evengoed leesbaar als elke nieuwe uitgave. In deze corona-tijden waarbij we in ons kot moeten blijven, biedt Shrapnel inzicht en achterliggende verhalen met betrekking tot de Eerste Wereldoorlog, de aanloop en de gevolgen ervan. De bijdrage die we vragen is 4 euro tot en met jaargang 2015 en 6 euro voor de jaargangen vanaf 2016 (+ portokosten). Voor wie meerdere exemplaren wenst kan een schappelijke prijs gemaakt worden. De exemplaren kunnen eventueel afgehaald worden en voor wie enigszins in de buurt woont kunnen ze in de brievenbus gedeponeerd worden.

Contact kan opgenomen worden via freddy.vandenbroucke@telenet.be (of 056/500209). Een inhoudsopgave vanaf jaargang 2006 staat op de websitepagina‘Shrapnel’.

 

Flash 2020 nr 1

Beste WFA- vrienden

 

Zoals elk jaar in januari wordt het werkjaar afgesloten met een Algemene Vergadering op het einde van de maand.

Na deze vergadering wordt er door de leden van het bestuursorgaan de voorzitter verkozen voor het komende werkjaar.
Fernand Verstraete die  vijftien jaar het voorzitterschap waarnam voor onze vereniging heeft besloten om zich niet meer kandidaat te stellen. Vijftien jaar geleden werd hij – zoals hij dat zelf zo mooi verwoord- tot voorzitter ‘gebombardeerd’. De hele periode heeft hij met brio deze taak vervuld. Ik durf te stellen dat elk lid van de vereniging dankbaar is voor zijn inzet voor onze vereniging.

Nu mag ik de fakkel overnemen. Samen met de leden van het bestuursorgaan hebben we Fernand bedacht met een attentie, ook zijn vrouw Josianne werd in de bloemetjes gezet.

We gaan verder met het maken van ons tijdschrift Shrapnel onder de deskundige leiding van onze redacteur Freddy Vandenbroucke. Zoals je merkt kreeg ons tijdschrift een update met kleurpagina’s en is de druk verbeterd.

We willen onze leden ook vragen om hun ideeën voor activiteiten of voor een nog betere werking van onze vereniging over te maken zodat wij die tijdens onze bestuursvergadering kunnen meenemen en bespreken. Een start werd al gegeven met de enquête opgesteld door Jozef Vantomme. Daaruit hebben we al geput voor toekomstige activiteiten maar verdere input van onze leden is steeds welkom.

Ik hoop een voorzitter te mogen zijn die de vereniging modern efficiënt mag leiden maar met respect voor gevestigde waarden binnen onze vereniging.

Iedereen mag mij mailen met ideeën om onze WFA-België een blijvende en toegankelijke vereniging te laten zijn.

 

Ik wens jullie allen alvast veel leesplezier met het eerste nummer van 2020.

Hartelijke WFA-groeten,

Marleen Vermeersch

 

Algemene Vergadering WFA-België op 25/01/2020 voor het boekjaar 2019

 

 1. Vanaf 9u kunnen de aanwezige toegetreden- en effectieve leden, bij de secretaris op de desbetreffende lijsten. Er zijn  22 toegetreden en 38 effectieve leden aanwezig. Er Is één geldig volmacht.
 2. De voorzitter verwelkomt de aanwezigen vanaf 9.30u en deelt de verontschuldigingen mee. Hij benadrukt dat de Algemene Ledenvergadering bedoeld is om de vereniging en zijn bestuur te evalueren door de aanwezigen
 3. Er zijn geen schrappingen van effectieve leden en er zijn 7 effectieve leden bijgekomen wat het totaal nu op 63 effectieve leden betekent.
 4. Het quorum voor het stemmen: er zijn 38 effectieve stemgerechtigde leden en één volmacht, dit betekent een meerderheid bij 20 stemmen.
 5. Aanstelling van stemopnemers: Jan Vancoillie en Luc Dejonckheere zijn de stemopnemers.
 6. Goedkeuring van het verslag van de AV van 26/01/2019 verschenen in de eerste Flash nieuwsbrief, bijlage bij Shrapnel 2019/01: uitslag: ja 37;   neen 1;   onthouding 1.
 7. In een algemeen verslag door de voorzitter werd uitgelegd dat 2019 een mooi WFA-België jaar was met acht activiteiten en vier rijkgevulde Shrapnel tijdschriften boordevol interessante informatie. Het was een jubileumjaar waarin aandacht werd besteed aan ons 30-jarig bestaan in augustus 2019 met een speciale activiteit te Zonnebeke.
 8. Er zijn twee overlijdens onder onze leden te melden: Leon De Laet en René Vyncke.

Heel wat verdienstelijke leden hebben hun steentje bijgedragen aan het welslagen van onze activiteiten en/of hebben boeken geschreven. Er worden geen namen vernoemd om te vermijden dat er iemand vergeten zou worden.

 1. Wijziging Statuten volgens de nieuwe wetgeving van 23 maart 2019. Jozef neemt het woord en duidt de noodzaak om de Statuten aan te passen volgens de laatste wetgeving. Deze liggen nu ter goedkeuring voor aan de vergadering. Vermits er een aanwezigheid van 2/3 meerderheid van de effectieve leden vereist is en deze op de vergadering niet wordt gehaald moet er een Bijzondere Algemene Vergadering ingericht worden waar bij gewone meerderheid kan gestemd worden.
 2. Verslag van de voorbije activiteiten:Leopoldsburg: 57 deelnemers, Antwerpen: 50 deelnemers, Flash bezoek Diksmuide: 3 kinderen  en 17 volwassenen, Jubileumdag in Zonnebeke: 21 leden aan-wezig en twee nieuwe leden bij, Fronttour Elzas-Lotharingen: 32 deelnemers, Bachten de Kupe: 57 deelnemers, Boekenbeurs Passendale: één van de meest succesvolle in jaren, Algemene Ledenvergadering en boekenbeurs: 60 aanwezigen.
 3. In het administratief verslag wordt het aantal leden van 2019 vergeleken met het aantal van 2018. We kunnen een daling vaststellen maar deze is niet alarmerend. De belangstelling voor de Eerste Wereldoorlog blijft sterk aanwezig.
 4. De penningmeester heeft de nodige uitleg bij de verrichtingen die zijn gebeurd. Er wordt een licht verlies vastgesteld. Om verder verlies te beperken zal vanaf 2021 het lidgeld verhoogd worden. Dit zal ook de vernieuwing in ons tijdschrift Shrapnel opvangen, want vanaf 2020 zullen er een tiental gekleurde bladzijden aanwezig zijn, vooral loopgraafkaarten zullen in kleur opgenomen worden.
 5. De rekeningtoezichthouders Annnick Vanderjeught en Gilbert Delaruelle waarderen de efficiëntie van de penningmeester en de helderheid waarmee de boekhouding wordt gevoerd.
 6. Goedkeuring van de rekeningen en kwijting aan de RvB: Ja 39 Neen 0   Onthouding 1.
 7. De penningmeester stelt de begroting voor 2020 voor, er zijn al enkele offertes ingediend kan maar er kan nog  geen volledige begroting worden voorgesteld. Uitslag: Ja 39  Neen 0  Onthouding
 8. Goedkeuring Lidmaatschap 2021. Het lidgeld zal wijzigen (is sinds 1997 niet meer gewijzigd!). Dit wordt ingevoerd in 2021. Voor de individuele leden wordt dit 30€, gezinslidmaatschap wordt verhoogd naar 40€. Het steunend lidmaatschap blijft onveranderd met een minimum van 50€.  Uitslag: Ja 38, Neen 1, Onthouding
 9. Rekeningtoezichthouders voor het nieuwe boekjaar: Jozef Vantomme en Kaatje Debruyne.
 10. Er werden geen agendapunten ingediend.
 11. Verkiezing bestuurders: Zijn uittredend en herkiesbaar: Freddy Vandenbroucke, hij werd herkozen met unanimiteit van 39 stemmen. Dirk Lommaert werd herkozen met unanimiteit van 39 stemmen. Bernard Pauwels werd herkozen met unanimiteit van 39 stemmen. Er werden twee nieuwe bestuurders verkozen: Fré Carlu werd verkozen met 37 stemmenGilbert Delaruelle werd verkozen met 22 stemmen. Twee bestuurders nemen ontslag: Jozef Vantomme en Gino Lecomte. Zij worden bedacht met een boekenbon
 12. Voorstelling programma 2020                                                                                                             

 28 maart 2020: Mons met Jan Vancoillie                                                                                           

 16 mei: Antwerpen WO l deel ll door Walter De Bruyn en Marleen Vermeersch                                   

 5 juli: flashbezoek, nog te bepalen                                                                                                      

 5 en 6 september: fronttour Noord Frankrijk met Geert Delbecque, Freddy Vandenbroucke             

 24 oktober: Lezing: het Verdrag van Versailles door Marleen Vermeersch en lezing over de financiële gevolgen van WO l. Na de middag: filmvoorstelling.                                            

 30 januari 2021: Algemene Ledenvergadering

 1. Vragen effectieve leden: Maurice De Roo stelt een vraag rond het logo van de vereniging. Er wordt geantwoord dat dit niet zal veranderen omdat dit de kenbaarheid van de vereniging verhoogt. Luc Vannieuwenhuyze stelt een vraag over de mogelijkheid om anderen verenigingen toe te laten als lid. Dit kan als steunend lid (B). Er zijn geen vragen door de toegetreden leden.

 

 1. Einde van de vergadering om 11.45u

Programma 2020

 Daguitstap naar Mons en omgeving

 

Het is niet de eerste keer dat de WFA naar de Henegouwen trekt.  Onder de deskundige leiding van historicus Jan Vancoillie bezoeken we op  28 maart 2020 opnieuw de stad en de omgeving in het licht van de gebeurtenissen op 23 en 24 augustus 1914, toen de Britten voor het eerst slag leverden tegen de Duitsers. Gezien nieuwe gegevens en inzichten komen ook de gebeurtenissen op 11 november 1918 aan bod. De Canadezen namen de stad die dag in.

 

Naast een aantal gekende begraafplaatsen (o.a. de stedelijke begraafplaats en de gemengde Duits-Britse begraafplaats Saint Symphorien in Hautrage) en monumenten (o.a. eerste schot, laatste schot, spoorweg-brug van Nimy…), bezoeken we nog een aantal zaken waar we nog niet eerder waren zoals het monument ter ere van George Price, de officieel laatste gesneuvelde Commonwealth soldaat uit WO 1, het monument in het stadhuis van Bergen en ook het in 2015 volledig vernieuwde Mons Memorial Museum.

 

’s Middags is iedereen een uurtje vrij in het centrum van Mons om te lunchen (eigen lunchpakket of een snelle hap in een van de zaken in het centrum)

Vertrek uit Ieper om 6.30 stipt,  domein Ons Tehuis Poperingseweg 30

Vanuit Kortrijk om 7u, parking Kulak  E. Sabbelaan

Terug in Kortrijk rond 19.30u en in Ieper 20u

 

Deelnemen kan nog mits overschrijving van € 25 per persoon op de WFA bankrekening

BE 33 7371 0516 7746 (KREDBEBB) Morgenster 4 8920 Kuurne  met vermelding  ‘Mons’ en het aantal personen.  Inschrijven kan nog tot 18 maart 2020.

Op de dag van de uitstap en bij belet is WFA België te bereiken op

GSM +32  468 450 850

 

Daguitstap naar Antwerpen

Het verhaal van Antwerpen gaat door in 2020 (na de daguitstap van vorig jaar).  Op 16 mei 2020 gaan we weer naar Antwerpen. Deze keer belichten we de onderwaterzetting als verdediging van de stad. We pro-beren het Waterbouwkundig Laboratorium te bezoeken maar als we daar bot vangen gaan we over op plan B, zijnde een bezoek aan Fort 5

 

In de namiddag ligt de focus op de 3 uitvallen van het Belgisch leger vanuit Antwerpen.

Gidsen van dienst voor die dag zijn Walter en Marleen.

 

Opstapplaatsen:

7u Ieper, domein Ons Tehuis Poperingseweg 30

7.30u Kortrijk parking Kulak Sabbelaan

7.50u E17 Deinze afrit 7 carpool parking richting Nazareth (bushalte)

 

Deelnemen mits overschrijving van € 25 per persoon op de WFA bankrekening

BE 33 7371 0516 7746 (KREDBEBB) Morgenster 4,  8920 Kuurne  met vermelding ‘Antwerpen’ en het aantal personen. Inschrijven kan nog tot 6 mei 2020.

Op de dag van de uitstap en bij belet is WFA België te bereiken op GSM +32 468 540 850

 

Fronttour 2020  op 5 en 6 september

De organisatie van de  tweedaagse fronttour staat nog in de steigers. Vast staat dat we richting  Opaalkust trekken, meer bepaald het gebied tussen Calais en Boulogne. Dat was de overslagzone voor de Britten om materiaal en mensen naar het vastelland over te brengen, ook voor de repatriëring voor gewonden naar Engeland. Nu resten daar nog de begraafplaatsen voor velen die het niet haalden. We doen  ook Montreuil aan waar enkele monumenten en sites de herinnering aan WO I levendig houden. De tweede dag zouden we richting Amiens en Villers-Bretonneux rijden waar de in de frontstreek komen, als gevolg van de grote Duitse offensieven in het voorjaar 1918. Wie zeker wil zijn van een plaatsje op de bus kan een voorschot storten van 50 euro op rekening BE 33 7371 0516 7746, Morgenster 4, 8920 Kuurne. Meer informatie in de volgende Nieuwsbrief.

Lezingen en filmvoorstelling

 Op 24 oktober geeft Marleen ons tekst en uitleg over het Verdrag van Versailles, over de gevolgen daarvan voor België.

Daarna is er een voordracht over de financiën in België voor, tijdens, en na de oorlog.

Voor het middagmaal zullen we weer terecht kunnen in De Iep.

Na de middag volgt nog een filmvoorstelling.

Dit gaat allemaal door in De Garve, Poperingseweg 30 in Ieper

 

De WFA en Shrapnel willen de lezer aanzetten tot verdiepende studie.  Hieronder enkele suggesties en extra verwijzing naar een bijdrage van WFA-leden in Shrapnel nr1  2020:

 

blz 9: ‘De Rode Baron anders bekeken, het oorlogsrelaas van zijn moeder Kunigunde’ verscheen bij ‘De Schorre’ en is een van vele vertalingen van André Gysel.

 

blz.68: van Jeannick Vangansbeke verschenen meerdere titels. De twee laatste zijn ‘Hirohito’ en ‘Jacques Offenbach en de tijdsgeest van Napoleon III’.

 

blz.75: van Luc Vanacker verscheen  bij uitgeverij Aspekt: ‘Over die oorlog’, bedenkingen bij een eeuw geschiedschrijving over het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog.

 

blz.89: van Johan Van Duyse verscheen bij uitgeverij Aspekt: ‘1918, een jaar van (on)vrede’. Het is het klei-ne verhaal over de grote geschiedenis van 1919 en over de onvoorstelbare impact van dat ‘grote’ op de kleine mens en zijn omgeving.

 

Feniks 2020:  WEDEROPBOUW VAN DE WESTHOEK NA WO I

 

Onder de vlag ‘Feniks’ bundelen alle gemeenten en musea van de Westhoek hun krachten om in 2020 dit uitzonderlijke verhaal aan een ruim publiek te vertellen. Thematische tentoonstellingen en publieks-evenementen  brengen het verhaal van de heropleving van een regio die zo zwaar geteisterd werd door de Eerste Wereldoorlog. Wandel- en fietsroutes nemen je mee langs de markantste wederopbouwsites in de Westhoek en enkele unieke wederopbouwsites worden voor het eerst (tijdelijk) toegankelijk gemaakt voor het grote publiek. Feniks loopt van begin maart tot eind november 2020.

 

Totale verwoesting van mens en natuur

Na ‘de stalen storm van de industriële oorlog’ was het idyllische landschap van de Westhoek getransformeerd tot een desolaat maanlandschap. De Eerste Wereldoorlog had tientallen dorpen en steden langs het front volledig van de kaart geveegd. De velden oogden rampzalig door de vele granaatputten, mijnkraters, het oorlogsschroot, de stapels onontplofte munitie, loopgraven, bunkers en smalspoorlijnen.

 
Wederopbouw

Toch herrees de Westhoek, als een Feniks uit zijn as. Nog voor de oorlog ten einde was keerden de eerste inwoners naar hun woonplaats terug. Een traditionele architectuur moest de sporen van de oorlog uitwissen en de Westhoek in al zijn schoonheid herstellen. Met de eerste kermissen en processies vanaf 1919, begon het herstel van het maatschappelijk weefsel. Uit alle hoeken van de wereld, zakten pelgrims af naar de vele oorlogsmonumenten en militaire begraafplaatsen. Tegen het einde van de jaren twintig was de wederopbouw grotendeels voltooid. Deze wederopbouw bepaalt tot op vandaag het uitzicht van de Westhoek.

 
Terug naar de Westhoek

Voor de eerste keer worden alle wederopbouwverhalen van de hele Westhoek gebundeld in een boek. Deze publicatie brengt naast een geschiedkundig relaas ook praktische info over thematische tentoonstellingen, publieksevenementen en wandelroutes. Het boek laat je de meest markante wederopbouwsites in de Westhoek ontdekken.

 

Deze gids kost € 5 en is te verkrijgen bij de diensten voor toerisme in de Westhoek vanaf half februari.

Voor praktische gegevens zie:  https://www.flandersfields.be/nl/feniks2020