Flash 2021 nr. 3

Woordje van de voorzitter

De derde Shrapnel is een feit. Nog steeds moeten we rekening houden met maatregelen en daardoor waren we genoodzaakt om de Fronttour af te lasten. We hopen van harte dat onze laatste activiteit van dit jaar nog zal kunnen doorgaan.

Ondertussen zit het bestuur niet stil. We zullen volgend werkjaar van start gaan met een digitale nieuwsbrief. Hierin zullen we zo kort mogelijk op de bal spelen wat nieuwtjes betreft. Tijdelijke tentoonstellingen, boeken, evenementen enz. We blijven uiteraard wel onze Nieuwsbrief Flash behouden.

Wie wenst in te schrijven voor deze nieuwe digitale nieuwsbrief, die gaat wel pas van start vanaf volgend jaar, kan zich met zijn/haar mailadres al doorgeven aan Dirk Lommaert: wfadimilo@telenet.be.

Verder hoop ik samen met het bestuur dat iedereen nog een mooie zomerperiode mag doorbrengen en we hopen vurig dat onze laatste activiteit kan doorgaan om we mekaar nog eens mogen terugzien.

Warme WFA-België groeten,                                                              

Marleen

Verslag algemene ledenvergadering

-Vanaf 9 u kunnen de effectieve leden die zich hebben ingeschreven de aanwezigheidslijst ondertekenen. Door COVID restricties opgelegd door de overheid werden op deze Algemene Vergadering enkel effectieve leden met stemrecht toegelaten.

-De voorzitter verwelkomt met vertraging (beamer- en computerproblemen) de leden op deze door de wetgever opgelegde vergadering.

De overleden leden van onze vereniging worden vermeld en er wordt een minuut stilte genomen.

-Er worden drie leden geschrapt; Nick Mol en Luc Van Acker worden op eigen verzoek geschrapt, Marc Vantournout is overleden en wordt eveneens geschrapt.

-Het quorum voor stemming is 37 aanwezige leden en drie volmachten, quorum is 40/2 plus 1 is 21 stemmen voor meerderheid.

-Het verslag van de AV van 25/01/2020 wordt unaniem goedgekeurd.

-Gino Lecomte en Annick Van Der Jeught zijn de stemopnemers.

-Er kan geen algemeen verslag gegeven worden voor de activiteiten voor het jaar 2020 omdat alle geplande activiteiten door de COVID pandemie werden opgeschort.

-Dirk Lommaert geeft als penningmeester uitleg over het voorbije boekjaar, ook de rekeningtoezichthouders  Kaatje Debruyne en Jozef Vantomme geven uitleg bij hun nazicht en vaststellingen van de boekhouding: zij bevestigen dat alles correct werd verwerkt.

-Goedkeuring van de rekeningen en kwijting aan de RvB en de rekeningtoezichthouders: 39 ja en 1 onthouding.

-De penningmeester geeft uitleg bij de begroting voor 2021, er worden geen vragen gesteld of bemerkingen gegeven: 40 ja

-Bij de vraag om goedkeuring voor het lidgeld voor het jaar 2022 wordt door Jozef Lagae de vraag gesteld om een stukje terugbetaling van het lidgeld te overwegen omdat er in 2020 geen activiteiten waren, verschillende leden brengen voorstellen aan die door het bestuursorgaan bij een volgende bestuursvergadering zullen besproken worden.

Individuele leden 30€, gezinslidmaatschap 40€, steunend lidmaatschap blijft 50€.

39 ja en 1 nee.

-Er worden twee nieuwe rekeningtoezichthouders voor het boekjaar 2021 aangesteld; Anne-Marie Maerchand en Dominique Vandecasteele.

-Verkiezing bestuurders, er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. Fernand Verstraete is ontslagnemend en niet opnieuw verkiesbaar. Walter De Bruyn en Marleen Vermeersch zijn einde mandaat en opnieuw verkiesbaar.

Walter De Bruyn 34 ja;  Marleen Vermeersch 34 ja. Beide zijn opnieuw verkozen voor een mandaat van drie jaar.

-Het programma voor het jaar 2021 werd ingekort door de gekende beperkingen. De Fronttour zou zijn doorgegaan op 4 en 5 september, met op zaterdag een rit met onder andere Longuenesse, Calais en Etaples. Op zondag zou bijzondere aandacht besteed worden aan 8 augustus 1918 met de aanval bij Amiens en de Australische Generaal Monash, doch werd door gebrek aan deelnemers afgelast.

Op 23 oktober in de voormiddag een tweeledige voordracht rond het Verdrag van Versailles. Eerste deel algemene situatie, het tweede deel situatie van en impact voor België. In de namiddag wordt de film ‘Testament of Youth’ van Vera Britain vertoond. We volgen de regels en protocollen nauwkeurig gevolgd om eventueel over de middag eten te voorzien.

-Op 28 januari 2022 gaat de Algemene Vergadering door. We blijven rekening houden met de mogelijkheid dat door Covid bepaalde richtlijnen moeten worden gevolgd.

-Begin 2021 kreeg de voorzitter van WFA-UK de vraag gesteld om contact te leggen tussen beide verenigingen. Zij vroeg zich af waarom wij er tot dan niet in slaagden om op papier de bevestiging te krijgen dat wij een onafhankelijke vereniging zijn. Daarnaast was er ook geen document  die ons het gebruiksrecht van het Logo garandeerde.

Op 16 juni kon de voorzitter samen met de voorzitter van WFA-UK een intentieverklaring ondertekenen waarin onze onafhankelijkheid als vereniging en het gebruiksrecht van het Logo werden vastgelegd. Deze intentieverklaring is op onze website te lezen, en verder in deze Flash.

Statutaire Algemene Vergadering.

Opnieuw werden aangepaste statuten, deels met aanpassingen opgelegd door de wetgever, deels met aanpassingen voorgesteld door het bestuursorgaan, ter stemming voorgelegd aan de effectieve leden.

Deze voorstellen tot wijziging in de statuten werden op 20 januari 2020  vastgelegd en in de SAV van 25 januari 2020 voorgelegd, er was geen twee derde meerderheid aanwezig waardoor er niet kon gestemd worden. Een Buitengewone Algemene Vergadering werd op 7 maart 2020 ingelegd waar de statuten met dezelfde wijzigingen  opnieuw werden voorgelegd aan de effectieve leden. Opnieuw was er geen twee derde meerderheid.

Op de Algemene Vergadering werden dezelfde statuten opnieuw ter stemming voorgelegd aan de effectieve leden. Bij deze derde voorlegging van de statuten opgemaakt op 20 januari 2020 was een eenvoudige meerderheid van de helft plus één nodig voor de goedkeuring. Dit quorum werd bereikt en de statuten werden, met enkele aanpassingen op verzoek van de effectieve leden, goedgekeurd. Er waren geen vragen. Einde vergadering om 12u

      

Mededelingen

 Van de Western Front Association UK kregen we de volgende brief:

Letter of understanding

dated 16 juni 2021

Parties

This letter of Understanding is between:

-ccThe Westerrn Front Association (“ WFA”) of BM Box 1914, London. WC1N 3XX, UK, charity number 298365; and

–   The Western Front Associaton België (“WFAB”) of Engelendale 8/2, 9900, Eeklo

Background

the WFA wos formed by the writer and historian John Giles and was invorpaorater on 11 November 1980. Subsequently, a verbal agreement was made between Mr. Giles and the founder of the WFAB for the formation of a similar organisation in Belgium, which would also style itself as “The Western Front Association” and use the WFA logo.

Historically, The WFAB has been referred to as being an ‘Affilated Association’ by the WFA, but, following discussions between the parties, is has been agreed to sign this Letter of Understanding to clarify the relationship between the parties.

It is now hereby agreed:

  • The WFAB is a fully independent charitable organisation regulated by Belgium charity laws and regulations
  • The WFA and WFAB chare a mutual interest in the history of the conflict of 1914 – 1918 but have no financial, commercial, starutory or legal ties.
  • Subject to the foregoing, the WFA expresses its great pleasure at the connection beteen the two organisations and extends a fraternal welcome to members of the WFAB to access any WFA online acitvities such as webinars.
  • The WFA driws attention to its Policy on the use of its brand loge and confirms the original agreement to the effect that WFAB may use the logo and brand name for its exclusive use and only in connection with is valid activities but must allow it to be used other than as set out in, or in contravention of, the Policy

Duration of the Agreement:

This agreement set out in this Letter of Understanding will remain in force unless terminates by mutual agreement.

Dispute Resolution:

In the unlikely event of a dispute arising from this Letter of Understanding it shall be resolved using the WFA Disputes Policy

Law:


This Letter of Understanding is governed by English law.

Alleen wie achterblijft weet hoe afscheid klinkt.

We nemen afscheid van:

Walter Vandevyvere overleed op 20/05/2021

Oswald Wildemeersch

Vanwege de hele WFA-BELGIE, sterkte aan de families.

Activiteiten

Voor onze laatste activiteit van  dit jaar komen we samen op 23 oktober 2021. In de voormiddag zijn twee korte lezingen over het Verdrag van Versailles, het eerste deel is een algemeen beeld over het Verdrag, het tweede deel gaat in op de Belgische situatie en de gevolgen van het Verdrag voor ons land. In de namiddag filmvoorstelling ‘Testament of youth’ van Vera Britain olv Bernard Pauwels. Aanvang om 9u30.

Over de middag voorzien we belegde broodjes. Daarvoor kan je inschrijven bij Dirk Lommaert. De bijdrage  bedraagt  € 10 die kan overgeschreven worden op rekeningnummer BE 33 737-1051677-46.

Het is een heel spijtige zaak dat al onze activiteiten van dit jaar afgelast werden maar we proberen ze allemaal te verschuiven naar volgend jaar, meer daarover in de volgende Flash.

Boeken

 Niet alleen in de frontstreek wordt de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog levendig gehouden. Ook  onder meer dorpjes in de Ardennen hebben hun oorlogsgeschiedenis, vaak met als voornaamste oorlogsfeit de Slag aan de Grenzen (22 en 23 augustus) die zich voornamelijk afspeelde in  de Gaume en de vallei van de Semois. Daar omtrent werden enkele uitgaven gerealiseerd (met dank aan Luc Vandendriessche voor de tip)

“Jours de guerre en Basse –Semois namuroise”. Het werkje kost 15 euro + 4 euro verzendingskosten te bevragen bij de Dienst voor toerisme van Vresse. Van dezelfde auteur Yvon Barbazon   is “14-18 – Quatre années de guerre dans le Grand Beauraing”, 20 euro, te verkrijgen in de plaatselijke boekhandels. Enkel bij de auteur, Marie –Thérèse Pipeaux  (mth.pipeaux@skynet.be)  te verkrijgen is “Anloy 1914-2014” dat het verhaal bevat van 50 vermoorde mannen (op een totale bevolking van 500 zielen) op die fatale 22 augustus 1914. Anloy is het proportioneel zwaarste getroffen dorp in de ‘franc-tireurkrieg’. Ook over Jamoingne is een werk beschikbaar bij Editions Weyrich of in de plaatselijke boekhandels:  “1900-1950: mémoire sauvées”, 30 euro +eventueel 8 euro verzending. Dit dorp is vooral verbonden aan de geschiedenis met het imposante kasteel van Faing. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden er 83 joodse kinderen verborgen in dit kasteel en ze konden zo ontsnappen aan deportatie. Wellicht enkel nog tweedehands te verkrijgen zijn de twee imposante boekdelen van Jean Claude Delhez: “Le jour de deuil de l’armée Française” over die voor hen fatale 22  augustus 1914. Recent verscheen “Les Carnets du chanoine Schmitz, La Grande Guerre en provinces de Namur et Luxembourg, 1914-1919”. Schmitz was destijds de co-auteur van  het monumentale, achtdelige werk ‘L’ Invasion Allemande dans les provinces de Namur et Luxembourg” dat in de jaren twintig verscheen.

KUURNE 1914 1918

Twee Kuurnse heemkundigen Rudy Verbrugghe en Noël Derez, die persoonlijk of als medewerker reeds heel wat ervaring en kennis opdeden, en dus niet meer aan hun proefstuk toe zijn, willen met een nieuw boek ‘CUERNE 1914-1918, OM NOOIT TE VERGETEN’ de nagedachtenis eren van de 132 Kuurnse gesneuvelden tijdens W.O.1: Kuurnse militairen en Zivilarbeiter,  geboren te Kuurne of Sente of er woonachtig, en burgers, zowel Kuurnenaren of zij die er als vluchteling omkwamen, worden sober in herinnering gebracht met een korte toelichting van hun gezin en meerdere foto’s, evenals de gevallen Schotten en Duitsers. Ook de toenmalige Kuurnse dokter, Camille Talpe, komt hier ruim aan bod.

Een uitgave met de gewaardeerde volle medewerking van het gemeentebestuur van Kuurne. Verschijnt omstreeks 11 november 2021. Een handig, stevig boek op A4-formaat met hardcover, van 300 blz. moed en zelfopoffering tot het vaak totaal onvoorziene tragisch einde… Een naslagwerk te koesteren als een dankbare herinnering aan onze helden. Zij blijven voor altijd dichtbij.

Het boek is enkel te bekomen mits vooraf inschrijving tot 1 oktober 2021 van 36 euro op rekening

BE40 0000 1290 7363 van Derez Noël, 8520-KUURNE. Met als mededeling: ‘Cuerne 1914-18’. Dit is de afhaalprijs. Wie het boek aan huis wil geleverd worden stort 6 euro extra als portokosten. Gelieve het adres te vermelden.

De Hermanbeweging Roeselare-Tielt-Deinze

In de herfst van 1918 vond in Midden-West-Vlaanderen een confrontatie tussen Franse en Duitse troepen plaats. Een gevolg van het geallieerd offensief, waarin de Legergroep Vlaanderen tegenover het Vierde Duitse Leger stond. De ge-vechten zijn gedocumenteerd in het boek De Hermanbeweging Roeselare-Tielt-Deinze. Daarin onderzoekt auteur Tony Vanhee de Duitse aftocht en de Franse opmars vanuit Roeselare en omgeving over het Plateau van Tielt naar de Deinse Leiestreek. Het boek volgt de tactische bewegingen in de Franse zone, van gemeente naar gemeente, van dorp tot dorp.

De naam Hermanbeweging verwijst naar de Duitse aftocht van oktober 1918. Het is de codenaam voor een vooraf geplande, georganiseerde achterwaartse operatie vanuit de Vlaanderen I-linie naar de Hermanlinie, die zich aan het Schipdonkkanaal, de Leie, het Kanaal Bossuit-Kortrijk en de Schelde bevond. De Legergroep Kroonprins Rupprecht van Beieren zette na de Franse verovering van Roeselare en Hooglede de strategisch beweging in gang. Die leidde beide opponenten over twee brede stroken naar Oost-Vlaanderen. Enerzijds vanuit de omgeving van Hooglede over Koolskamp en Tielt naar Deinze, anderzijds vanuit Roeselare over Ardooie en Meulebeke naar de Leie op de lijn Gottem-Oeselgem.

Aan Duitse kant had men tactisch tussenlinies opgeworpen, waarin de verdedigers zich telkens kort teweerstelden en op bevel naar de volgende uitweken. De Duitse staven hadden in dit treffen de handen vol om hun slinkende verbanden telkens opnieuw te organiseren, maar met de formatie van gecombineerde eenheden wisten ze de doorbraak te voorkomen en hun opponent tijdelijk af te wijzen.

Het boek behandelt de Franse tactiek en de hardnekkige weerstand van de tegenstander. Het brengt onder meer gedetail-leerd verslag uit over de harde gevechten om Hooglede en de inname van Roeselare. Het werk is met stemmen uit de Rodenbachstad gelardeerd, waarmee de auteur op grond van militaire bronnen de lezer door de straatgevechten leidt.

Niet enkel de tactiek komt in het boek aan bod. De auteur peilt naar de emoties van de ‘mens in uniform’, die in de hele con-frontatie zijn taak probeert uit te voeren en tegelijk het einde van de oorlog wil halen. In het werk stijgen stemmen uit de strijd boven het oorlogsrumoer uit. Ze rapporteren aan beide zijden over de ellende van het vuurgevecht, de dreigende jacht op leven en dood, het doorzettingsvermogen en de ineenstorting van de soldaat, de zeldzame momenten van rust in de vage herinnering van een menselijker bestaan. Ze beklemtonen vooral dat niet de tegenstander, maar wel de oorlog de vijand is. In die zin is het werk dan ook een aanklacht tegen elke vorm van geweld.

De Hermanbeweging Roeselare-Tielt-Deinze telt 626 blz. en 51 kaarten in een afzonderlijke map. De monografie is verschenen als Jaarboek 2020 van de Kring voor Geschiedenis, Kunst en Erfgoed van Deinze en de Leiestreek DUNSA.   Verkoopprijs: 25,00 euro. Verkooppunt: Balie van het Museum van Deinze en de Leiestreek (MuDeL), Lucien Matthijslaan 3-5, 9800 Deinze. Telefoon (openingsuren): 09 381 96 70 – museum@deinze.be   Contact auteur: Tony Vanhee Reigerslaan 2     9800 Deinze tony.vanhee@telenet.be   Contact Dunsa: https://dunsa.be/ voorzitter: Prof. em. Morgan De Dapper: morgan.dedapper@gmail.com