Flash 2020 nr 3

Beste WFA-België vrienden,

Ik weet het, het begin van mijn woordje kent vanaf Flash 2 nog steeds hetzelfde onderwerp sinds ik voorzitter ben geworden van onze vereniging.

We zijn nog steeds in de ban van het Covid-19 virus en dat merken we ook binnen onze vereniging want dit jaar gaan er geen activiteiten door. Maar toch denkt ons bestuursorgaan aan volgend jaar in de hoop dat we elkaar dan op activiteiten zullen kunnen terugzien. Ik ben er van overtuigd dat bij het eerste weerzien er heel wat verteld zal worden over hoe we 2020 als WFA-België jaar hebben ervaren.

Zoals gezegd, we denken verder na over onze programmatie  en de verdere evolutie van onze vereniging.

Zo wil ik hier een warme oproep doen naar kandidaten om ons bestuursorgaan  vanaf het werkjaar 2021 te versterken. Iedereen kan zich kandidaat stellen maar ik durf hier wel bijzonder graag onze jongere leden aanspreken voor het opnemen van een bestuurstaak. Heel vaak wordt het aanvaarden van een bestuursfunctie binnen een vereniging aangevoeld als een bezigheid die heel veel tijd in beslag neemt. Ik kan jullie verzekeren dat dit binnen WFA-België goed meevalt.  Bovendien zorgen de ‘oudere’ bestuursleden ervoor dat er voldoende ondersteuning is zodat je rustig kan meegroeien in je functie . De sfeer tijdens onze vergaderingen is  aangenaam en we doen dit graag efficiënt zodat we niet onnodig lang vergaderen.

Je hebt alvast tijd om na te denken over deze uitnodiging en mocht je je geroepen voelen  dan hoor ik (of een ander bestuurslid) dat graag tegen het einde van het jaar.

Ondertussen hebben jullie Shrapnel 3 in jullie handen, vol met interessante artikels door onze leden geschreven en onder de kundige redactie van Freddy Vandenbroucke samengesteld. Schrapnel 3 werd uitzonderlijk in zwart-wit gedrukt, de volgende Schrapnel zal meer kleur bevatten.

Voor mij is het steeds opnieuw uitkijken naar een nieuw nummer van ons tijdschrift en ik hoop van harte dat dit bij jullie ook zo is.

Ik wens jullie allen voor jezelf en jullie geliefden een veilige en gezonde voortzetting van 2020.

Marleen Vermeersch

Voorzitter

Spaanse griep

Covid 19

Activiteiten

Corona toestanden hebben ons heel het jaar braaf thuisgehouden, we durven echter ho-pen dat het volgend jaar allemaal beter zal worden en dat we wel weer samen kunnen komen.

Het programma voor 2021: (dit alles wel onder groot voorbehoud!)

 • de Algemene Ledenvergadering wordt verplaatst naar 27 maart 2021
 • 24 april 2021: uitstap naar Mons
 • 5 juni 2021: uitstap naar Antwerpen
 • 3 juli: 2021 flashbezoek, meer informatie volgt
 • 4 en 5 september 2021: fronttour naar Noord-Frankrijk
 • 23 oktober 2021: lezing en film
 • 29 januari 2022: Algemene Ledenvergadering

Mededelingen

Hierbij nog eens een oproep om lid te worden van onze Facebook pagina.

Om toegang te krijgen:

 • heb je een facebook profiel nodig
 • open facebook en selecteer bij de zoekfunctie “mensen”
 • geef dan ‘Wfa België
 • klik op de juiste pagina ‘Wfa België
 • nu kom je op de pagina, tik op de knop ‘toevoegen’
 • de beheerder krijgt dan een aanvraag
 • van zodra de beheerder dit goedkeurt heb je toegang en kun je foto’s, ideetjes, tips voor trips… delen.

Voor de website kunnen foto’s doorgestuurd worden naar

Freddy.Vandenbroucke@telenet.be

Boeken

De Kinders van den Yzer

Wie weet er nog dat gedurende de Groote Oorlog tienduizen-den Belgische schoolkinderen, vooral uit de dorpen achter de Ijzer verplicht werden geëvacueerd en in noodopvang terecht kwamen? Een stukje geschiedenis dat niet op ieders netvlies staat gebrand.

Luc Selis heeft de voorbije jaren als verzamelaar-onderzoeker duizenden documenten doorzocht uit tientallen meters onont-gonnen openbare en private, bekende en onbekende archieven in binnen- en buitenland en zo de ingrediënten bijeen gebracht om dit vergeten stuk geschiedenis terug op de kaart te zetten.

Het is een heel leesbaar, toegankelijk, encyclopedisch boek met meer dan duizend illustraties. De levensomstandigheden, de verhalen en briefwisseling van de kinderen, het onder-wijzend personeel, de overheden die het organiseerden; alle stukken van de puzzel komen samen.

Het boek telt bijna vijfhonderd bladzijden enig ingebonden in een luxe uitvoering, met een overvloed aan nooit eerder gepubliceerde foto’s, brieven en telegrammen. Het wordt uit-gegeven in een eenmalige, beperkte oplage en zal binnenkort beschikbaar zijn.

De kostprijs van het boek is € 50 (gratis bezorging via filatelistische verenigingen, in andere gevallen € 10 toevoegen voor verpakking en verzending). Bedrag overschrijven met de vermelding ‘Kinders van den Yzer’ op rekeningnummer.

BE 39 6451 3487 6919.

Wie graag een boek wil schenken, zelfs met een persoonlijke boodschap, stuurt hiervoor een eenvoudig mailtje naar Luc Selis (luc.selis@telenet.be), die verder het nodige zal doen.

Het verdriet van Versailles

100 jaar ellende van de Parijse verdragen

De Eerste Wereldoorlog was een drama van ongekende omvang en wellicht waren en zijn de gevolgen van de Parijse ver-dragen,waarvandievanVersaillesde allerbelangrijkste is, nog wel dramatischer.  In plaats van een duurzame vrede te sluiten verviel ‘Versailles’ tot het toepas-sen van een bot overwinnaarsrecht, waar-bij de verliezers van de oorlog zwaar afge-straft werden, alhoewel alle oorlog-voerende landen schuldig waren aan het uitbreken van die oorlog. De opgelegde bepalingen van Versailles waren zodanig vernederend dat dit heftige reacties bij de verslagenen tot gevolg had.culminerend in dictatoriale ideologieën, een Tweede We-reldoorlog met 60 miljoen doden, de ver-dere uitbouw en ondergang van de Sovjet-Unie, de Koude Oorlog, de burger-oorlog in Joegoslavië en alle daarbij behorende geopolitiek spanningen die tot het einde van de 20ste eeuw Europa in haar greep hielden.

En ook in het Midden-Oosten, nadat het Ottomaanse Rijk was verslagen, waren en zijn de bepalingen van ‘Versailles’ één en al drama. Tot  op de huidige dag zien we als gevolg daarvan nog steeds mensonterende gebeurtenissen die brug te voeren zijn tot de Parijse verdragen, zoals de opkomst van ISIS, de burgeroorlogen in Irak en Syrië, de problematiek van de 30 miljoen Koerden en de meer dan 5 miljoen Palestijnen die vanwege de Israëlische annexatiepolitiek in vluchte-lingen kamen zijn ondergebracht.

Anton Kruft, die als bedrijfseconoom en historicus bekend is met Oost-Europa en het Midden-Oosten, tracht aan de hand van de historische gebeurtenissen van de afgelopen 100 jaar vast te stellen hoe het mogelijk is dat de wereld nu nog steeds te kampen heeft met de naargeestige erfenis van ‘Versailles’ dat nog steeds niet is uitgewerkt. In dit historisch onderzoek sluit de auteur af met de daarmee verworven inzichten over de problematiek van ‘Oorlog & Vrede’

Auteur: Anton Kruft

Uitgever: Uitgeverij Aspekt B.V.

artikelnummer: 9789463385855, 325 blz; 24,95 euro.

Beste WFA vrienden,

 

Dinsdagavond 26 mei is Guido Mahieu ons ontvallen aan een hartfalen. Hij woonde in Adinkerke en was bezieler van het Cabourmuseum. Hij was lid van onze vereniging met een grote passie voor oorlogsgeschiedenis en expert in de recente militaire geschiedenis.
Samen met Luc Vanacker schreef hij een aantal artikelen voor ons tijdschrift Shrapnel.
Samen met de WFA-Belgiëleden biedt het bestuursorgaan zijn familie onze oprechte gevoelens van medeleven.

 

Marleen Vermeersch

Voorzitter

 

 

Beste WFA-België vrienden,

 

Sedert enkele weken beleven we bizarre tijden door Covid-19, het coronavirus.

Honderd jaar geleden leed de wereld onder de Spaanse griep, die begon in oktober 1918 en spontaan eindigde eind 1919, of dit corona spook ook spontaan zal verdwijnen is nog maar de vraag, het zal nog veel ‘social distancing’ vergen. We hebben wel het geluk in de 21ste eeuw te leven, de gezondheidszorg is vandaag de dag niet te vergelijken met wat onze voorouders hadden en we hebben tegenwoordig heel slimme virologen die alles op de voet volgen.

Maatregelen die door de overheid werden en worden genomen hebben ook een invloed op de werking van onze vereniging. Zo werd reeds de uitstap naar Mons uitgesteld naar 6 juni en de activiteiten van mei worden verplaatst naar een nog te bepalen datum.

Ondertussen werd het duidelijk dat we al onze activiteiten voor dit jaar moeten opschuiven naar volgend jaar. Er zijn teveel onzekerheden die het moeilijk maken om verder in het jaar te kijken.  Dus ook de uitstap Mons die zoals vermeld verschoven was naar 6 juni gaat niet door. Nieuwe data zullen in functie van wat mag en kan ingevuld worden en meegedeeld aan al onze leden. Daarnaast is het ook interessant om onze website  https://wfabelgie.wordpress.com/aktiviteiten/ te volgen. Daar zullen eventuele  updates in verband met onze activiteiten te lezen zijn.

Onze BAV voor de statuten is ook uitgesteld, wanneer daar opnieuw rond vergaderd kan worden zal aan de effectieve leden meegedeeld worden.

 

Onze nieuwe bestuurder Fré Carlu heeft voor onze vereniging een gesloten Facebookpagina aangemaakt. De WFA-België leden zullen zich hierbij kunnen aansluiten door zich aan te melden, waarna ze toegelaten zullen worden nadat het lidmaatschap nagezien is. Hierbij vinden jullie de manier waarop je toegang kan krijgen tot onze Facebookpagina:

Om lid te worden van de Facebookpagina :

– Heb je een Facebookprofiel nodig.

– Open Facebook en selecteer bij de zoekfunctie ‘Mensen’.

– Geef dan in “Wfa België”.

– Klik op de juiste pagina “Wfa België”.

– Nu kom je op de pagina en tik op de knop ‘toevoegen ‘.

– De beheerder krijgt dan een aanvraag.

– Van zodra de beheerder dit goed keurt, heb je toegang.

 

Namens het bestuursorgaan wens ik jullie en jullie geliefden een gezond en coronavrije toekomst.

 

Hartelijke WFA-België groeten,

Marleen Vermeersch Voorzitter

Mededelingen

Beste WFA-België vrienden,

 

Tot onze grote verbazing vernamen we dat Marc Vanthournout op Paasmaandag van ons is heengegaan. We wisten al een tijdje dat hij sukkelde met zijn gezondheid maar dit nieuws kwam toch geheel onverwacht. Marc was jarenlang een heel actief lid van onze vereniging, samen met zijn echtgenote Mildred waren ze steevast aanwezig bij onze activiteiten met het fototoestel in aanslag. We zullen Marc missen maar hij zal niet uit onze gedachten verdwijnen.

Namens het bestuursorgaan en de leden van WFA-België bieden we de familie van Marc onze oprechte deelneming aan.

Omdat we in deze tijden niet aanwezig mochten zijn bij de uitvaart van Marc hebben we bloemen gestuurd naar zijn echtgenote Mildred.

Marleen Vermeersch

Voorzitter

Rechtzetting:

Binnen het verslag van de AV 25/1/2020, ben ik de vraagsteller en niet Vannieuwenhuyze Luc. Graag recht-zetting, waarvoor dank.

Luc Vandendriessche-Verhaeghe Marie-Christine

Markekerkstraat 63 bus 12

8510 Marke-Kortrijk

++3256 218125 ++478 215967

Activiteiten

  Zoals de voorzitter in haar brief reeds vertelde worden alle activiteiten voor dit jaar opgeschort. Voor zij die reeds voor een activiteit betaald hebben: Dirk, de penningmeester, stort het geld terug.

Vermits we nu toch allemaal in ons kot moeten blijven en helaas niet op front- of andere toeren kunnen: wat doet u in al die vrije tijd? Breng ons op ideetjes en deel die op onze Facebook pagina

Boeken en tentoonstellingen

 Tijdelijke tentoonstelling

FLYBOYS Bezoekerscentrum, Lijssenthoek Military Cemetery, Poperinge.

Annemie Morisse, coördinator WO.1-Cel, stad Poperinge, meldt dat de Tijdelijke Tentoonstelling FLYBOYS door de grote belangstelling verlengd wordt tot het najaar 2020.

Op de begraafplaats liggen 94 vliegeniers begraven van de Britse luchtmachten (RFC, RNAS en RAF), de grootste concentratie piloten in België. De helden van de luchtgevechten waren vaak ook het slachtoffer van technische storingen. Naast de vele foto’s belicht de thematentoonstelling een aantal markante pilotenverhalen, ook de vliegvelden en de militaire toestellen worden behandeld.

De toegang is gratis.

Warm aanbevolen voor WFA leden: een bezoek aan de tentoonstelling en een wandeling op de grote be-graafplaats.

Boeken 

 De luchtoorlog 1914-1918 – De strijd in de derde dimensie tijdens de Eerste Wereldoorlog.  Auteur Dirk Starink, Uitgeverij Geromy (www.geromybv.nl). 

 Tijdens de oorlog 1914-1918 groeide het luchtwapen uit tot een niet meer weg te denken wapensysteem. Alle luchtmachten vonden hun oorsprong in de Eerste Wereldoorlog. De industrie groeide uit tot een pro-ductie van bijna 200.000 vliegtuigen en de basis werd gelegd voor de ontplooiing van de burgerluchtvaart. Het boek gaat over deze ontwikkeling in een geslaagde voorstelling, met klare tekst en overzichtelijke tabellen in bijlagen.

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie is een zelfstandig onderzoekcentrum en deze publicatie maakt deel uit van de Faculteit Militaire Wetenschappen. De auteur Dirk Starink is oud-luchtmacht-bevelhebber en militair luchtvaarthistoricus.

ISBN 978 90 828581 1 2 – NUR 680.

€ 39,50 – te verkrijgen bij de betere boekhandel.

1914-1918 – Wervik-Geluwe – Cahier 2019. 

Na 2010, 2011 en 2012 verscheen het  afsluitend Cahier 2019, in 146 bladzijden.

Het brengt ons de geschiedenis van Wervik-Geluwe op het einde en na de Grote Oorlog. Een samen-werkingsgroep van zes auteurs brengt het verhaal hoe het leven was op het einde en na de oorlog de teruggekeerde bevolking vol moed herbegon. De artikels: hulpverlening aan Belgische krijgsgevangenen en geïnterneerden in 1914-1918 (Manuel Robaeys), Evacuatie van Wervik-Geluwe in 1917 (Steven Masil), De bevrijding van Wervik in oktober 1918, De militaire oorlogsdoden 1914-1918 op het gedenkteken in Wervik (beide Roger V. Verbeke), De opstart van politiek Wervik na Wereldoorlog 1 (Rik Braem), Waar liggen de Geluwse militairen van de Eerste Wereldoorlog begraven? (Dirk Decuypere) en Wervik in beelden: De Wederopbouw (Rudy Vandamme). Alles vlot geschreven door de auteurs, specialisten ter zake. Cahier 2019 is een perfecte afsluiten van een reeks van vier, bijna 450 bladzijden samen.

Wervik-Geluwe Cahier 2019 is te verkrijgen aan de balie Vrije Tijd, in het stadhuis, in de Bib of in het Nationaal Tabaksmuseum –  cultuur@wervik.be (056/95.24.60) – Prijs € 15,00, portkosten niet inbegrepen.

Antony D’Ypres

 Na de verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog waren tientallen Belgische dorpen en steden volledig van de kaart geveegd. Van de middeleeuwse stad Ieper restten nog slechts ruïnes; de velden eromheen waren bezaaid met granaatputten, mijnkraters, oorlogsschroot, stapels onontplofte munitie, loopgraven, bunkers en smalspoorlijnen.

Fotografen Robert en Maurice Antony documenteerden de verwoesting

en de wederopbouw van Ieper en omstreken: het ruimen van de slag-velden, de terugkeer van de bewoners, de barakken en noodwoningen, het fronttoerisme, en de vele herdenkingen. Hun foto’s, gebundeld in dit boek, zijn van een uitzonderlijke artistieke kwaliteit, en van onschatbare documentaire waarde.

ISBN-nummer: 9789490880286

Aantal bladzijden: 272

begeleidende tekst: Piet ChielensDominiek Dendooven

De Spaanse griep

Honderd jaar geleden werd de mensheid getroffen door een ongekende cata-strofe, waarvan de gevolgen nog steeds voelbaar zijn.

De Spaanse griep, die van 1918 tot 1920 tussen de 50 en 100 miljoen slacht-offers maakte, was de grootste menselijke ramp van de geschiedenis. En toch kennen we de Spaanse griep vooral als een voetnoot bij de Eerste Wereld-oorlog. In dit boek vertelt Laura Spinney het verhaal van een pandemie die zich uitstrekte over de hele wereld. Vanuit het perspectief van hen die het meemaakten, laat ze zien hoe de mensheid op de proef werd gesteld door een allesverwoestend virus. Ze toont aan dat de Spaanse griep minstens zo belang-rijk was als de twee wereldoorlogen in het verstoren – en vaak permanent veranderen – van de wereldpolitiek, relaties tussen rassen, gezinsstructuren, de medische wetenschap, religie en de kunsten.

Auteur: Laura Spinney ISBN 9789029519465 . Uitgeverij De Arbeiderspers

Door o.a. Johan Van Duyse en Henk van der Linden, leden van onze vereniging, werd bij de uitgeverij Aspekt ‘Napijnen van de Groote Oorlog’ een bundel publicaties samengebracht in één uitgave:

Dit is een bijzonder boek. Het gaat over de Groote Oorlog, in België en in Nederland. Maar het gaat ook weer niet over deze oorlog. Het gaat over wat mensen in en juist door die oorlog nadien overkwam. Het gaat over Belgen, over Nederlanders en over buitenlandse militairen in en op door-reis via Nederland.

België lag in puin en de honderdduizenden ontheemden die weer huis-waarts gingen, stonden voor de zware opgave van herstellen wat ver-woest was en het leven opnieuw beginnen. Elke familie treurde om doden en had zorgen over zwaargewonden. En dat terwijl de gehele economi-sche structuur in puin lag of door de Duitsers was leeggeroofd en hon-derdduizenden dwangarbeiders en krijgsgevangenen terug uit Duitsland ook weer aan de slag wilden.

Nederland kampte met geheel andere problemen. De Belgische vluchte-lingen gingen huiswaarts, maar er kwamen opstandige Vlaamse activisten voor terug. Ook werden zij al snel opgevolgd door tienduizenden krijgs-gevangenen die via Nederland weer naar het eigen land werden terug-gestuurd.

Een gigantische logistieke operatie voor de Nederlandse regering, de lo-kale overheden, hulpcomités en kampcommandanten. De 200.000 Neder-landse gemobiliseerde soldaten kwamen ook weer thuis en moesten weer aan het werk zien te komen. En dat niet alleen, want al die militairen waren lange tijd uit de eigen beschermde omgeving geweest, en kwamen met geheel andere denkbeelden en gewoontes weer terug. Bovendien was er nog steeds voedselschaarste en had de Spaanse griep wreed haar sporen achtergelaten. En intussen werd er zelfs tot in Versailles ge-bakkeleid over Nederlands Limburg en Zeeuws-Vlaanderen.

isbn: 978-94-6338-795-8

We hebben nog altijd een voorraad, hoewel niet van elk nummer, aan oude  exemplaren van Shrapnel. Aangezien onze uitgave geen actualiteitswaarde heeft, blijven die evengoed leesbaar als elke nieuwe uitgave. In deze corona-tijden waarbij we in ons kot moeten blijven, biedt Shrapnel inzicht en achterliggende verhalen met betrekking tot de Eerste Wereldoorlog, de aanloop en de gevolgen ervan. De bijdrage die we vragen is 4 euro tot en met jaargang 2015 en 6 euro voor de jaargangen vanaf 2016 (+ portokosten). Voor wie meerdere exemplaren wenst kan een schappelijke prijs gemaakt worden. De exemplaren kunnen eventueel afgehaald worden en voor wie enigszins in de buurt woont kunnen ze in de brievenbus gedeponeerd worden.

Contact kan opgenomen worden via freddy.vandenbroucke@telenet.be (of 056/500209). Een inhoudsopgave vanaf jaargang 2006 staat op de websitepagina‘Shrapnel’.

 

Flash 2020 nr 1

Beste WFA- vrienden

 

Zoals elk jaar in januari wordt het werkjaar afgesloten met een Algemene Vergadering op het einde van de maand.

Na deze vergadering wordt er door de leden van het bestuursorgaan de voorzitter verkozen voor het komende werkjaar.
Fernand Verstraete die  vijftien jaar het voorzitterschap waarnam voor onze vereniging heeft besloten om zich niet meer kandidaat te stellen. Vijftien jaar geleden werd hij – zoals hij dat zelf zo mooi verwoord- tot voorzitter ‘gebombardeerd’. De hele periode heeft hij met brio deze taak vervuld. Ik durf te stellen dat elk lid van de vereniging dankbaar is voor zijn inzet voor onze vereniging.

Nu mag ik de fakkel overnemen. Samen met de leden van het bestuursorgaan hebben we Fernand bedacht met een attentie, ook zijn vrouw Josianne werd in de bloemetjes gezet.

We gaan verder met het maken van ons tijdschrift Shrapnel onder de deskundige leiding van onze redacteur Freddy Vandenbroucke. Zoals je merkt kreeg ons tijdschrift een update met kleurpagina’s en is de druk verbeterd.

We willen onze leden ook vragen om hun ideeën voor activiteiten of voor een nog betere werking van onze vereniging over te maken zodat wij die tijdens onze bestuursvergadering kunnen meenemen en bespreken. Een start werd al gegeven met de enquête opgesteld door Jozef Vantomme. Daaruit hebben we al geput voor toekomstige activiteiten maar verdere input van onze leden is steeds welkom.

Ik hoop een voorzitter te mogen zijn die de vereniging modern efficiënt mag leiden maar met respect voor gevestigde waarden binnen onze vereniging.

Iedereen mag mij mailen met ideeën om onze WFA-België een blijvende en toegankelijke vereniging te laten zijn.

 

Ik wens jullie allen alvast veel leesplezier met het eerste nummer van 2020.

Hartelijke WFA-groeten,

Marleen Vermeersch

 

Algemene Vergadering WFA-België op 25/01/2020 voor het boekjaar 2019

 

 1. Vanaf 9u kunnen de aanwezige toegetreden- en effectieve leden, bij de secretaris op de desbetreffende lijsten. Er zijn  22 toegetreden en 38 effectieve leden aanwezig. Er Is één geldig volmacht.
 2. De voorzitter verwelkomt de aanwezigen vanaf 9.30u en deelt de verontschuldigingen mee. Hij benadrukt dat de Algemene Ledenvergadering bedoeld is om de vereniging en zijn bestuur te evalueren door de aanwezigen
 3. Er zijn geen schrappingen van effectieve leden en er zijn 7 effectieve leden bijgekomen wat het totaal nu op 63 effectieve leden betekent.
 4. Het quorum voor het stemmen: er zijn 38 effectieve stemgerechtigde leden en één volmacht, dit betekent een meerderheid bij 20 stemmen.
 5. Aanstelling van stemopnemers: Jan Vancoillie en Luc Dejonckheere zijn de stemopnemers.
 6. Goedkeuring van het verslag van de AV van 26/01/2019 verschenen in de eerste Flash nieuwsbrief, bijlage bij Shrapnel 2019/01: uitslag: ja 37;   neen 1;   onthouding 1.
 7. In een algemeen verslag door de voorzitter werd uitgelegd dat 2019 een mooi WFA-België jaar was met acht activiteiten en vier rijkgevulde Shrapnel tijdschriften boordevol interessante informatie. Het was een jubileumjaar waarin aandacht werd besteed aan ons 30-jarig bestaan in augustus 2019 met een speciale activiteit te Zonnebeke.
 8. Er zijn twee overlijdens onder onze leden te melden: Leon De Laet en René Vyncke.

Heel wat verdienstelijke leden hebben hun steentje bijgedragen aan het welslagen van onze activiteiten en/of hebben boeken geschreven. Er worden geen namen vernoemd om te vermijden dat er iemand vergeten zou worden.

 1. Wijziging Statuten volgens de nieuwe wetgeving van 23 maart 2019. Jozef neemt het woord en duidt de noodzaak om de Statuten aan te passen volgens de laatste wetgeving. Deze liggen nu ter goedkeuring voor aan de vergadering. Vermits er een aanwezigheid van 2/3 meerderheid van de effectieve leden vereist is en deze op de vergadering niet wordt gehaald moet er een Bijzondere Algemene Vergadering ingericht worden waar bij gewone meerderheid kan gestemd worden.
 2. Verslag van de voorbije activiteiten:Leopoldsburg: 57 deelnemers, Antwerpen: 50 deelnemers, Flash bezoek Diksmuide: 3 kinderen  en 17 volwassenen, Jubileumdag in Zonnebeke: 21 leden aan-wezig en twee nieuwe leden bij, Fronttour Elzas-Lotharingen: 32 deelnemers, Bachten de Kupe: 57 deelnemers, Boekenbeurs Passendale: één van de meest succesvolle in jaren, Algemene Ledenvergadering en boekenbeurs: 60 aanwezigen.
 3. In het administratief verslag wordt het aantal leden van 2019 vergeleken met het aantal van 2018. We kunnen een daling vaststellen maar deze is niet alarmerend. De belangstelling voor de Eerste Wereldoorlog blijft sterk aanwezig.
 4. De penningmeester heeft de nodige uitleg bij de verrichtingen die zijn gebeurd. Er wordt een licht verlies vastgesteld. Om verder verlies te beperken zal vanaf 2021 het lidgeld verhoogd worden. Dit zal ook de vernieuwing in ons tijdschrift Shrapnel opvangen, want vanaf 2020 zullen er een tiental gekleurde bladzijden aanwezig zijn, vooral loopgraafkaarten zullen in kleur opgenomen worden.
 5. De rekeningtoezichthouders Annnick Vanderjeught en Gilbert Delaruelle waarderen de efficiëntie van de penningmeester en de helderheid waarmee de boekhouding wordt gevoerd.
 6. Goedkeuring van de rekeningen en kwijting aan de RvB: Ja 39 Neen 0   Onthouding 1.
 7. De penningmeester stelt de begroting voor 2020 voor, er zijn al enkele offertes ingediend kan maar er kan nog  geen volledige begroting worden voorgesteld. Uitslag: Ja 39  Neen 0  Onthouding
 8. Goedkeuring Lidmaatschap 2021. Het lidgeld zal wijzigen (is sinds 1997 niet meer gewijzigd!). Dit wordt ingevoerd in 2021. Voor de individuele leden wordt dit 30€, gezinslidmaatschap wordt verhoogd naar 40€. Het steunend lidmaatschap blijft onveranderd met een minimum van 50€.  Uitslag: Ja 38, Neen 1, Onthouding
 9. Rekeningtoezichthouders voor het nieuwe boekjaar: Jozef Vantomme en Kaatje Debruyne.
 10. Er werden geen agendapunten ingediend.
 11. Verkiezing bestuurders: Zijn uittredend en herkiesbaar: Freddy Vandenbroucke, hij werd herkozen met unanimiteit van 39 stemmen. Dirk Lommaert werd herkozen met unanimiteit van 39 stemmen. Bernard Pauwels werd herkozen met unanimiteit van 39 stemmen. Er werden twee nieuwe bestuurders verkozen: Fré Carlu werd verkozen met 37 stemmenGilbert Delaruelle werd verkozen met 22 stemmen. Twee bestuurders nemen ontslag: Jozef Vantomme en Gino Lecomte. Zij worden bedacht met een boekenbon
 12. Voorstelling programma 2020                                                                                                             

 28 maart 2020: Mons met Jan Vancoillie                                                                                           

 16 mei: Antwerpen WO l deel ll door Walter De Bruyn en Marleen Vermeersch                                   

 5 juli: flashbezoek, nog te bepalen                                                                                                      

 5 en 6 september: fronttour Noord Frankrijk met Geert Delbecque, Freddy Vandenbroucke             

 24 oktober: Lezing: het Verdrag van Versailles door Marleen Vermeersch en lezing over de financiële gevolgen van WO l. Na de middag: filmvoorstelling.                                            

 30 januari 2021: Algemene Ledenvergadering

 1. Vragen effectieve leden: Maurice De Roo stelt een vraag rond het logo van de vereniging. Er wordt geantwoord dat dit niet zal veranderen omdat dit de kenbaarheid van de vereniging verhoogt. Luc Vannieuwenhuyze stelt een vraag over de mogelijkheid om anderen verenigingen toe te laten als lid. Dit kan als steunend lid (B). Er zijn geen vragen door de toegetreden leden.

 

 1. Einde van de vergadering om 11.45u

Programma 2020

 Daguitstap naar Mons en omgeving

 

Het is niet de eerste keer dat de WFA naar de Henegouwen trekt.  Onder de deskundige leiding van historicus Jan Vancoillie bezoeken we op  28 maart 2020 opnieuw de stad en de omgeving in het licht van de gebeurtenissen op 23 en 24 augustus 1914, toen de Britten voor het eerst slag leverden tegen de Duitsers. Gezien nieuwe gegevens en inzichten komen ook de gebeurtenissen op 11 november 1918 aan bod. De Canadezen namen de stad die dag in.

 

Naast een aantal gekende begraafplaatsen (o.a. de stedelijke begraafplaats en de gemengde Duits-Britse begraafplaats Saint Symphorien in Hautrage) en monumenten (o.a. eerste schot, laatste schot, spoorweg-brug van Nimy…), bezoeken we nog een aantal zaken waar we nog niet eerder waren zoals het monument ter ere van George Price, de officieel laatste gesneuvelde Commonwealth soldaat uit WO 1, het monument in het stadhuis van Bergen en ook het in 2015 volledig vernieuwde Mons Memorial Museum.

 

’s Middags is iedereen een uurtje vrij in het centrum van Mons om te lunchen (eigen lunchpakket of een snelle hap in een van de zaken in het centrum)

Vertrek uit Ieper om 6.30 stipt,  domein Ons Tehuis Poperingseweg 30

Vanuit Kortrijk om 7u, parking Kulak  E. Sabbelaan

Terug in Kortrijk rond 19.30u en in Ieper 20u

 

Deelnemen kan nog mits overschrijving van € 25 per persoon op de WFA bankrekening

BE 33 7371 0516 7746 (KREDBEBB) Morgenster 4 8920 Kuurne  met vermelding  ‘Mons’ en het aantal personen.  Inschrijven kan nog tot 18 maart 2020.

Op de dag van de uitstap en bij belet is WFA België te bereiken op

GSM +32  468 450 850

 

Daguitstap naar Antwerpen

Het verhaal van Antwerpen gaat door in 2020 (na de daguitstap van vorig jaar).  Op 16 mei 2020 gaan we weer naar Antwerpen. Deze keer belichten we de onderwaterzetting als verdediging van de stad. We pro-beren het Waterbouwkundig Laboratorium te bezoeken maar als we daar bot vangen gaan we over op plan B, zijnde een bezoek aan Fort 5

 

In de namiddag ligt de focus op de 3 uitvallen van het Belgisch leger vanuit Antwerpen.

Gidsen van dienst voor die dag zijn Walter en Marleen.

 

Opstapplaatsen:

7u Ieper, domein Ons Tehuis Poperingseweg 30

7.30u Kortrijk parking Kulak Sabbelaan

7.50u E17 Deinze afrit 7 carpool parking richting Nazareth (bushalte)

 

Deelnemen mits overschrijving van € 25 per persoon op de WFA bankrekening

BE 33 7371 0516 7746 (KREDBEBB) Morgenster 4,  8920 Kuurne  met vermelding ‘Antwerpen’ en het aantal personen. Inschrijven kan nog tot 6 mei 2020.

Op de dag van de uitstap en bij belet is WFA België te bereiken op GSM +32 468 540 850

 

Fronttour 2020  op 5 en 6 september

De organisatie van de  tweedaagse fronttour staat nog in de steigers. Vast staat dat we richting  Opaalkust trekken, meer bepaald het gebied tussen Calais en Boulogne. Dat was de overslagzone voor de Britten om materiaal en mensen naar het vastelland over te brengen, ook voor de repatriëring voor gewonden naar Engeland. Nu resten daar nog de begraafplaatsen voor velen die het niet haalden. We doen  ook Montreuil aan waar enkele monumenten en sites de herinnering aan WO I levendig houden. De tweede dag zouden we richting Amiens en Villers-Bretonneux rijden waar de in de frontstreek komen, als gevolg van de grote Duitse offensieven in het voorjaar 1918. Wie zeker wil zijn van een plaatsje op de bus kan een voorschot storten van 50 euro op rekening BE 33 7371 0516 7746, Morgenster 4, 8920 Kuurne. Meer informatie in de volgende Nieuwsbrief.

Lezingen en filmvoorstelling

 Op 24 oktober geeft Marleen ons tekst en uitleg over het Verdrag van Versailles, over de gevolgen daarvan voor België.

Daarna is er een voordracht over de financiën in België voor, tijdens, en na de oorlog.

Voor het middagmaal zullen we weer terecht kunnen in De Iep.

Na de middag volgt nog een filmvoorstelling.

Dit gaat allemaal door in De Garve, Poperingseweg 30 in Ieper

 

De WFA en Shrapnel willen de lezer aanzetten tot verdiepende studie.  Hieronder enkele suggesties en extra verwijzing naar een bijdrage van WFA-leden in Shrapnel nr1  2020:

 

blz 9: ‘De Rode Baron anders bekeken, het oorlogsrelaas van zijn moeder Kunigunde’ verscheen bij ‘De Schorre’ en is een van vele vertalingen van André Gysel.

 

blz.68: van Jeannick Vangansbeke verschenen meerdere titels. De twee laatste zijn ‘Hirohito’ en ‘Jacques Offenbach en de tijdsgeest van Napoleon III’.

 

blz.75: van Luc Vanacker verscheen  bij uitgeverij Aspekt: ‘Over die oorlog’, bedenkingen bij een eeuw geschiedschrijving over het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog.

 

blz.89: van Johan Van Duyse verscheen bij uitgeverij Aspekt: ‘1918, een jaar van (on)vrede’. Het is het klei-ne verhaal over de grote geschiedenis van 1919 en over de onvoorstelbare impact van dat ‘grote’ op de kleine mens en zijn omgeving.

 

Feniks 2020:  WEDEROPBOUW VAN DE WESTHOEK NA WO I

 

Onder de vlag ‘Feniks’ bundelen alle gemeenten en musea van de Westhoek hun krachten om in 2020 dit uitzonderlijke verhaal aan een ruim publiek te vertellen. Thematische tentoonstellingen en publieks-evenementen  brengen het verhaal van de heropleving van een regio die zo zwaar geteisterd werd door de Eerste Wereldoorlog. Wandel- en fietsroutes nemen je mee langs de markantste wederopbouwsites in de Westhoek en enkele unieke wederopbouwsites worden voor het eerst (tijdelijk) toegankelijk gemaakt voor het grote publiek. Feniks loopt van begin maart tot eind november 2020.

 

Totale verwoesting van mens en natuur

Na ‘de stalen storm van de industriële oorlog’ was het idyllische landschap van de Westhoek getransformeerd tot een desolaat maanlandschap. De Eerste Wereldoorlog had tientallen dorpen en steden langs het front volledig van de kaart geveegd. De velden oogden rampzalig door de vele granaatputten, mijnkraters, het oorlogsschroot, de stapels onontplofte munitie, loopgraven, bunkers en smalspoorlijnen.

 
Wederopbouw

Toch herrees de Westhoek, als een Feniks uit zijn as. Nog voor de oorlog ten einde was keerden de eerste inwoners naar hun woonplaats terug. Een traditionele architectuur moest de sporen van de oorlog uitwissen en de Westhoek in al zijn schoonheid herstellen. Met de eerste kermissen en processies vanaf 1919, begon het herstel van het maatschappelijk weefsel. Uit alle hoeken van de wereld, zakten pelgrims af naar de vele oorlogsmonumenten en militaire begraafplaatsen. Tegen het einde van de jaren twintig was de wederopbouw grotendeels voltooid. Deze wederopbouw bepaalt tot op vandaag het uitzicht van de Westhoek.

Terug naar de Westhoek

Voor de eerste keer worden alle wederopbouwverhalen van de hele Westhoek gebundeld in een boek. Deze publicatie brengt naast een geschiedkundig relaas ook praktische info over thematische tentoonstellingen, publieksevenementen en wandelroutes. Het boek laat je de meest markante wederopbouwsites in de Westhoek ontdekken.

 

Deze gids kost € 5 en is te verkrijgen bij de diensten voor toerisme in de Westhoek vanaf half februari.

Voor praktische gegevens zie:  https://www.flandersfields.be/nl/feniks2020

 

 

 

Flash 2019 nr.4

Algemene ledenvergadering (A.LV) “WFA België vzw

Datum : zaterdag 25 JANUARI 2020  (aanvang om 09u30 stipt )

Plaats :   Domein “ Ons Tehuis, zaal “De Garve” Poperingseweg 30, 8900 Ieper.

PROGRAMMA :    09u15    Administratie van de aanwezige effectieve leden en de volmachten, verdeling van stembiljetten

aan de effectieve leden. Tekenen van het aanwezigheidsregister bij secretaris Marleen Vermeersch.

09u30    Opening van de AV + ALV van de VZW door de voorzitter. ( zie detail verder )

11u30    Receptie aangeboden aan de aanwezigen door de voorzitter en de leden van het bestuursorgaan.

12u30    Middagmaal in “ De Iep “ ( optioneel )

14u30    Boekenverkoop en-uitwisseling door en voor de leden.

17u00    Einde ( voorzien ) van de activiteit.

 

De AV en ALV is de afsluitende activiteit voor het werkjaar 2019. Het afgelopen jaar wordt door de aanwezigen besproken en

het bestuursorgaan voor 2020 wordt verkozen. Door hun inspraak kunnen de leden helpen aan de verbetering van de organisatie en de werking van de vereniging voor het nieuwe werkjaar 2020 vastleggen.

Elk lid kan in de namiddag boeken verkopen of uitwisselen. Daartoe krijgt men maximum 2 tafels (70×140 cm)  ter beschikking

à rato van 5,00 € per tafel. Tafel(s) dienen gereserveerd te worden bij Dirk Lommaert ( wfadimilo@telenet.be ) en de betaling

dient als inschrijving. (BE33 7371 0516 7746). Er zijn 19 tafels beschikbaar. Indien er grote belangstelling is om te verkopen,

kan het aantal tafels per deelnemer tot 1 tafel beperkt worden. Deze inschrijving wordt afgesloten op 15 januari 2020

 

Dagorde van de AV & ALV ( start om 09u30 )

 1. Verwelkoming door voorzitter Fernand Verstraete.
 2. Mededeling van de schrapping van – en verwelkoming van nieuwe effectieve leden, volgens art.8 van de statuten

en art.3 van het intern reglement. (I.R)

 1. Vaststelling van het quorum om geldig te stemmen.
 2. Goedkeuring van het verslag van de A.V. van 26.01.2019 medegedeeld via de Flash 2019 nr.1
 3. Aanstelling van twee stemopnemers.
 4. Algemeen verslag van de activiteiten van het dienstjaar 2019 door de voorzitter.
 5. Voorlegging van statutenwijzigingen ten gevolge van de nieuwe wet vennootschappen en verenigingen (W.V.V)

van 23 maart 2019 – B.S. 04 april en inwerkingtreding per 01 mei.2019 ; gevolgd door goedkeuring der A.V.

 1. Verslag over 2019 van het secretariaat door Marleen Vermeersch.
 2. Verslag over 2019 van de penningmeester door Dirk Lommaert.
 3. Verslag en neerlegging ervan door de toezichthouders over het boekjaar 2019 door Delaruelle Gilbert en Vanderjeught Annick. ( Dit verslag wordt toegevoegd aan het verslag van de A.V.van heden. )
 4. Voorstelling en goedkeuring van de begroting 2020 door penningmeester Dirk Lommaert.
 5. Vastlegging van de lidgelden voor het dienstjaar 2021 door penningsmeester Dirk Lommaert.
 6. Aanstelling van twee rekeningtoezichters voor het boekjaar 2020.
 7. Aanneming van ontslagen van bestuurders ; aanstelling van nieuwe kandidaturen tot bestuurder.
 8. Agendapunt(en) ingediend door 1/10 van de effectieve leden voor 10.01.2020.
 9. Verkiezing van de bestuurders. De mandaten worden steeds uitgereikt voor 3 jaar.

Dirk Lommaert, Freddy Vandenbroucke en Bernard Pauwels ( vervangt Philippe Delameilleure ) zijn ontslagnemend en stellen zich opnieuw kandidaat voor een nieuwe termijn van 3 jaar. Daarnaast kunnen andere effectieve leden zich  eveneens kandidaat stellen, aangezien hat aantal het aantal bestuursleden ( 9 ) op dit ogenblik niet bereikt is.

 

 1. Voorstelling van het programma 2020 door voorzitter Fernand Verstraete
 2. Informele rondvraag aan alle leden.
 3. Sluiting van de A.V en A.L.V

 

Onmiddellijk na de Algemene Vergadering wordt traditiegetrouw overgegaan tot de verkiezing van de voorzitter voor

het dienstjaar 2020 door het nieuw samengesteld bestuursorgaan.

Kandidaat-bestuurders, die zich geroepen voelen om in team mee te werken aan de uitstraling en de waardering van een vereniging met meer dan 500 leden, worden uitgenodigd hun aanvraag per brief en/of per mail uiterlijk tegen 15 januari 2020 over te maken aan de voorzitter. ( Verstraete Fernand Knokuilstraat 8 , 8880 Roeselare of verstraetefernand@outlook.be )

Iedere kandidaat-bestuurder moet minstens één jaar als effectief lid bij de vereniging zijn aangesloten .

 Middagmaal .   Om 12u30 ten laatste worden de deelnemers die vooraf hebben ingeschreven,  uitgenodigd in “ De Iep “

Centrum voor Jeugdtoerisme vzw. Het middagmaal wordt ons bereid door de staf van het CJT, onder de leiding van Dieter Taerwe. Traditioneel omvat het menu een soep, een hoofdschotel, een dessert met koffie, wijn van het huis, plat en bruisend water op tafel.  De deelnameprijs voor de maaltijd blijft vastgesteld op € 25 per deelnemer.

We dringen aan op een betaling ten laatste tegen 15 januari 2020 op rekening BE33 7371 0516 7746 van WFA België vzw.,

Met de mededeling “ Middagmaal ALV Ieper “. Om organisatorische reden kan er op de dag zelf niet ter plaatse ingeschreven worden.

Namiddag : Boekenverkoop en boekenuitwisseling door en voor leden. ( info – zie blz.1 )

De interne boekenbeurs loopt van 14u30 tot 17u00 in de zaal “ De Garve “. Er zijn ook enkele hoge tafels beschikbaar waaraan

gezellig van gedachten kan gewisseld worden ; bij een koffie, frisdrank , of een pils. Leden die in de voormiddag niet kunnen aanwezig op de algemene ledenvergadering, zijn zeker ook in de namiddag welkom.

HERNIEUWEN van het LIDGELD 2020

Door de beslissing in de ALV 2019 blijft het lidgeld voor het volgende dienstjaar 2020 onveranderd.

Het bestuur dankt de vele leden van de vereniging voor het vertrouwen in de werking van WFA België vzw.

Mogen wij dan ook verzoeken, wie nog niet betaald heeft, het lidgeld voor het jaar 2020 te vernieuwen door over te schrijven op de rekening BE33 7371 0516 7746 van WFA België vzw – Haiglaan 21,  8900 Ieper. Vergeet niet Uw naam ( ook van het eventueel tweede lid van het gezinslidmaatschap ) en volledig adres te willen vermelden.

Dank aan twee derden van de leden die reeds hebben overgeschreven.

Categorie              soort lidmaatschap                             bijdrage.

A                             gewoon lid                                           € 25,00

B                             steunend lid                                        € 50,00 ( minimum )

C                             gezinslidmaatschap                            € 35,00

D                             student ( met studentenkaart)         € 15,00 ( tot max. 25 jaar )

Door de tijdige betaling voorkomt men de onderbreking in het toesturen van de nieuwsbrief FLASH en het tijdschrift SHRAPNEL.

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

FORMULIER A :

Overgang van aangenomen lid naar de categorie van effectief lid.

 

Ondergetekende, (N) ……………………………………. ( VN )………………………, aangenomen lid met meer dan één jaar anciënniteit

wenst over te gaan tot de categorie van effectief lid van de VZW. ( = stemgerechtigd )

 

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de statuten en van het intern reglement en wenst expliciet deel te nemen in het

beleid van de vereniging.

 

Gedaan te …………………………………………….     Op datum van : …………………………….  Handtekening…………………………………………

Gelieve op te sturen aan de secretaris :  Vermeersch Marleen  – Engelendale 8 / bus 2 – 9900 EEKLO

Marleenvermeersch2@outlook.be

ACTIVITEIT – DAGUITSTAP – ZAT. 28 maart 2020

MONS in W.O. 1.

Het is niet de eerste keer dat de Western Front Association België vzw naar de Henegouwse provinciehoofdstad BERGEN (Mons )

trekt. Onder de deskundige leiding van historicus Jan Vancoillie zullen we op zaterdag 28 maart 2020 opnieuw de stad en de omgeving bezoeken in het licht van de gebeurtenissen op 23 en 24 augustus 1914, toen de Britten voor het eerst slag leverden tegen de Duitsers.  Gezien nieuwe gegevens en inzichten komen ook de gebeurtenissen op 11 november 1918 aan bod.

De Canadezen namen de stad Mons immers die dag in.

Naast een aantal gekende begraafplaatsen ( o.a de stedelijke begraafplaats en de gemengde Duits-Britse begraafplaatsen

Saint Symphorien in Hautrage ) en monumenten ( o.a eerste schot, laatste schot, spoorwegbrug van Nimy enz.) , bezoeken we ook een aantal zaken waar we nog niet eerder waren zoals de monumenten ter ere van George Price, de officiële laatste gesneuvelde Commonwealth soldaat uit de oorlog, de monumenten in het stadhuis van Bergen en ook het in 2015 volledig vernieuwde Mons Memorial Museum.

‘s Middags is iedereen een uurtje vrij in het centrum van Bergen om er de meegebrachte picknick te verorberen of een snelle hap te nemen in één van de zaken op de grote markt.

De autocar vertrekt in IEPER om 06u30 stipt ( Domein Ons Huis – De Garve , Poperingseweg 30  – 8900 IEPER

In KORTRIJK vertrek om 07u.00   (Parking KULAK,  E.Sabeelaan  53 – 8500 Kortrijk)

De terugkomst in Kortrijk wordt rond 19u30 verwacht en daarna in Ieper om 20u00.

Deelnemen kan door  € 25,00  per persoon over te schrijven op de

WFA bankrekening BE33 7371 0516 7746 ( KREDBEBB )  Morgenster 4 , 8920 Kuurne

En dit ten laatste op 18  maart  2020 met vermelding “ MONS “

Op de dag van de activiteit en bij belet is WFA België vzw te bereiken op GSM

0494 / 77 82 42

ACTIVITEIT – DAGUITSTAP – ZAT. 16 MEI.2020

 ANTWERPEN in W.O. 1. ( deel 2 )

Aansluitend aan de  daguitstap in  2019 naar Antwerpen gaan wij afsluiten in 2020 met deel 2.

De gidsen van dienst zijn Walter De  Bruyn en Marleen Vermeersch.

Dat ook deze dag boeiend zal zijn hoef geen betoog gezien voornoemde gidsen.

Detail en verder info verschijnt in Flash-nieuwsbrief 2020 / 1.  Noteer al vast de datum in Uw agenda.

MEDEDELING  : ONZE LEDEN-BOEKENBEURS  – 25 JAN.2020  –  14.30 tot 17.00 u

Volgende syllabussen zullen ter beschikking zijn  :

 1. De tankslag bij Cambrai prijs        € 15,00
 2. Legergroep Vlaanderen – eindoffensief 1918 € 15,00
 3. 1916 – Slag om Verdun € 15,00
 4. Antwerpen in W.O.1 – deel 1 €   7,00
 5. Alsace-Lorraine ( Jubileum 30 jr.WFA ) in kleur €  25,00

Als je niet aanwezig kunt zijn op onze leden-boekenbeurs kunt je bestellen via wfadimilo@telenet.be  . Bij verzending is de portkost  € 5,00 / deel.  Betalen op WFA rekening  BE33 7371 0516 7746

Op onze boekenbeurs zullen ook oude nummers van SHRAPNEL te koop aangeboden worden.

Immers, alles wat ooit in Shrapnel is verschenen, blijft als het ware actueel. De inhoudsopgave kunt je terugvinden op de website van de WFA :  https://wfabelgie.wordpress.com/tijdschrift  onder de hoofding Shrapnel.

De speciale ledenboekenbeursprijs is € 3,00 per exemplaar, uitgezonderd de jaargang 2018. Wie vooraf een keuze heeft gemaakt kan die doormailen (liefst) op freddy.vandenbroucke@telenet.be  of bij gebrek aan dit kanaal : 056/500209

Ook het 25 jaar jubileumboek “ Met schop en Houweel “ zal klaar liggen. ( € 15,00 )

PLANNING  2020  – SHRAPNEL en Flash-Nieuwsbrief

Shrapnel  2020/01  + Flash-nieuwsbrief 2020 / 01  => einde febr. 2020

Shrapnel  2020/02  + Flash-nieuwsbrief 2020 / 02  => einde mei. 2020

Shrapnel  2020/03  + Flash-nieuwsbrief 2020 / 03  => einde aug. 2020

Shrapnel  2020/04   => einde  nov.2020     Flash-nieuwsbrief 2020 / 04  => einde dec.2020

Verzoeken van WFA leden.

Mededeling.  1

De WFA-Borstbadjes zijn terug beschikbaar aan de prijs van  3 €. Wie belangstelling heeft neemt contact met Jurgen Deleye.

Email :  Jurgen.deleye@gmail.com.

Mededeling.  2  (door lid Michel Decru )

Sedert enkele jaren kan men te La Boiselle-Somme , een deel van een ondergrondse mijn bezoeken.

Men daalt eerst ongeveer 12 m diep af , via een oud smalspoor en dan komt men bovenop een verticale mijnschacht

die ongeveer 28 m diep gaat. Deze werd uitgegraven door Peter Barton. De site is te bezoeken gedurende de erfgoeddagen op 19 & 20 september  2020 en op 11 november. 2020

Info :  Association des Amis de L’Ilot de la Boisselle –  4 Rue de la Place – 8300 Montauban de Picardie

Aangekondigde boeken van leden

“ Het liefdadigheidswerk van Mademoiselle Orianne “

Dit is een werk van Emiel De Cock, Alfons Moeyersons, Joris Saerens en een uitgave van de Geschied-en Heemkundige Kring van Londerzeel. Dit naar aanleiding van de 100-jarige herdenking van de inhuldiging van het oorlogmonument aan Blauwenhoek.

Het gaat over het verhaal van een grote Dame Orianne die enorm veel mooi werk gedaan heeft door de gesneuvelde soldaten

in de streek van Londerzeel in  1914 een deftig graf te bezorgen.

Van november 1914 tot maart 1916 gaf deze in Londerzeel wonende Frantalige dame samen met haar medewerkers aan meer

dan 1000 Belgische gesneuvelde soldaten een waardige rustplaats. Merkwaardig niet alleen aan de gesneuvelden van de Slag

van Londerzeel ( 29 sept. 1914 ) maar ook gevallen soldaten in Breendonk, Puurs, Eppegem en Kampenhout.

Boek  270 blz. – prijs  25 € . met portkosten  32 €

Te bestellen bij de Heemkundige Kring Londerzeel door overschrijving op rek.

BE16 7440 5125 3274.

Meer info :  http://www.londerzeelwo1.wordpress.com

Aan te bevelen boeken

“DUITSE PASSAGES “  Een reis door twee eeuwen Duitsland

 Een uitgave van Wereldbibliotheek –  320 blz. – ISBN 9789 0284 50172 – verschenen 29 okt.2019. – prijs 24,99 €

Auteur Lo Van Driel.

In “Duitse Passages” schrift de auteur over tweehonderd jaar Duitse en daarmee Europese cultuur en geschiedenis.

Een boek uit een andere hoek gezien, die de lezer een bredere blik geeft op het huidige Duitsland.

“ MOLENS van de FRONTSTREEK “

De eerste uitgave van dit boek is van 1995 ( Uitgeverij De Klaproos  ) en van de hand van de Nederlander John Verpaalen.

Na 24 jaar komt er een tweede bijgewerkte druk uit  nov. 2019 en maar op een oplage van  600 stuks.

Dit in samenwerking met Flanders Fields Museum en  de Stichting Levende Molens. Prijs 34,95 €.

Er worden ongeveer 65 molens beschreven en dat deze bouwwerken gedurende W.O.1 een bijzondere taak en geschiedenis

hebben ligt voor de hand.

Aan te bevelen Tentoonstellingen

“ FENIKS 2020 “ – De groote wederopbouw

Onder de vlag “ Feniks “ ( = herrijzen ) bundelen alle gemeenten en musea van de Westhoek hun krachten om in  2020 dit uitzonderlijke verhaal van wederopbouw te laten zien. De Tentoonstelling gaat in samenwerking met o.a Westtoer met speciaal

ontworpen wandel – en fietsroutes. Feniks 2020 loopt van maart 2020 tot november 2020 in Museum Flanders  Fields.