Flash

FLASH

NIEUWSBRIEF
van
THE WESTERN FRONT ASSOCIATION – BELGIE V.Z.W.
FLASH 2017 nr. 1
(Bijlage bij shrapnel 2017 nr.1)

DOORNIK IN DE EERSTE WERELDOORLOG

Zaterdag 13 mei 2017

Doornik wordt voor het eerst belangrijk als er op 24 augustus 1914 slag geleverd wordt tussen Franse territorialen en de optrekkende Duitse Höherer Kavalleriekommandeur 2 (II. Kavalleriekorps). De Fransen kunnen de Duitse opmars verstoren en leveren zo hun bijdrage aan de redding van het British Expeditionary Force, waarvan de westelijke flank anders bedreigd had kunnen worden. Een aantal plaatsen en monu-menten herinneren aan deze strijd.

Eind september 1914 waren er terug Franse eenheden in de stad: Spahis. Zonder slag of stoot wordt de stad in oktober door de Duitsers ingenomen, het begin van vier jaren bezetting. Wat vaak vergeten wordt, is dat Doornik een hele tijd dienst doet als Etappen-Hauptort van het 6. Armee (net zoals Gent voor het 4. Armee). Kronprinz Rupprecht von Bayern neemt een hele tijd zijn intrek in de stad met zijn Heeresgruppen-hoofdkwartier.

We bezoeken onder meer de monumenten ter nagedachtenis van de gevechten in 1914, het monument voor Gabriëlle Petit, één van de bekende vrouwelijke verzetshelden van WO1, het zeer waardevolle militair-historische museum en de stedelijke begraafplaats Tournai-Sud. Op de terugweg is er nog aandacht voor de vele militaire hospitalen in en rond de stad. We bekijken ook nog een herinnering aan de gevechten van 1918 aan de Schelde.

De organisatie van de activiteit: de opstapplaatsen voor de bus zijn zoals steeds: Ieper om 8u15 stipt, do-mein Ons Tehuis, Poperingseweg 30., 8900 Ieper en Kortrijk om 8u45 stipt, Parking Kulak, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk. De aankomst in Doornik wordt voorzien om 9u30.Voor de bereikbaarheid van Ons Tehuis in Ieper, wil de Flashbrief 2016/4 raadplegen. De werkzaamheden voor het vernieuwen van de Popering-seweg duren nog tot het najaar 2017.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 54 plaatsen. Op de dag van het vertrek is WFA België vzw te bereiken via GSM 0494/77 82 42 (Dirk Lommaert). Het einde van de activiteit is voorzien om 18u10 (Kortrijk) en 18u45 (Ieper).

’s Middags krijgt iedereen een goed uur vrij op de Grand’ Place. Wie wil, kan zijn picknick nuttigen of op ei-gen initiatief en naar eigen keuze een snelle hap verorberen in één van de vele eetgelegenheden.

De deelnemingsprijs bedraagt € 15 per persoon, over te schrijven op de rekening BE33 7371 0516 7746 van WFA België vzw, Haiglaan 21, 8900 Ieper, ten laatste tegen 6 mei, met de vermelding “Doornik”. De activiteit wordt geleid door Jan Vancoillie en Sanna Joutsijoki. (GSM van Jan 0474/32 51 29).

HET 4. ARMEE IN VLAANDEREN – ACTIVITEIT 18 MAART 2017

De penningmeester deelt mede dat er nog plaatsen beschikbaar zijn op de bus voor de activiteit in Gent en Tielt. Voor de laatkomers, wil dringend contact opnemen met Dirk Lommaert, tel 056/35 68 02 en/of wfadimilo@telenet.be. De volledige aankondiging is te raadplegen in Flash 2016/4.
ACTIVITEITEN 2017

Zaterdag 18 maart daguitstap naar Gent en Tielt (aangekondigd Flash 2016/4)
Gidsen Patrick Mestdag en Jan Vandermeulen.
Zaterdag 13 mei daguitstap naar Doornik (aangekondigd in Flash 2017/1)
Gidsen Jan Vancoillie en Sanna Joutsijoki
Zaterdag 15 juli Flashbezoek in Kemmel – namiddagprogramma
Tentoonstellingen over de Mijnenslag en de Ieren
Korte wandeling naar de Lettenberg – gids Franky Bostyn
Zondag 27 augustus Flashbezoek – nog niet bepaald
Za & Zo 2-3 september Fronttour naar de Somme – geleid door Gilbert Delaruelle
Zaterdag 8 oktober daguitstap naar Cambrai – de Tankslag
Gidsen Philippe Delameilleure en Jurgen Deleye.
Zaterdag 11 november Ieper – om 10u Herdenking wapenstilstand met Poppy Parade
Passendale – boekenbeurs met deelname WFA België vzw
Zaterdag 27 januari 2018 Algemene Vergadering voor de leden in De Garve, Ieper
Namiddag gastspreker – in onderhandeling

ROUWBERICHT

Het is onze droevige plicht het overlijden van Ben Degrande mede te delen (5/8/1932-31/1/2017). Ben was Majoor Staf Brevet Houder, buiten dienst, lid van WFA België vzw sedert 1998 en maakte deel uit van de Raad van Bestuur van 2005 tot en met 2013.
Het bestuur en de leden van WFA België vzw bieden aan de beproefde familie Degrande hun deelneming aan. We zullen Ben niet vergeten.

WIE WEET WAT?

Carlos Demeyere, Hoogleedsesteenweg 332, 8800 Roeselare, Tel 051/22 62 41, GSM 0477/62 01 66 – mailadres demeyeredessein@gmail.com, stelt de volgende vragen:

1/ In mijn onderzoek naar een gesneuveld familielid zou ik graag informatie bekomen over het 1ste Linie-regiment in het algemeen en 13e Compagnie in het bijzonder, tijdens de periode 4 augustus – 30 november 1914. In deze context zijn de namen van een kapitein DANKAERT en van een sergeant THUYSBAUT (?) opgedoken.

2/ Kan iemand een verklaring geven voor het feit dat vier Belgische militairen, eind september 1918 gesneu-veld tijdens het Eindoffensief, op de begraafplaats van Slyps (Moorslede) in een burgergraf zijn terecht-gekomen, alhoewel Slyps zich in de Britse sector bevond? Een aanwijzing over Britse bronnen zou zeer welkom zijn, dank bij voorbaat.

AANKONDIGINGEN EN HERDENKINGEN

Philippe Verhelst, 8791 Beveren-Leie (mailadres phaverhelst@gmail.com) deelt mede:
Royal Belgian Amateur Radio Union richt de volgende activiteiten in Mesen in op 3 juni 2017:

1/ Op het marktplein van Mesen is een opgestelde wereldomvattende radioverbinding in uitzending.
2/Dezelfde dag, om 14u in het Stadhuis van Mesen, geeft Major Dr Tom Simoens (KMS) een seminarie over de ‘Radioverbindingen in het Belgisch leger 1914-1918’
De duur van de voordracht is tweemaal 45 minuten.
3/Een tentoonstelling in het Stadhuis, van 3 tot en met 10 juni. Het thema: ‘Het vergeten leger – De bedie-naars en het materieel van (Tele) radio communicatie in WO.1’.
Toegang is overal gratis.

Dirk Decuypere, 8940 Geluwe (Wervik) met mailaders dirk.decuypere@skynet.be deelt mee:
Herdenking van drie Canadese RFC gesneuvelde vliegeniers, een samenwerking van de gemeentes Geluwe-Wervik en Langemark-Poelkapelle en Defensie op 18 mei 2017.

1/ Om 11u, plechtigheid op Cement House Cemetery, Boezingestraat Langemark. Deze drie Canadezen waren begraven in Geluwe op de Duitse Militaire Begraafplaats van Ter Hand, Ehrenfriedhof nr 49 en in 1955 naar hier overgebracht: Lt Lindsay Drummond, N°1 Squadron, omgekomen op 18 mei 1917, 2/Lt Ro-bert Bennie en Lt Thomas Metheral, N°45 Sqdn, omgekomen op 5 juni 1917. Enkel deze laatste werd hier geïdentificeerd herbegraven.
2/ Om 15u worden twee monumenten onthuld in Geluwe, op de plaatsen van het neerstorten (Kampstraat en Magerheidstraat) op Ter Hand. De familie uit Canada zal aanwezig zijn.

De vzw Kapelaan Verschaeve, O.L.Vrouwstraat 11, 8600 Diksmuide deelt mee:
Op 8 juli 2017 houdt de vzw, samen met de gemeente Alveringem, een Colloquium “De Hete Zomer 1917” in O.C. De Kwelle, Sint-Rijkerstraat 20, 8690 Alveringem. De bedoeling is de positie en de invloed van Ver-schaeve te herdefiniëren op basis van recente onderzoeken en publicaties. Dit naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de Open Brief aan Koning Albert I. Het programma:

Om 10u30 – ontvangst – bezoek aan de Kapelanij
Om 12u30 – lunch
Om 14u30 – Colloquium, vier referaten, o.a., door Luc Vandeweyer:
‘De militaire rechtspraak en de veiligheidsdiensten’.
Om 17u00 – afsluitende receptie

De prijs bedraagt € 20 per deelnemer, voor colloquium en lunch, € 5 wie enkel het colloquium wil bijwonen. Over te schrijven voor 20 juni a.s., op de rekening BE82 4766 1017 6168, vzw Kapelaan Verschaeve, O.L.Vrouwstraat 11, 8600 Diksmuide.

Museum aan de IJzer – Tentoonstelling.
Museum aan de IJzer, IJzertoren, IJzerdijk 49, 8600 Diksmuide.

De tentoonstelling “Wanneer de dood uit de hemel kwam” werd geopend op 30 januari 2017 en loopt tot 15 augustus 2018 “.Deze toont de ontwikkeling van de luchtvaart en de wapenwedloop in de lucht, van een licht en kwetsbaar vliegend toestel tot de viermotorige bommenwerper.

In de IJzertoren zijn nog de volgende tentoonstellingen te bezichtigen of worden kortelings geopend:

De Belgische soldaat – tot 31 december 2017
De IJzer onze laatste hoop – tot 11 november 2018
Expo ‘100 jaar Heldenhulde’ – van 25 maart tot 30 april 2017
Expo ‘100 jaar Frontbrieven’ – van 8 juli tot 31 december 2017.

Inkom per individuele bezoeker € 8,00.

ZERO HOUR – Herdenking van de Mijnenslag – 7 juni 1917-2017

In een samenwerking van de gemeente Heuvelland, Mesen en Komen-Waasten, wordt de Mijnenslag op 7 juni herdacht:

05u30 Nationale Herdenking door Nieuw-Zeeland in een morgenplechtigheid (Dawn Service), aan het New Zealand Monument, Mesen.
10u00 ANZAC plechtigheid, herdenking in Ploegsteert, Strand Military Cemetery.
14u00 Nationale Herdenking Ierland en Verenigd Koninkrijk, Mesen
Iers Vredepârk.
16u00 Afsluitplechtigheid Ierland en Verenigd Koninkrijk, in Wijtschate,
Wytschaete Military Cemetery,
MIJNENSLAG – TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN

De tijdelijke tentoonstellingen en de diverse infomodules brengen ons het verhaal van de Mijnenslag en de Derde Slag bij Ieper bij bijzondere WO.1 sites in de Zuidelijke Westhoek:

100 NEW ZEALAND FACES OF MESSINES.

De impact op het kleine Nieuw-Zeeland was enorm, iedere familie was betrokken bij dit conflict. Via 100 individuele ‘gezichten’ willen we die impact nader onderzoeken. Niet enkel de gemiddelde soldaat komt aan bod, maar uit alle lagen, beroepen en achtergrond. Deze hebben allen rechtstreeks of onrechtstreeks te maken met de Slag bij Mesen op 7 juni 1917.

Te bezoeken van 7 juni tot einde november 2017, in het Cultuurhuis/Toeristisch Infopunt Mesen, Markt 1, Mesen.

7 JUNI 1917 – ARCHEOLOGIE VAN EEN SLAG

Geen enkel offensief in Vlaanderen heeft een grotere rol gespeeld en sporen achtergelaten in het landschap. In het nieuw streekbezoekerscentrum van Kemmel (de voormalige pastorij) wordt een inleiding voorzien, van bunkers en kraters tot loopgraven en tunnels.. Een grote verzameling van relicten toont ons hoe hard de strijd verlopen is. De tentoonstelling sluit aan bij een meer algemene expo over archeologie en WO.1, die gelijktijdig van start gaat in het IFFM in Ieper.

Te bezoeken van januari tot november 2017, in het Bezoekerscentrum, Kemmel (bij de kerk).

IERS BLOED IN VLAANDEREN

De tentoonstelling brengt het verhaal van de Ierse aanwezigheid in de oorlog, vanaf 1914.
Tegen de achtergrond van een bloedig conflict in Ierland, streden twee Ierse vrijwilligerdivisies (16e en 36e) op 7 juni 1917 schouder aan schouder langs de weg van Kemmel naar Wijtschate. Na een eeuw van binnen-landse strijd zullen op 7 juni alle Ieren hun verleden herdenken bij de Ierse toren. Deze tentoonstelling geeft duiding en achtergrond, unieke herinneringen worden samengebracht op deze plaats.

Te bezoeken van juni tot november 2017, in de exporuimte van de kerk in Kemmel.

AANGEKONDIGDE BOEKEN

VERDUN 1916-2016 – OPERATION GERICHT
Syllabus Fronttour W.F.A., 2016 – Auteur Jan Vancoillie en Philippe Delameilleure, 156 p.

Op vraag van leden van WFA, werden 20 bijkomende exemplaren van de syllabus van de fronttour 2016 extra gevraagd. Deze is nu te bekomen na het overschrijven van € 10 (+ eventueel port € 5) op de rekening BE33 7371 0516 7746 van WFA België vzw, Haiglaan 21, 8900 Ieper. Gelieve te vermelden ‘Syllabus Verdun’.
Na het overschrijven kan een afspraak gemaakt worden om de syllabus af te halen bij de penning-meester Dirk Lommaert, Morgenster 4, 8520 Kuurne (Tel 056/35 68 02 of mailadres)
wfadimilo@telenet.be.

DE CHAOS VAN HET SLAGVELD, Het Belgisch leger in de loopgraven, 1914-1918.

Auteur Tom Simoens,

In 2016 doctoreerde hij met een proefschrift over de transformatie van de 1ste Legerdivisie tijdens de Eerste Wereldoorlog, waarvan dit boek de publiekseditie is. Zeker een aanrader.
(zie de aankondiging ‘Gelukwensen’ in Flash 2016/3).

In augustus 1914 was het Belgisch leger onvoorbereid op de Duitse invasie. Pas maanden later keerde het tij, toen de Duitsers een halt werd toegeroepen dankzij de onderwaterzetting van de IJzer. Het lijkt alsof voor de Belgische soldaten vier lange jaren van wacht lopen aan de IJzer volgden, waaraan pas een einde kwam met het bevrijdingsoffensief in september 1918. Maar klopt dit clichébeeld over de Eerste Wereldoorlog in ons land wel?

Militair historicus Tom Simoens onderzocht de evolutie van de 1ste Legerdivisie en stelt vast dat de Belgische troepen tijdens de jarenlange loopgravenoorlog belangrijke tactische en technologische vernieuwingen doorvoerden. In 1918 waren de manschappen beter opgeleid, meer gespecialiseerd en beschikten ze over nieuwe wapens en tactieken. De Eerste Wereldoorlog is de wieg van de moderne oorlogvoering, ook voor het Belgisch leger.
Uitgeverij HORIZON, Antwerpen (L & M Books)
ISBN 9789492159663, 2016, 608 pagina’s, met kaarten en bijlagen, € 22,50
Te verkrijgen bij de betere boekhandel.

HET DRAMATISCHE JAAR 1917, Crisis, Muiterij en Revolutie,
Auteurs Henk van der Linden, Perry Pierek, e.a.

Het jaar 1917 was het vierde oorlogsjaar. Na drie jaren van hard vechten met miljoenen slachtoffers was geen van de partijen erin geslaagd een opening te forceren. Alle illusies over het einde waren verdwenen. Veel soldaten vreesden dat er pas een einde zou komen als er geen soldaten meer over waren. Ze werden opstandig. Er kwam grote twijfel over het zinvolle van alle offers. De honger werd groter, de protestbewegingen kwamen op gang, stakingen braken uit, opstand en revolutie dreigden. Niemand wist hoe het verder moest. In dit boek vindt de lezer een van beeld wisselende wereld in grote verwarring.

Het bevat meerdere bijdragen die op een of andere wijze een band hebben met de gebeurtenissen in 1917. Er is ook een hoofdstuk te lezen van Freddy Vandenbroucke, redacteur van het magazine SHRAPNEL, uitgegeven door WFA België, vzw.

Uitgeverij ASPEKT, Amersfoortsestraat 27,
3769 AD – Soesterberg
ISBN 97894-6153-748-5, 2016, 500 pagina’s, € 24,95 – te verkrijgen in de betere boekhandel.

FOCUS FRIEDHOF BORRIESWALDE, De Duitse begraafplaats van Apremont,
Auteur Wim Degrande

Het ‘Waldfriedhof’ Borrieswalde of de begraafplaats van Apremont behoort tot de mooiste Duitse begraafplaatsen in de Argonne. Dit boek brengt een doorlichting van de begraafplaats en focust op een ruim aantal graven, om op die manier een aantal gesneuvelden terug een gezicht te geven. Daarnaast wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de Sanitäts Kompagnie Nr.572, die vanaf september 1917 tot september 1918 instond voor de gewonden en dodenzorg en die de begraafplaats verder uitbouwde.

Ook de Duitse Sanitätsdienst wordt op een uitgebreide manier naar voor gebracht. Tenslotte wordt ook ingegaan op het bijhorende ‘Lager Borrieswalde’

Uitgegeven door de auteur, Wim Degrande, G.Peerdenstraat 27, 8310 Assebroek (Brugge)
D/2016/ Wim Degrande – het boek is niet te verkrijgen in de boekhandel –
Te bestellen bij de auteur, via argonne1418@skynet.be
Softcover, 141 pagina’s, 16 x 24 cm, Prijs €19 (+ eventueel € 4 portkosten).
Wim Degrande, Argonne specialist, is ook de auteur en uitgever van:
2010 – Feldgrau in de Argonne, 1914-1918 – vier jaar strijd vanuit Duits perspectief,
2013 – Tussen Aire en Aisne 1918, Het eindoffensief in de Argonne.

DE LAATSTE LOODJES

Laatste oorlogsacties in Zuid-West-Vlaanderen en Noord-Henegouwen, 8-11 november 1918
Auteur Jef Bogaert
Op vraag heeft Jef Bogaert deze studie heruitgegeven. De inhoud is ongeveer dezelfde als gepubliceerd in Shrapnel 2014/4, maar is overzichtelijker voorgesteld. Het is een enige studie die nog nooit (in gelijk welke taal) is gepubliceerd.

“De Laatste Loodjes” behandelt de oorlogsacties van 8 november tot en met het einde van de oorlog op 11 november 1918, met een accent op de Schelde overgangen. Het is een “Wie, Wat en Waar” langs het front van de Britse Second and Fifth Armies tussen Elsegem/Melden (bij Oudenaarde en omgeving Antoing (zuiden van Doornik). Aan de andere zijde vochten delen van het Duitse 4. & 6. Armee.

A4 formaat, 83 pagina’s, 3 losse bijlagen in flap achteraan (kaarten van sector overzichten),
Zeer beperkte oplage. Prijs € 15 (+ eventueel port).
Bij interesse wil contact opnemen met Jef Bogaert, jefbogaert@scarlet.be of Tel 056/77 54 84, adres Deerlijkstraat 5, 8570 Vichte, Bankrekening BE24 9790 7037 6838

EEN GENDARME TE PAARD AAN HET IJZERFRONT,
Het oorlogsdagboek van Hector Souffriau
Redacteur Kamiel Mertens en vertaler Marc Van Canegem

De in Aaigem geboren Hector Souffriau (1887-1975) was uitgeloot maar ging tegen betaling in 1907 bij de cavalerie in het Kamp van Beverlo. Na zijn dienst in 1911 ging hij bij de bereden Rijkswacht in diverse plaatselijke brigades. In oktober 1914 kwam hij aan het IJzerfront. Gedurende de ganse oorlog bleef hij bij de “provoostdienst”. Door hun taak als een soort militaire politie kregen ze de bijnaam “piottenpakkers”. Gedurig stonden ze tussen twee vuren: hun strenge oversten en de militairen bij wie ze tucht en orde moesten handhaven. Na de oorlog heeft hij ook dienst gedaan in het bezette Rijnland. Zijn zeer uitgebreide informatie op verschillende dagboeken geeft een uitstekend beeld weer.
De redacteur en de vertaler werkten samen in dezelfde Katholieke Hogeschool Kempen, in Geel.
Het dagboek is een uitgave Studium Generale vzw. meer info http://www.studiumgeneralevzw.be, en kamiel.mertens@skynet.be.

ISBN 978-90-76967-56-1, A4 formaat, 350 pagina’s, softcover gelijmd, tweetalig.

Prijs € 45 (+ eventueel port € 8), over te schrijven op rekening BE72 9730 6004 1216, op naam Studium Generale vzw, Holven 11, 2490 Balen met vermelding “Souffriau + adres.

Op de website http://www.studiumgeneralevzw.be kan een lijst ingezien worden van de talrijke publicaties van de vzw aan geschiedkundige “oorlogsboeken”: auteur, titel en ondertitel, prijs.

MIJN KLOOSTERS IN DE BRANDING,
Fr. Martial Lekeux (1884-1962)
Franciscaan – Artilleriecommandant

Het relaas van een artillerieofficier over de aftocht uit Luik (augustus 1914), zijn passage in Nederland (oktober 1914) en de vele maanden als observator op de toren van Oud-Stuivekenskerke en de hoeve Goemaere. De overwegingen van een franciscaan die met twijfels en vragen zit. Het boek is aangevuld met de bestorming van Tervaete en het artikel van Emile Vandervelde. Een monnik-soldaat in dienst van het vaderland.

Deze uitgave omvat twee kaarten en talrijke documenten w.o. 25 foto’s uit de collectie Lekeux en is ruim van voetnoten voorzien. De originele versie is ook verkrijgbaar “Mes cloîtres dans la tempëte”, vertaald in 1924 “Mijn roode’ kloosters”.

Uitgeverij De Schorre (2013), formaat 145 x 210, 240 pagina’s, paperback, Prijs € 19,00.
Te verkrijgen bij de betere boekhandel en de museumshops IFFM en MMP.1917.

Een overzicht van publicaties: http://www.deschorre.net .

BELGEN MAKEN BOMMEN
Zesduizend militairen en vluchtelingen in de munitiefabriek van Birtley, Engeland, 1916-1919.
Auteur Dirk Musschoot

In 1915 raakt bekend dat de Britten onvoldoende munitie hebben om hun troepen te kunnen bevoorraden. Er zijn te weinig fabrieken en arbeiders om aan de vraag te voldoen. Op dat ogenblik vinden ongeveer 250.000 Belgen onderdak in Groot-Brittannië, waar ze als geroepen komen om het tekort aan arbeiders op te lossen. In het Noord-Engelse Birtley wordt een nieuwe munitiefabriek gebouwd met een omheind kamp: ‘Elisabethville’.
Daar zullen vierduizend Belgische vluchtelingen en afgekeurde soldaten van 1916 tot 1919 bommen maken.
Uitgeverij Lannoo, 2e druk, afm 21 x 26 cm, paperback, 160 pagina’s,
EAN 9789401433099 – NUR Moderne geschiedenis (1870-heden). Prijs € 19,99 –
Te verkrijgen bij de betere boekhandel en de museumshops IFFM en MMP.1917.

OFFER VOOR EEN VERLOREN ZAAK
Auteur Hugo Luijten

Hugo Luijten (Antwerpen 1968) schreef aan de hand van een bidprentje van een ver Duits familielid Heinrich Ohlenforst een half fictie, half op waargebeurde feiten de roman “Offer voor een verloren zaak”. Het probleem: men vindt vlot enkele biografische gegevens maar het achterliggend verhaal ontbreekt.

Hugo Luijten vulde dit op met een oorlogsroman. Aan de hand van de regimentsgeschiedenis van het IR 25 kon de auteur de afgelegde weg volgen van Heinrich Ohlenforst vanaf 4 augustus tot 26 september 1914, de dag dat hij in Souain (nu binnen het militair kamp) sneuvelde. Zijn graf bleef vermist.

Uitgeverij Overamstel, ISBN 978-90-443-5070-8, paperback, 416 pagina’s, prijs € 19,99.

De auteur deelde in 23 wekelijkse mededelingen de volledige tocht door België en Frankrijk mee:
Ga naar Google: Heinrich Ohlenforst 1914, dan: offer 1914 historisch drieluik van Hugo Luijten – en verder 23 afleveringen van de tocht van IR 25 door België en Frankrijk.

KEK’s and FOKKERSTAFFELS,
The early German fighter units in 1915-1916
Auteur Johan Ryheul – Engelstalig.

Voor het eerst wordt de geschiedenis van de Duitse Kampfeinsitzer Kommandos (Kek’s) en de Jagdstaffels weergegeven in een boek. De KEK’s waren de voorlopers van de meer bekende Jagdstaffels (Jasta’s). Deze ganse geschiedenis is met mysterie omwonden en de meeste locaties van de vliegvelden zijn lang vergeten.

Dit boek brengt niet enkel de geschiedenis van de eenheden en hun azen, maar heeft de mogelijkheid als gids te helpen zoeken naar deze locaties in het landschap. De plaatsen van alle 26 Kek terreinen van het westelijk front worden beschreven. Het boek eindigt met het ontstaan van de Jasta’s einde 1916.

Uitgeverij Fonthill Media Limited, Published in UK & USA, 2014 – Hardcover, 21 x 23 cm, 236 pagina’s – Prijs € 59,41, via de betere boekhandel en via bol.com. Onontbeerlijk voor de luchtvaartfan.

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016

Op zaterdag 28 januari 2017 kwamen de leden van de Vereniging Zonder Winstoogmerk “The Western Front Association-België VZW” bijeen in de zaal ‘De Garve’ van de instelling ‘Ons Tehuis’ Poperingseweg 30 te Ieper voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

I. Opname van de aanwezigheden.

24 effectieve leden tekenden het ledenregister. 1 effectief lid had een geldige volmacht opgemaakt.
Toegetreden leden tekenden het register voor toegetreden leden.
Dit register is ter inzage bij de secretaris.

II Welkomstwoord.

Onze voorzitter Fernand Verstraete verwelkomt de aanwezigen en verklaart het belang van de ALV aan de aanwezigen. Deze vergadering is een moment waar de ledende mogelijkheid krijgen om het beleid van het voorgaande- en het komende jaar goed te keuren. Daarmee geven de aanwezige leden de dagelijkse leiding ( dagelijks bestuur) mandaat om verder te werken in het belang van de vereniging en zijn leden.
Door de aanpassing van onze statuten zijn er enkele nieuwe punten in de agenda voor de Algemene Vergadering toegevoegd. Dit om een correcte vergadering te laten doorgaan.

De voorzitter meldt de verontschuldigingen en vernoemt de overleden leden van het voorbije jaar:
Josianne Bouttery, Patrick Traisnel, François Goidts, Roger Verbeke, Ben Degrande en Michel Vansuyt.

Overleden leden:
Freddy Vandermeersch – Raymond Lamote – Dr. Jack De Moor – Wim Boschmans
Claudine Depoortere

Ook verdienstelijke leden van onze vereniging worden vermeld:
Jan Vancoillie – André Gysel – Philippe Delameulleure en Nick Mol – Paul Vandamme
Franky Bostyn – Tom Simoens

1.Schrapping effectieve leden.
Er zijn geen schrappingen.
2. Vaststelling Quorum om geldig te stemmen.
Er zijn 24 aanwezige effectieve leden en 1 volmacht. Het quorum is 13

3. Goedkeuring verslag A.V. 30/01/2016.
Er zijn geen opmerkingen
Het verslag wordt met 24 voor en 1 onthouding goedgekeurd.

4. Aanstellen stemopnemers.
Jean-Marie Creupelandt en Bernard Pauwels zijn de stemopnemers.

5.Verslag voorzitter.
Voorzitter FERNAND VERSTRAETE stelt dat het vorig werkjaar opnieuw een succes is geweest en verwijst naar het volgend punt.

6. Activiteitenverslag 2016.
Vicevoorzitter FRANS DESCAMPS overloopt de activiteiten van 2016.
We kunnen besluiten dat 2016 opnieuw een succesvol jaar vol activiteiten was.

Zaterdag 12 maart Lezingen van Franky Bostyn en Tomas Termote: ‘Oorlog ter zee’ 46 aanwezig
Om 17u :Statutaire Algemene Vergadering 36 aanwezig, 2 volmachten

Zaterdag 16 april : 2e Statutaire Algemene Vergadering 35 aanwezig, 4 volmachten

Zaterdag 23 april : Daguitstap Aisne: 53 deelnemers
Zondag 3 juli : Flashbezoek De Panne: 14 deelnemers

Zondag 28 augustus : Flashbezoek Tabaksmuseum Wervik: 23 deelnemers
Zaterdag 2 tot 4 september : Fronttour ‘Verdun’ 40 deelnemers

Zaterdag 22 oktober : Lezing over Vlamertinge in WO1 + wandeltocht nadien. 38 deelnemers

Zaterdag 28 januari 2017 : Algemene
Ledenvergadering: 24 effectieve aanwezigen + 1 volmacht

7. Administratief verslag 2016.
Secretaris MARLEEN VERMEERSCH toont de aanwezigen op statistiek de verdeling van het ledenaantal en vergelijkt met 2015. Er zijn in totaal 7 leden minder waardoor men mag aannemen dat we een stabiel aantal leden hebben.
8. Financieel verslag 2016.
Het financieel verslag wordt toegelicht door onze penningmeester DIRK LOMMAERT.

9. Verslag rekeningtoezichthouders.
De rekeningtoezichthouders Lucas Catteeuw en Mildred Corthals bevestigen dat ze een klare en duidelijke boekhouding hebben kunnen inkijken en feliciteren Dirk met zijn nauwkeurig werk.
Het financieel verslag wordt neergelegd bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Ieper (K.B. van 26 juni 2003).

10. Kwijting van de Raad van Bestuur.
De kwijting van de Raad van Bestuur voor het dienstjaar 2016 gebeurt unaniem.
Fernand stelt het bestuur voor samen met hun functies, En neemt afscheid van bestuurslid Jan Vancoillie die ontslag neemt. Hij krijgt een gepaste attentie ( boekenbonnen).

11. Begroting 2017.
Op basis van voorlopige berekeningen zullen de kosten voor 2017 hoger liggen dan de inkomsten.
De begroting wordt unaniem goedgekeurd.

12. Lidmaatschapsbijdragen 2018.
De bijdrage voor de verschillende soorten lidmaatschap in onze vereniging zal voor 2018 ongewijzigd blijven.

13. Aanstellen rekeningtoezichthouders
boekjaar 2017
Jan Vancoillie en Kaatje Debruyne

14. Agendapunten ingediend door 1/20 van de effectieve leden.
Er zijn geen agendapunten ingediend.

15. Verkiezing bestuurders.
Alle bestuurders zijn ontslagnemend. Enkel Jan Vancoillie neemt definitief ontslag.
De 8 andere leden zijn herkiesbaar.
Fernand Verstraete, Frans Descamps, Dirk Lommaert, Freddy Vandenbroucke, Marleen Vermeersch, Philippe Delameilleure, Walter De Bruyn en Gilbert Delaruelle worden opnieuw verkozen.
Jozef Vantomme wordt als nieuw lid verkozen.
Het bestuur telt negen leden en is dus voltallig.

Deze wijzigingen aan de samenstelling van de Raad van Bestuur worden gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad. Hiervoor wordt het te publiceren stuk neergelegd bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Ieper (K.B. van 26 juni 2003).

Voorzitter Fernand Verstraete dankt alle bestuursleden en hun partners voor de samenwerking gedurende het afgelopen jaar.
Ook de mensen die tijdens de activiteiten steeds meehielpen met de koffie, de bediening, de afwas , enz. worden bedankt.

16. Voorstelling activiteiten 2017

18 maart 2017: Daguitstap naar Gent en Tielt o.l.v. van Patrick Mestdag (Gent) en Jan Vandermeulen (Tielt) .
13 mei 2017: Daguitstap naar Doornik o.l.v. Jan Vancoillie en Sanna Joutsijoki als gidsen.
15 juli 2017: Flashbezoek met Franky Bostyn aan de tentoonstelling in Kemmel over de Mijnenslag ‘Mesen 1917’.
27 augustus 2017: Flashbezoek, is nog te bepalen.
2-3 september 2017: Fronttour naar de Somme o.l.v. Gilbert Delaruelle
8 oktober 2017: Daguitstap naar Cambrai rond de Tankslag o.l.v. Philippe Delameilleure en Jürgen Deleye.
27 januari 2018: Algemene Leden-vergadering in de voormiddag.
In de namiddag: in onderhandeling.

Om 10.45u werd de vergadering gesloten en was er nog een informele rondvraag.

Er mogen nog steeds artikels voor ons tijdschrift Shrapnel worden opgestuurd. Indien gewenst kan ons tijdschrift nu ook digitaal gelezen worden. Dit kan vooral interessant zijn om kaarten te lezen. Wie dat wenst, kan zijn e-mail naar onze redacteur Freddy Vandenbroucke sturen om zo een link te bekomen.

Foto’s zijn welkom voor de website. – Er zijn nog steeds dassen, petten en pinnen te koop. – Ook de syllabus van Tony Debruyne kan nog steeds door de leden aangekocht worden.

Met een dankwoord van de voorzitter en een dronk door het bestuur op de leden en de vereniging wordt de vergadering afgesloten.

Aansluitend op de Statutaire Algemene Ledenvergadering aanvaardt de Raad Van Bestuur FERNAND VERSTRAETE als voorzitter van de Raad van Bestuur en ambtshalve van de vereniging voor het werkjaar 2017.