Flash

2018 n°3

Privacyverklaring The Western Front Association België vzw

Beste lid:

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Deze worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de recente Europese privacywetgeving van 25 mei 2018.

Uw persoonsgegevens (*) hebben we verkregen via Uw lidmaatschap en andere betalingen / inschrijvingen door jullie uitgevoerd.

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, emailadres, burgerlijke staat.
  • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geslacht.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens:

  • Voor het bijhouden van onze ledenlijst
  • Om u te informeren over onze activiteiten
  • Voor het organiseren van onze reizen

We zullen deze gegevens verwerken zolang als nodig voor het hierboven vermelde gebruik.

We geven uw persoonsgegevens niet door aan derde partijen, tenzij dat nodig is om onze activiteiten te organiseren, en aan onze comparanten wordt telkens vermeld dat de ter beschikking gestelde gegevens niet voor andere doeleinden kunnen gebruikt worden ; of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

 

U hebt het kosteloos recht op inzage in (en kopie van) uw persoonsgegevens en u kan ze laten corrigeren of verwijderen.

Wij willen u graag verder op de hoogte houden van al onze activiteiten en projecten van de WFA.

Indien u hiertegen geen bezwaar hebt, hoeft u niets te doen.

Indien u echter hierover niet akkoord gaat , kunt u hiertegen bezwaar maken en ons verzoeken om uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te verwijderen.

 

U hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (commission@privacycommission.be).

Indien u vragen hebt hierover, contacteer

Marleen Vermeersch

Secretaris The WFA België vzw – Tel. 0496 087 142

e-mail: marleenvermeersch2@outlook.be

 

Komende activiteiten

Activiteit – WFA.dagtrip – Zaterdag 13. oktober 2018

Waldfriedhof Aachen – Monument des fusillés Melen –

Begraafplaats Robermont – Boncelles

We rijden in één ruk de Duitse grens voorbij en nemen de eerste afslag richting Aken. Langs deze weg bevindt zich een Duitse militaire begraafplaats, een typisch Waldfriedhof. Er liggen slachtoffers van beide oorlogen en er staan enkele merkwaardige monumenten.

Vervolgens keren we terug naar Belgische bodem. Aan de afrit Melen staat een indrukwekkend monument voor de burgerslachtoffers die vielen in de eerste dagen van de oorlog. We rijden verder naar Luik waar we de stedelijke begraafplaats Robermont bezoeken waar enkele militaire perken de herinnering levendig houden aan de Eerste Wereldoorlog. Rond enkele monumenten is een apart verhaal te vertellen.

We rijden daarna door de stad Luik naar Sart-Tilman en Boncelles. Het fort is niet te bezoeken maar er is wel een museum. In de omgeving ligt een Belgische begraafplaats en herinneren enkele plakkaten en een imposant standbeeld aan de gebeurtenissen

in de nacht van 5 op 6 augustus 1914 waarbij het Belgische leger kranig standhield en de Duitse aanvaller zich genoodzaakt zag terug te trekken. Het fort van Boncelles zou trouwens nog een tiental dagen de vijand op afstand houden.

Inschrijven via storting van 25 € op rek. BE33 7371 0516 7746.- vermelden van opstapplaats aub. De gidsen van dienst zijn Geert Delbecque en Freddy Vandenbroucke. Een goed introductie voor deze dagtrip is de tekst in Shrapnel 2016 nr. 3, blz. 35: ‘1914, de bloedige inval in het Luikse’.

Vertrek te Ieper – parking Ons Tehuis om 07.30 uur (stipt) . Opstappen te Kortrijk – parking Kulak – E.Sabbelaan n°53 – om 08.00 uur. Eke (afrit Autoweg, langs de expressweg) : 08.20 uur. Picknic s’ middag te velde.

 

WFA – Mededelingen

Mededeling. 1

WFA – 20 jr. Jublileum uitgave 1989-2009 : Ten Oorlog met schop en houweel.

Nog steeds te verkrijgen bij uw vereniging aan een speciale ledenprijs van 15 € ( ex.verzendingskost )

Een idee tot geschenk geven of tot uitbreiding van Uw bibliotheek. Frans Descamps – Jan Vancoillie – Luc Vandeweyer

geven U zicht op de genie-hulptroepen van het Belgische , Duitse , Britse leger.

Bestelling door storting op rek. BE33-7371-0516-7746 van WFA- Belgie.

 

Mededeling. 2.

De WFA-Borstbadjes zijn terug beschikbaar aan de prijs van 3 €. Wie belangstelling heeft neemt contact met Jurgen Deleye.

Email : Jurgen.deleye@gmail.com.

 

Mededeling. 3.

Overgang van toegetreden WFA-lid tot categorie WFA-effectief lid.

Een toegetreden lid met meer dan één jaar anciënniteit kan op vrijwillige basis overstappen tot de categorie “EFFECTIEF LID

van de VZW. Dit houd in dat U gerechtigd wordt tot stemrecht op de jaarlijkse alg.stat.vergadering. ( maand januari ) , zo kunt

U deelnemen aan het beleid van Uw vereniging WFA.

U stuur een email naar het secretariaat , waarbij je U wens kenbaar maakt en verklaard kennis te hebben van de statuten

en het huishoudelijk reglement.

Mededeling. 4.

 

Bevrijdingsherdenking met voordrachten Dit in samenwerking met heemkringen Wibilinga Wevelgem – Meiboom Gullegem

en Dadinggissila Dadizele.

Er worden twee voordrachten voorzien door Heemkring Wibilinga ; deze gaan door in OC De Steke, St.Maartensplein 12-

Moorsele , telkens om 20.00 u. – DO.11 okt. Lezing door Philip Mingels over de inbreng van de Ieren.

  1. 19 okt. Lezing door Jan Vancoillie “ Het Duitse verhaal “

Aansluitend organiseren vernoemde heemkringen op ZON. 14 okt.2018–15.00 ;op Dadizele New British Cemetery een herdenkingsplechtigheid . De meeste gesneuvelden van het bevrijdingsoffensief oktober 1918 liggen er begraven.

INFO via email : m_debrouwere@hotmail.com

 

Mededeling. 5.

Op zaterdag 29 september 2018 herdenkt Stad Wervik de 100e verjaardag van de bevrijding van Geluwe waarbij aan Lance Corporal Ernest Seaman het VC werd toegekend.

Met volgend programma:

10.00 u.: Voordracht door Dirk Decuypere over de bevrijding van Geluwe in 1918,

Gemeenschapscentrum Terhand, Magerheidstraat 66, 8940 Geluwe

11.00 u. Onthulling van een gedenkplaat voor Lance Corporal Ernest Seaman VC MM

Magerheidstraat 125, 8940 Geluwe, in aanwezigheid van een afvaardiging uit Scole

(UK), het dorp waar Ernest Seaman opgroeide

De gedenkplaat wordt tevens het nieuwste infobord op de 36 km lange fietslus “Wereldoorlog I in Wervik, Geluwe en Kruiseke”. Deze fietslus maakt deel uit van het fietsnetwerk Leiestreek-Westhoek.

 

 

 

Advertenties