Lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt over een volledig kalenderjaar. Bij inschrijving in de loop van het jaar blijft de gehele bijdrage verschuldigd, maar krijgt het nieuwe lid alle voorgaande publicaties van het tijdschrift Shrapnel van het lopende jaar toegestuurd.

Inschrijvingen na 1 oktober worden automatisch overgedragen naar het daaropvolgende kalenderjaar.

Het jaarlijks lidgeld is afhankelijk van de categorie van lidmaatschap waaronder U wenst aan te sluiten. De onderstaande tabel zorgt voor een overzicht.

Categorie – Soort lidmaatschap – Bijdrage:

Gewoon lid € 30 (buitenland: € 35)

Gezinslidmaatschap € 40 (buitenland € 45)

Student (tot 25 jaar) € 20 (buitenland € 25)

Door over te schrijven of te storten op rekeningnummer:

BE 33 737-1051677-46

van WFA-België, Morgenster, 4  B-8520  Kuurne

Het is handig tegelijk een bericht te sturen aan voorzitster 

Marleen Vermeersch:  marleenvermeersch2@outlook.be

Ter verduidelijking:

• Onder het (steunend) gezinslidmaatschap worden de beide partners elk beschouwd als een volwaardig lid (dus twee effectieve leden voor één gezin) en het volledige gezin (beide partners en hun minderjarige kinderen) mag deelnemen aan alle activiteiten, maar ontvangt slechts één exemplaar van de publicaties.

• Verenigingen en bestuurlijke instanties dienen zich altijd aan te sluiten als steunend lid.

• Een student volgt voltijds dagonderwijs en is jonger dan 25 jaar.

• Nieuwe leden die in het buitenland wonen, kunnen een internationale overschrijving door hun bank laten uitvoeren op de rekening met volgende kenmerken:

IBAN: BE33 7371 0516 7746 en BIC: KREDBEBB.

Hierbij dient U wel zelf eventueel in alle extra bankkosten te voorzien. De bijdrage per categorie wordt bovendien verhoogd met 5,00 EUR (internationale port kosten).

Uiteraard gaat je lidmaatschap  pas effectief in op het moment dat jouw betaling is ontvangen op het hierboven vermelde rekeningnummer van de vereniging.