Foto’s van het flashbezoek aan het MMP 1917 op 25 augustus 2013

Deze galerij bevat 12 foto's.

Op zondag 25 augustus 2013 verzamelden meer dan 60 WFA-leden aan het kasteel van Zonnebeke om er het vernieuwde Memorial Museum Passchendaele 1917 te bezoeken. Na een korte voorstelling van het museum door Freddy Declerck, werden de WFA-leden door het … Lees verder

Meer Galerijen | Een reactie plaatsen

Foto’s van het flashboezoek aan Pond Farm op 7 juli 2013

Deze galerij bevat 12 foto's.

Op 7 juli 2013 bracht de WFA België een bezoek aan Pond Farm, waar medelid Stijn Butaye een klein privémuseum heeft. We kregen een uitgebreide rondleiding aangeboden van de hoeve en het museum door Stijn en zijn moeder.

Meer Galerijen | Een reactie plaatsen

Foto’s van de daguitstap naar Loos 27 april 2013

Deze galerij bevat 20 foto's.

Op zaterdag 27 april 2013 trok de WFA België naar Noord-Frankrijk om er het slagveld in de omgeving van Loos te bezoeken. Gids van dienst was Jürgen Deleye.

Meer Galerijen | Een reactie plaatsen

Foto’s van de daguitstap tussen Leie en Schelde 9 maart 2013

Deze galerij bevat 24 foto's.

Op 9 maart trok de WFA op daguitstap in Harelbeke, Zwevegem en Avelgem om er de sporen van 14-18 te bezoeken. Gidsen van dienst waren Fhilip Vannieuwenhuyze en Michel Decru.

Meer Galerijen | Een reactie plaatsen

Foto’s van de fronttour 28-29-30 september 2012

Deze galerij bevat 78 foto's.

Van vrijdag 28 tot zondag 30 september trok de WFA op fronttour naar de Gaume om er op zoek te gaan naar de sporen van de Eerste Wereldoorlog (en ook een beetje van de Tweede Wereldoorlog). Gidsen van dienst waren … Lees verder

Meer Galerijen | Een reactie plaatsen

Foto’s bezoek aan het Stadsarchief Ieper 26 augustus 2012

Deze galerij bevat 8 foto's.

Op zondag 26 augustus bezocht de Western Front Association België het stadsarchief van Ieper. We deponeerden er een deel van ons archief en kregen van stadsarchivaris Prof. Dr. Rik Opsommer een rondleiding achter de schermen.      

Meer Galerijen | Een reactie plaatsen

Foto’s daguitstap onderwaterzetting 21 april 2012

Deze galerij bevat 51 foto's.

Op 21 april 2012 hadden we Paul Van Pul op bezoek die ons in de voormiddag boeide met een uiteenzetting over de onderwaterzetting aan de IJzer tijdens de Eerste Wereldoorlog. In de namiddag bezochten we een aantal van deze belangrijke … Lees verder

Meer Galerijen | Een reactie plaatsen

Wij trachten geïnteresseerden in de Eerste Wereldoorlog en in het bijzonder het Westelijk Front te verenigen, los van elke politieke of ideologische overtuiging. Onze vereniging vindt zijn wortels in de Britse organisatie “The Western Front Association”. De Belgische afdeling werd gesticht in 1989 en staat als v.z.w. volledig onafhankelijk van de Britse moederorganisatie. De WFA-België speelt vooral in op de specifieke noden en interesses van het Belgische publiek. De voorbije jaren is zij dan ook uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met meer dan 300 leden.

Jaarlijks organiseert de WFA-België een aantal activiteiten: meestal uitstappen “te velde” en bezoeken aan diverse historische plaatsen en musea, maar eveneens lezingen over onderwerpen die rechtstreeks in verband staan met gebeurtenissen en toestanden uit Wereldoorlog I en met het accent op de eigen streek en de eigen militaire geschiedenis.

In aansluiting hierop geven wij driemaandelijks een eigen tijdschrift uit, “Shrapnel”, met bijdragen van algemeen-historische inslag en met zoveel mogelijk klemtoon op specifiek Belgische onderwerpen. De meeste bijdragen komen van de eigen leden, specialisten in de behandelde materie. Alle leden ontvangen bovendien de nieuwsbrief ‘Flash’. Deze nieuwsbrief bevat de huishoudelijke mededelingen van de vereniging, zoals de concrete afspraken voor volgende WFA-activiteiten.

Indien u belangstelling heeft voor de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog, dan moet u beslist overwegen om lid te worden van “The Western Front Association – België, v.z.w.”.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt over een volledig kalenderjaar. Bij inschrijving in de loop van het jaar blijft de gehele bijdrage verschuldigd, maar krijgt het nieuwe lid alle voorgaande publicaties van het tijdschrift Shrapnel van het lopende jaar toegestuurd.

Inschrijvingen na 1 oktober worden automatisch overgedragen naar het daaropvolgende kalenderjaar.

Het jaarlijks lidgeld is afhankelijk van de categorie van lidmaatschap waaronder U wenst aan te sluiten. De onderstaande tabel zorgt voor een overzicht.

Categorie Soort lidmaatschap Bijdrage:

A Gewoon lid 25,00 EURO

B Steunend lid Minimum 50,00 EURO

C Familielid 35,00 EURO

D Steunend familielid Minimum 60,00 EURO

E Student 15,00 EURO

Ter verduidelijking:

• Onder het (steunend) gezinslidmaatschap worden de beide partners elk beschouwd als een volwaardig lid (dus twee effectieve leden voor één gezin) en het volledige gezin (beide partners en hun minderjarige kinderen) mag deelnemen aan alle activiteiten, maar ontvangt slechts één exemplaar van de publicaties.

• Verenigingen en bestuurlijke instanties dienen zich altijd aan te sluiten als steunend lid.

• Een student volgt voltijds dagonderwijs en is jonger dan 25 jaar.

• Nieuwe leden die in het buitenland wonen, kunnen een internationale overschrijving door hun bank laten uitvoeren op de rekening met volgende kenmerken: IBAN: BE33 7371 0516 7746 en BIC: KREDBEBB. Hierbij dient U wel zelf in alle extra bankkosten te voorzien. De bijdrage per categorie wordt bovendien verhoogd met 5,00 EUR (internationale portkosten).

Over te schrijven of te storten op rekeningnummer:

BE33 7371 0516 7746

van WFA-België vzw

Indien u zich wenst lid te maken van de vereniging, neem dan contact op met iemand van het bestuur.

Uw lidmaatschap gaat natuurlijk pas effectief in op het moment dat wij uw betaling ontvangen op het hierboven vermelde rekeningnummer van de vereniging.

Geplaatst op door Henny Moonen | Reacties uitgeschakeld voor Lidmaatschap


Elk jaar organiseert “The Western Front Association – België, v.z.w.” een zevental activiteiten. Dit zijn vaak uitstappen “te velde” in België of Frankrijk. Hierbij valt zeker de fronttoer te vermelden, een meerdaagse verkenning van een bepaalde regio van het Westelijk Front. Er vinden natuurlijk eveneens lezingen plaats over onderwerpen die betrekking hebben op de Eerste Wereldoorlog.

Hieronder een overzichtje van de activiteiten voor  2011.

2011

zaterdag 26 maart 2011 Daguitstap “Het Englandgeschwader”
Bezoek aan de voormalige vliegvelden rond Gent
Gids: Cynrik De decker
zondag 22 mei 2011 Daguitstap “POELKAPELLE”
Guynemer – tanks – Duitse begraafplaatsen
Gidsen: Johan en Luc Vanbeselaere
zondag 3 juli 2011 Bezoek aan de Duitse militaire begraafplaats Menen
Gids: Jan Vancoillie
vrijdag 23 t.e.m. zondag 25 september 2011 Fronttour “SAINT MIHIEL”
O.m. Fort de Troyon, But de Monsec, Les Éparges enz.
zaterdag 15 oktober 2011 Daguitstag Fromelles
vrijdag 11 november 2011 HERDENKING WAPENSTILSTAND
Voormiddag: Poppy Parade en Last Post ceremonie onder de Menenpoort, Ieper
Namiddag: “Duits en Brits porselein” door William Albertyn
“Funeraire symbolen” door Evy Van de Voorde
zaterdag 28 januari 2012 ALGEMENE LEDENVERGADERING
Voormiddag: Algemene Ledenvergadering.
Namiddag: Lezing : “Propaganda in WO1” door Marleen Vermeersch
Geplaatst op door Henny Moonen | Reacties uitgeschakeld voor aktiviteiten