Shrapnel

 Een voorbeeldnummer in onderstaande link:

https://online.fliphtml5.com/micwr/ycbv/

Inhoud Shrpanel nr.2022  nr.4

Blz.2: Het  monument voor de oorlogsdoden van Hondeghem.

Blz.3: ‘Het Westelijk Front’ Nick Lloyd;  boek – introductie.   

Freddy Vandenbroucke

Op de achterflap van  ‘Het Westelijk Front’ het nieuwe boek van Nick Lloyd, docent  Defence Studies aan het Kings’s College in Londen, lezen dat de auteur in dit werk dat de falende offensieven in Frankrijk en  België niet het resultaat zijn van nutteloosheid, stompzinnigheid bij onnadenkende generaals.

Blz.15: Tongeren, de eerste stad in Vlaanderen die door de Duitsers in 1914 werd ingenomen.

Veel aardrijkskundige kennis hadden sommige Duitse soldaten niet. Het was toen de 16de Augustus en ze verwachten op 20 augustus al in Parijs te zijn.                            

Freddy Vandenbroucke

Blz.23: Was de bevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten gek?

Jeannick Vangansbeke

In 1932 is hij in therapie bij Freud, die hem de ‘enige Amerikaan die iets van Europa begrijpt en er iets voor wil doen’ noemt.

Blz.25: De vijanden van de Weimar Republiek; boek-introduktie.

Freddy Vandenbroucke

Patrick Dassen schrijft  ‘De Weimar republiek, 1918-1933. Over de kwetsbaarheid van de democratie’: “Het oude conservatief-autoritaire regime in Duitsland dat mateloze oorlogsdoelen had geformuleerd en verantwoordelijk was geweest voor oneindig veel ellende, was eind 1918 verdwenen.

Blz.28: Sovjetrepubliek Beieren.                                                                 

Dick Rochtus

Twee kogels in de nek maakten op een stralende voorjaarsdag, honderd jaar geleden, een einde aan het leven van Kurt Eisner (1867-1919), de linkse minister-president van Beieren.

Blz.31: Het Portugese leger in WO I. 

Freddy Vandenbroucke

Toen in 1914 de oorlog tussen Duitsland en Groot-Brittannië uitbrak leek het de Portugese leiders toch opportuun te  kiezen voor  de Britten, hopend dat die in het winnend kamp zouden terechtkomen.

Blz.35: Een verklaring van de Pruisische successen op het Europese toneel.

Tibbe Jonker

Niet door de rede of door meerderheidsbesluiten zullen de grote problemen van deze tijd worden opgelost, dat was de grote fout die we in 1848 maakten, maar door ijzer en bloed.’ Aldus sprak Otto von Bismarck

Blz.41: In Rouen ligt  de  grootste Britse  begraafplaats op het vasteland in  de stad die zelf  bijna 5.000 oorlogsdoden betreurt.                                                                         

Freddy Vandenbroucke

Een deel van de begraafplaats Saint -Sever is ingenomen door de Britten die er de grootste begraafplaats aanlegden in Frankrijk: meer dan 11 000 graven.

Blz.47: Meermotorige geallieerde vliegtuigen 1914-1918. Operationeel ingezet gedurende de oorlog bij de bombardementen op gronddoelen.

Frans Descamps

Naarmate de bouw- en vliegtechniek verbeterde, werden hogere eisen gesteld wat betreft de betrouwbaarheid van het vliegtuig. Het ontwerpen en de fabricatie  van vliegtuigmotoren werd het werk van specialisten.

Blz. 57: Namen in het landschap.

Simon Augustin

Het Passchendaele Museum lanceert met ‘Namen in het landschap’ een nieuw onderzoeksproject. De focus ligt op Canadese militairen, die vermist werden tijdens WO I  in Vlaanderen. Het museum kon aan de hand van originele Canadese bronnen 1.414 van de 6.928 Canadezen, wier namen op de Menenpoort staan, opnieuw een tastbare plaats in het landschap geven.

Blz .65: Moorslede was een van de dichtst gelegen gemeenten achter de Duitse frontlijn

De gemeente Moorslede speelt ogenschijnlijk in het verhaal rond WO I een beperkte rol. Nochtans lag de dorpskern maar een drietal kilometer van het roemruchte Passendale en het gehucht Broodseinde, eveneens gelegen op de strategisch belangrijke Westvlaamse heuvelrug, tegelijk kruispunt van wegen richting Moorslede, Zonnebeke en Passendale.                                     

Freddy Vandenbroucke

Blz.73: Munitiedepots, ‘Pionierparken’ en bunkers in Zedelgem (3)

Pionierpark en munitiedepot Zeedijkweg in Loppem.

Francis Devlaeminck

Deze reeks gaat dieper in op de Duitse munitiedepots en Pionierparken in Zedelgem uit de Eerste Wereldoorlog en de bunkers die op heden nog bestaan.

Blz.85: De dood van een kanonnier. 

 onderzoek: Yves Derveaux

…Meteen draaide ik van mijn peerd, denkende ik ben gekwetst, maar godzijdank zoo was het niet.  Ik sprong recht, liet mijn peerd in plan, en liep de mannen ter hulp, welke ik hoorde klagen…

Blz.87:  Hoe Kaiser en Tsaar mobilisatie vergeefs naar hun hand probeerden te zetten

Het leger moet plannen maken, oorlogsplannen. Die maakt ze in vredestijd, een periode die gelukkig meer voorkomt dan deze van oorlog. In 1914 had vrijwel elk land zijn eigen plan.

Johan Van Duyse

Kort: blz: 30 Blz. Gamelin ou Weygand, elkaars tegenpolen; Freddy Vandenbroucke. Blz. 34: Les Régi-ments Héraultais dans la Grande Guerre; Freddy Vandenbroucke. Blz. 38: De dwaaltocht van het sociaal-darwinisme; Cornelis Hermans. Blz.39: De ‘gesneuvelden’van Geluwe; Freddy Vandenbroucke. Blz.40: Saksische soldaten voor Habsburg; Jeannick Vangansbeke. Blz.46: Heimat, TV-reeks als een calei-doscoop van de Duitse geschiedenis vanaf WO I; Freddy Vandenbroucke. Blz.90: Nog altijd een Duits graf op het kerkhof van Houthem; Freddy Vandenbroucke.

Inhoud  Shrapnel nr. 2022 nr.3

 blz.02: Duitse elektriciteitscentrale in Geluwe

 blz.03: Andermaal de zaak Troupin                                                              

 Etienne Delannoo+

Volgens Troupin kreeg hij ‘s nachts een staatstelegram waarmee hij zich op 3 augustus [1914] weer aanbiedt op het Ministerie van Oorlog. Hij wordt nu ontvangen door kolonel Wielemans die hem een nota geeft waarop vermeld staat: “Er is geen enkel bezwaar om Mr. Troupin steun te verlenen”. De fantast, of geslepen spion, krijgt hiermee alle ruimte.

Met twee appendixen

 blz.11: De strijd om de Vieil Armand ofte de Hartmannswillerkopf   

Freddy Vandenbroucke 

De  Hartmannswillerkopf reikt tot 956 meter en van daarop en de naast liggende hoogten kan men uitkijken over het vlakke Elzas (gemiddeld 250 meter) gescheiden door de Rijn van het Zwarte Woud (D).

 blz.21: De aanval op 21 december 1915, uitgevoerd door het quinze-deux

 vertaling uit de Historiek door  Dirk Lommaert

Verzameld dichtbij de top, volgt de infanterie uur na uur de artilleriebarrage op de vijand, het fluiten van de granaten het geluid van de inslag. Het zicht hoe de prikkeldraad en de aarde van de vijandelijke  loopgraven omwoeld wordt, windt onze mannen op, bajonet op het geweer, granaten in de zak en vol spanning wachten ze de aanval af.

 blz.23: Van romeinisering tot fascistisering van de Italiaanse staat onder Mussolini

 Willem Peeters

Mussolini vindt dat een revolutie slechts kans van slagen heeft door gewelddadige actie onder leiding van een sterke elite, want de bevolking zelf – de massa – is daar niet toe in staat.

 blz.31: Door Franse militaire gerechtshoven werden 1 009 militairen,  maar ook burgers, gefusilleerd tijdens WO I                                      

 Freddy Vandenbroucke

Niet alleen metropolitane Fransen werden gefusilleerd maar ook soldaten uit andere landen in dienst van het Franse leger of burgers met vreemde nationaliteit die verbleven op Franse bodem.

blz.35: In Zambia staat een monument                                                            

Patrick Vanleene

Het monument staat langs de Zambezi rivier bij de Victoria Watervallen en is lokaal gekend als The Cenotaph at the Victoria Falls en ook als The Livingstone War Memorial.

 blz.41: Henri Gaudier Breska, Neuville St.Vaast, +5 juni 1915.                         

Wim Degrande

Ondanks het feit dat hij voornamelijk gelinkt wordt aan de Britse kunstwereld (1911-1914) en zijn tweede achter-naam “Brzeska” wellicht wat vreemd aandoet, is Henri Gaudier van Franse origine.

 blz.45: De vuurdoop van  George S. Patton in de Eerste Wereldoorlog            

Eric R.J. Wils

Toen Patton de tanks van zijn Amerikaanse Derde Leger in de zomer van 1944 voortjoeg over de Franse wegen rich-ting de Duitse grens, herleefde hij eveneens zijn eigen geschiedenis van 26 jaar daarvoor.

blz.51: De blindganger van 31 juli 1917                                                         

John Desreumaux

De lugubere attractie in bezet Geluwe, vooral voor Duitse soldaten                                   

blz.57: Exhumed & Removed Saint-Charles-de-Potyze (Sint-Jan)               

Frans Descamps

Franse lijken ontgraven en naar een andere plaats overgebracht

blz.61: Ertvelde en het 2de Regiment Jagers te Voet                       

Cyriel Boeynaems

De eervolle vermelding “ERTVELDE” werd toegekend voor de bijzondere bijdrage van 2J bij de bevrijding van het kanaal Gent-Terneuzen tijdens het eindoffensief.

blz.69: Munitiedepots, ‘Pionierparken’ en bunkers in Zedelgem (2)      

Francis Devlamynck

In deze bijdrage richten we onze aandacht op het Duitse munitiedepot langs de Torhoutsesteenweg.     Met appendix

 blz.81: Ledegem in WO I                                                                        

Freddy Vandenbroucke

In het naderen van de gemeente vanuit het naburige Rollegem-Kappelle werden de Duitsers inderdaad beschoten maar door Britten die vervolgens wegvluchten, daarmee het vermoeden versterkten dat het burgers waren die op hen gevuurd hadden. Negentien burgers werden vervolgens afgemaakt.

blz.85: boek-introduktie: De weg terug;  Erich Maria Remarque       

Freddy Vandenbroucke

De soldaat denkt dan een tijdje na en dan antwoordt hij: “Iets wat nu zwak klinkt, luitenant, goedheid en liefde. daarrin ligt ook heldhaftigheid”. De luitenant antwoordt: “Daarin ligt martelaarschap, dat is heel wat anders. Hel-haftigheid begint waar overleg stopt…Het houdt verband met zinloosheid, met roes, met risico. Heldhaftigheid heeft weinig te maken met een doel. Een doel, dat past in uw wereld. het waarom, waartoe” waarop de soldaat antwoordt: “Voor heldhaftigheid van enkelen is de ellende van miljoenen te duur”.

 blz.87: De inzet van de cavalerie in WO I en het gebruik van het ‘arme blanche’

   Freddy Vandenbroucke

De wapenontwikkeling kwam aan het einde van de negentiende en begin twintigste eeuw in een stroomversnelling terecht; enerzijds werd er gevochten met paarden en lansen, anderzijds verschenen er massaal machinegeweren en later ook tanks op het strijdtoneel. Het blanke wapen werd enkel nog strijdvaardige versiering.

 KORT: blz.10: Een goed onderhouden grafsteen. blz.30: Luitenant Joseph de Dorlodot, 1871-1941; Johnny Driesen. blz.39: Shrapnel…; Tony Debruyne en Fernand Verstraete. blz.40: Het geheim militair akkoord tussen België en Frankrijk van 1920. België in dienst van het Franse revanchisme; Wido Bourel. blz.60: ‘De overlevenden, de Bel-gische oud-strijders tijdens het interbellum’; F. Vandenbroucke. blz.80: Twee poilus met een scherpe pen. blz.83: Frankrijk en Rusland 1940-41; Jeannick Vangansbeke blz.84: Wettige en onwettige geboorten in Roesbrugge-Haringe; F. Vandenbroucke. blz.90: Broedermoord. De Pools-Oekraïense betrekkingen; Willem Van Kuyck

Inhoud  Shrapnel nr. 2022 nr.2

Blz.3 Van Luther tot Langemarck. De bewogen geschiedenis van een Duits studentenmonumen

Yves Derveaux

Nog tijdens de oorlog wordt al geopperd om een Langemarck-Tag in scholen te houden  waarbij de gesneuvelden als dappere martelaren worden vereerd. Hoewel er tijdens en na de oorlog ook in Duitsland door sommigen getwijfeld wordt aan het waarheidsgehalte van zingende soldaat-studenten, is de geest uit de fles.

Blz.9: Boekintroductie: ‘De Oorlog van morgen’  (W. Linmans)                 

Freddy Vandenbroucke

Voor alle duidelijkheid over de ‘Oorlog van Morgen’. Het gaat hier om al dan niet reële oorlogsdreiging, aangevoeld door Nederlanders in de jaren twintig en dertig.

Blz.13: MEI 1940. De Belgische en Britse luchtaanvallen op de bruggen van het Albertkanaal (deel II)                                                                                                                           

Frans Descamps

 Ongeveer 30 RAF Sqdns werden naar Frankrijk gestuurd, uitgerust met jachttoestellen en bommenwerpers. Alleen de Hawker ‘Hurricane’ bleek geschikt het duel met de Messerschmitt Bf 109 E aan te gaan, alle andere Britse types waren voorbijgestreefd.

Blz.27: Boek-introductie: De Weimar Republiek.  ‘Over de kwestbaarheid van de democratie’ (P. Dassen)                                                                                                             

 Freddy Vandenbroucke

“De Weimar Republiek werd vanaf het begin geteisterd door een bijna ondragelijke hoeveelheid problemen. Behalve uit de erfenis van de [militaire] nederlaag en de [daarop volgende] revolutie werden de verantwoordelijke politici, rijkspresident voorop, ook geconfronteerd met zware economische vraagstukken, culminerend in een hyperinflatie en verder met talrijke couppogingen, opstanden en afscheidingsbewegingen.

Blz.29: De Slag om Ramskapelle, 30 & 31 oktober 1914                                       

Willy Vandewiele

De Slag om Ramskapelle wordt uitgevochten tijdens de laatste dagen van de Slag aan de IJzer en is een onderdeel ervan. Op 24 okt. 1914 hebben de Franse troepen, 42ste Divisie van Generaal Grossetti,  definitief afgezien van hun aanvallende strategie en steunen ze nu de Belgische troepen voluit bij de verdediging van de IJzer.

Blz.37: Schending van het Volkenrecht in kanton Tienen                                       

officieel verslag

Opgemaakt door een vrederechter, voor Tienen en omgeving over de misdaden en schendingen van de mensen-rechten begaan door de Duitsers. Of hoe beladen het verhaal is van een machtig leger die op weliswaar zwakke maar onvermoedde  tegenstand botst.

Blz.55: 30 oktober ‘18 bij Mons, de zwaarste dag van de luchtgevechten             

Frans Descamps

Het einde van de oorlog naderde. Het Duitse leger trok zich terug naar Mons, achtervolgd door de geallieerde legers. Het was nu de taak van de Britse luchtmacht het spoorverkeer naar Liège te ontregelen door luchtaanvallen op het station van Mons. De taak van de Duitse luchtmacht werd nu dubbel: het beletten van de Royal Air Force  (RAF)  Mons aan te vallen en zoveel als mogelijk de Britse artilleriestellingen uit te schakelen

Blz.71: Een aanval met gaswolken rond Ieper, een verhaal die verder loopt over de Russische steppen tot in Artezië en er eindigt in een  mislukking                                 

Freddy Vandenbroucke

Men kan zich de vraag stellen waarom het succes van de eerste gasaanval, uitgevoerd op 22 april 1915 rond Ieper, niet verder werd uitgebuit door het Duitse leger. Met Erich von Falkenhayn als nieuwe opperbevelhebber (Chef des Generalstabes) werd na de mislukte poging om rond Ieper en de IJzervlakte, oktober-november 1914, (Eerste Slag om Ieper) het geallieerde front te doorbreken het besluit genomen om eerst een beslissing af te dwingen aan het Oostfront.

 Blz.75: Wat als de Lusitania niet …?                                                                          

Fernand Verstraete

Maar hoe zou “de Grooten Oorlog” verder verlopen zijn en hoe zou de westerse wereld geëvolueerd zijn, indien de Lusitania niet tot zinken werd gebracht? Een stukje if-history.

 Blz.77: Verdwenen hele naties in Oekraïne tussen 1914 en 1924?                 

Jeannick Vangansbeke

Waarom verdwenen 25 miljoen Oekraïners tussen 1918 en 1921 als onafhankelijke natie en werden zij opgedeeld tussen Rusland en Polen?

 Blz. 79: Munitiedepots, ‘Pionierparken’ en bunkers in Zedelgem                     

Francis Devlamynck

De eerste van een reeks bijdragen gaat dieper in op enkele Duitse munitiedepots en ‘Pionierparken’ in Zedelgem uit de Eerste Wereldoorlog en de bunkers die op heden nog bestaan.

 Kort:

Blz.2: Lieutenant-Colonel Edgar Mobbs, Indomitable Sportman, Galant Soldier, Killed in action

Blz.8: Generaal Boulanger struikelde op weg naar het dictatorschap; Freddy Vandenbroucke

Blz.26: De gesneuvelden uit Heuvelland; Freddy Vandenbroucke

Blz.36: Het complot van Bouillon (vertaling uit de Historiek van  het 12de Linieregiment)

Blz.54: ‘Aan de redaktie’; Roger Broucke (ivm met gestrande Duitse onderzeeër in Wissant)

 Inhoud Shrapnel 2022 nr 1

Blz.3: Rapport burgerwacht Sint-Truiden, augustus 1914 toegelicht

Freddy Vandenbroucke

Vertaling door W. Driesen van het officieel rapport over het optreden van de Truiense burgerwacht in augustus 1914 door bevelhebber majoor Paul Cartuyvels, aangetroffen door vorser Piet Veldeman in het zogenaamde Moskou-archief dat in 2002 gerepatrieerd werd.

Blz.9: Bruggenhoofd Nieuwpoort, voor en tijdens de Slag aan de IJzer

Willy Vandewiele

12 oktober 1914: De eerst aankomende Belgische legerdivisies vanuit Antwerpen op weg naar de IJzer begeven zich naar de driehoek Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide.

Blz.23: Gabrielle Petit, de Belgische Jeanne d’Arc in WO I

Freddy Vandenbroucke

Als jonge tiener, niet omringd door familie, zonder connecties, verwaarloosd in haar kindertijd, zonder ta-lent voor ondergeschiktheid, genoeg ontwikkeld om ongelukkig te zijn maar niet genoeg om hogerop te kunnen.

Blz.25: Railway Chateau Military Cemetery, Vlamertinge                                   

Frans Descamps

De eerste oorlogsdoden van deze begraafplaats werden begraven in het najaar van 1914 tijdens  de zware gevechten aan de Meenseweg bij de bossen van de Veldhoek, oktober en november.

Blz.35: Het lot van de bevolking in Ost Belgien in beide wereldoorlogen         

F. Vandenbroucke

Ongeveer 1 500 soldaten uit Malmedian Wallonië gingen naar het front in WO I. Vierhonderd van hen stierven voor Duitsland. Uit het kanton Eupen waren dat er 766 en uit kanton Saint Vith 1082 . Voor zowel Eupen-stad als Malmedy-stad  bedroegen de verliescijfers bijna 200, het stadje Raeren 145, voor de volldige Oostkantons ongeveer 10 000. In WO II, nadat de Oostkantons weer waren ingelijfd bij Duitsland,  dat er ongeveer  8700 waarvan er 3 000 sneuvelden.

Blz 43: Henry Gunther, de laatste Amerikaan die sneuvelde tijdens de WO I

Maarten Otte

Tijdens het onderzoek voor mijn nieuwe boek over de bevrijding van de Rechter Maas oever door de Amerikanen in oktober en november 1918, stuitte ik op enkele discrepanties omtrent de dood van Henry Gunther. Nader onderzoek wees uit dat het monument voor de ‘laatst gesneuvelde Amerikaan van de Eerste Wereldoorlog’ niet op de juiste plaats staat.

Blz.55: Canaris, hoofd van de Abwehr in WO II was in WO I een Oberleutnant Zur See, met zin voor avontuur en hang naar sterke verhalen                          

Freddy Vandenbroucke

Zijn mentale gladheid, zijn talenkennis, maakte hem geschikt om uitgestuurd te worden naar Spanje waar hij opereerde als  geheimagent onder de schuilnaam Kika. Canaris voelde zich in zijn sas. Immers, als kind was hij zich al bezig om codetaal te ontcijferen en te experimenteren met onzichtbare inkt.

Blz.57: Het Britse achterhoedegevecht in Audregnies (bij Mons) werd,   door gebrekkige communicatie, een flinke aderlating                                   

 Freddy Vandenbroucke

Als flankdekking  werden  twee cavalerieregimenten opgesteld, de 9th Queen’s Royal Lancers en de 4th Royal Irish Dragoon Guards (1st Cavalry Division). Het Britse cavaleriekorps werd geleid door General Allenby die we later in het jaar  1914 zullen zien opduiken rond  Hollebeke en Wijtschate.

Blz.61: Inscripties op WO1-bunker in Loppem ontcijferd!                             

Francis Devlamynck

Na 103 jaar zijn de inscripties op de bunker, die deel uitmaakte van een munitiedepot uit de Eerste Wereld-oorlog langs de Zeedijkweg in Loppem, ontcijferd.

Blz.71: MEI 1940. De Belgische en de Britse luchtaanvallen op de bruggen over het Albertkanaal                                                                                                                                                                  Frans Descamps

Negen Fairey Battles vormden de groep om de bruggen van Veldwezelt Vroenhoven en Briegden aan te vallen. Gedurende de nacht kwam het bevel om de aanval op de drie bruggen uit te voeren. De be-manningen van de toestellen stapten in één blok naar voor om vrijwillig de aanval uit te voeren. De toestellen werden in drie pelotons gevormd om met een tussentijd van vijf minuten op te stijgen, samen met zes Gloster ‘Gladiator’ van 1/I/1 als escorte. Om kwart voor zes begon het opstijgen…

Blz.81: Duitsland wordt een republiek

R. Kammelar & Freddy Vandenbroucke & Dirk Rochtus

Drie bijdragen over de roerige periode in Duitsland net voor en na de wapenstilstand: “Als een plotselinge, krachtige windstorm heeft de grootste van alle revoluties het keizerlijke regime en alles wat erbij hoorde, van hoog tot laag omvergeworpen. Men kan het de grootste van alle revoluties noemen, aangezien nooit te voren zo’n stevig gebouwde  en ommuurde Bastille in één keer werd ingenomen.

Blz.87: Eikhof, november 1914

Freddy Vandenbroucke

Langs de weg tussen Sint-Elooi (Voormezele) en Hollebeke bij Ieper staat een kapel bij een hoeve. Daarin hangen aan de buitenmuren twee plakkaten die verwijzen naar gevechten die de 9de Cavalerie-divisie er leverden met de focus op het Franse 3e Régiment Dragons die daarvan een onderdeel was. We vonden in de historiek van het regiment een verslag en schets van de strijd die rond die kapel geleverd werd rond 1 november 1914.

 Kort:  Blz.2: De kapel Paresys op de landsgrens tussen Watou en Winnezeele; Freddy Vandenbroucke. Blz.54: La Belgique sera latine ou ne sera pas; Johan Van Duyse. Blz. 80: De waarde van de frank tussen 1914 en 1918.  Blz.90: De oorlogen in Algerije; Jeannick Vangansbeke. Blz.90:  Van Barrès  tot Duclert; Jeannick Vangansbeke.

Inhoud Shrapnel 2021 nr. 4

4blz.02: Halle Communal Cemetery en de Spaanse griep

 blz.03: Aanstootgevende beelden, misverstanden en critici                   

Waldemar Ysebaert

De kruitdampen van de Eerste Wereldoorlog waren nog niet opgetrokken of de Fransen maakten zich alweer op voor nieuwe conflicten. Aanzienlijk bescheidener van aard deze keer, intern en ingegeven door burgermansfatsoen en moralistische dogmatiek.

blz.09: Lagnicourt Hedge Cemetery                                                                 

Frans Descamps

De doden werden begraven ‘achter de haag’. Dit verklaart de naam van de begraafplaats ‘Lagnicourt Hedge Cemetery”. Een veldgraf was in april 1917 op enkele passen verder aangelegd, dat op dezelfde plaats gebleven is bij het definitief ontwerp, nu het graf I/C/9 van een Australische militair.

blz.17: De rol van enkele Franse gemetste forten  in WO I               

Freddy Vandenbroucke

Na de Duits-Franse oorlog van 1870-1871 waarbij de Fransen een schandelijke nederlaag leden en Elzas -Lotharingen verloren, werd onder impuls van Raymond  Séré de Rivières (1815-1895), een militaire inge-nieur, forten gebouwd die een lijn vormden, een ‘rideau défensive’.

 blz.21: Het fort van Troyon hield stand                   

Fernand Verstraete en Carlos Demeyere

Gesitueerd langs de weg  te midden van “Place forte de Verdun” en de  “Saillant de Saint-Mihiel”, nam het fort gedurende de Eerste Wereldoorlog een uiterst belangrijke plaats in de eerste linie van het front .

blz.25: Een bezoek van Duitse burgers aan het ‘franc-tireur’dorp Ethe in oktober 1914

Onder een stralende zon, doorkruisen we het kleurrijke Ardense woud. Links van onze weg, de tramrails richting Ethe en Virton en nog verder naar Neufchateau… (Duits verslag)

blz.29: Friendly Fire                                                                                          

Frans Descamps

Met de opkomst van de militaire luchtmacht in 1914 werd het zeer moeilijk de toestellen te identificeren en de juiste nationaliteit te bepalen.

blz.33: Martial Lekeux, minnebroeder, luitenant bij de artillerie

en  ‘burgemeester’van Oud-Stuivekenskerke                                    

 Freddy Vandenbroucke

Martial Lekeux was een merkwaardig man. Hij volgde een opleiding van artillerie-officier, nam ontslag uit het leger in 1911 en werd wapenloos soldaat voor God. Toen de oorlog uitbrak werd hij weer vaderlander.

blz.37: De belegering en overgave van de stad Antwerpen in oktober 1914     

F. Vandenbroucke

Rond de forten  moest een schootsveld vrijgemaakt worden van meer dan 1000 meter. Boerderijen, woningen, soms hele gehuchten moest tegen de grond nog voor er een schot gelost wordt.

blz.42: Een onmogelijke opdracht voor generaal Deguise                       

 Etienne Delannoo+

De 7de  oktober werd luitenant-generaal Deguise rond de middag, algemeen commandant van de versterk-te stelling, ontvangen door de koning. Hij kreeg aldus de opdracht met  één zesde van het effectief van het Belgisch leger en 10 000 Britten, Antwerpen tot het uiterste te verdedigen.

 blz.51: De Krimoorlogen tussen 1853 en 1945                                 

  Freddy Vandenbroucke

De oorlog op de Krim (1853 -1856) was het eerste militair conflict met industriële kenmerken. Troepen konden relatief snel over duizenden kilometers overgebracht worden met stoomschepen en telegrafie maakte het mogelijk contact te leggen tussen ver afgelegen slagvelden en het thuisfront.

blz.57: Anatomie van een luchtoverwinning, 20 mei 1916

Walter Pieters

Veel is al gezegd en geschreven over de luchtoorlog 1914-1918. Jammer genoeg is een en ander niet honderd procent correct. Eén van die steeds weerkerende zinnen is dat de levensverwachting van een piloot in de Eerste Wereldoorlog in weken werd gerekend.

blz.63: Vloethemveld in Zedelgem

Francis Devlamynck

Zedelgem en omgeving was gedurende de Eerste Wereldoorlog de permanente verblijfplaats van 10.000 Duitse militairen. Zedelgem was een ideaal logistiek centrum: 20 kilometer van het IJzerfront en de kust.

blz.73: De dodendraad in de Kempen en Limburg                              

Freddy Vandenbroucke

Ook voor desertie van eigen manschappen en de vlucht van krijgsgevangenen was de Nederlandse bo-dem een aantrekkelijke bestemming, te meer de Nederlandse overheid liever de andere kant opkeek.

blz.83: Verslag van de herbezetting van ons koninkrijk heroverd door de Britse legers

Generaal Ad. Orth over de hulp die het Britse leger aan de bevolking bood bij de herovering van het land.

rt: blz. 8: De verkeerde doden. Johan Van Duyse. blz.28:  Polen of de Nederlanden: wat wilden Duits-lands anti-moderne denkers? Jeannick Vangansbeke. blz.50: Hoe de overgave van de Versterkte Stelling Antwerpen tot stand kwam door tussenkomst van burgers. blz.56: Grieks – Franse mars der tienduizend. Jeannick Vangansbeke; blz.61: Het collectieve graf van terechtgestelden uit het Franse leger in Huseren – Wesserling, Freddy Vandenbroucke. blz.72: De staatsgreep van Borms, Jan Huijbrechts. blz.79: Aan de grens van Belgisch en Nederlands Limburg: een gescheiden oorlogsbeleving. blz 82: Uit ‘Der Kaiser in Nederland’ van  Sigurd von Ilsemann. blz. 90: Over Spahis in Vlaanderen, Guido Galloo.

                                                 SHRAPNEL  2021 NR 3

blz.02: Saint-Aubert, een  ‘bergdorp’ dat uitkijkt op de Scheldevallei 

blz.03: De Duitse onverslaanbare generaal von Lettow Vorbeck; 

Menno Wielinga

Toen de oorlog in augustus 1914 uitbrak twijfelde het bestuur van Duits Oost-Afrika hoe het moest handelen. Het gebied van deze Duitse kolonie was bijna tweemaal zo groot als het moederland en beschikte over een kleine troepenmacht  ‘Schutz-gruppe’.

blz.11: Gesneuvelde Groot-Zonnebekenaren in de Grote Oorlog,een cijfermatige benadering;

Freddy Vandenbroucke

Veruit werd 1918 het jaar met het hoogst aantal militaire doden uit Zonnebeke, meer dan in al de voorgaande jaren samen: 114 (op een totaal van 216).

blz.15: De Rijnbezetting door de Belgische troepen;

Chantal Vekemans

Tussen 1918 en 1929 waren er Belgische troepen gestationeerd op het Duitse grondgebied aan de linker Rijnoever. Samen met de Fransen, Amerikanen en Engelsen vormden zij de zogenaamde ‘Wacht aan de Rijn’, die er op moest toezien dat Duitsland zich aan de vredesbepalingen hield.

 blz.25: De Mythe, de Heldhaftigheid, de Realiteit;

Freddy Vandenbroucke

Naessens, was in 1914 kapitein-commandant en had sinds 1907 het bevel over het garnizoen van het fort van Loncin dat bestond uit 530 man, waarvan 350 artilleristen. In al die tijd had hij zijn artilleristen ingepompt ‘dat een fort zich niet overgaf, de overgave eeuwige schande betekende en de dood eerbaarder was dan de schande’.

 blz.29: De hongerblokkade van Duitsland, 1915-1919;

Pieter Jan Verstraete

De gevolgen van de blokkade zal de criminele Duitse natie pas in de toekomst ten volle te dragen krijgen. Door het gebrek aan de noodzakelijke voedingsmiddelen en vitamines zullen ziektes ontstaan, die zich over heel Duitsland zullen verspreiden. (…) Zonder twijfel zal het Duitse ras hierdoor op termijn verdwijnen. Het geboortecijfer zal teruglopen, en waarschijnlijk zal er rond 1940 enkel nog een Duits ras bestaan dat getekend zal zijn door degeneratie.

blz.33: Captain Chappell Allan Charles, Lijssenthoek Military Cemetery;

Frans Descamps

Allan Chappell  werd  geboren  in  Birmingham,  Warwickshire,  Engeland, als  zoon van  Charles en Catherine Chappell. Er is geen vermelding gevonden wanneer hij is uitgeweken naar Australië.

 blz.38: Onze Verwoeste Gewesten. Welke gemeenten waren dat precies?

Herman  Verstraete

Vanuit Brugge werden richtlijnen gegeven hoe een arbeiderswoning er moest uitzien, een kleine hoeve, een grote hoeve. Die richtlijnen dienden strikt gevolgd want het toekennen van premies en leningen ging daarvan af.

blz.41: De heropbouw in Zonnebeke. Bloed, zweet en pionierswerk;

John Desreumaux

Op deze kleine oppervlakte van tien hectare had de vijand acht batterijen, alsook twee groote kanonnen geplaatst tot beschieting van het Polygoneveld, in handen der Engelschen.

blz.45: René Deckers, een vrijpostige soldaat;

Freddy Vandenbroucke    

René Deckers wil al bij de eerste schotenwissel bij zijn, ook al is hij nog burger. Nadat hij zich vruchteloos in Brussel als vrijwilliger wil laten inschrijven reist hij dan maar spoorslags naar Luik waar het stond te gebeuren.

blz.55: De graven van gendarmen op de Belgische militaire; begraafplaatsen 1914-1919 in West-Vlaanderen 

Roger V. Verbeke

Het Gendarmeriekorps kreeg taken van de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie, ook van de minister van Oorlog: zeker op oorlogsvoet.

blz.61: Duinkerke, een nederlaag op weg naar de overwinning;

Freddy Vandenbroucke

Het  British Expeditionary Force (BEF)  was al sinds het najaar 1939 aanwezig op het vasteland, nadat nazi-Duitsland Polen was binnengevallen. Het kantonneerde grotendeels in het noorden van Frankrijk, klaar om het Belgisch leger bij te staan bij een Duitse inval.

blz.66: Lord Gort: ‘A Soldiers’ General’;

Luc Vanacker

Op donderdag 25 mei 1940, ’s avonds om 18.30u, besliste Lord Gort op zijn eentje om de voor de volgende dag geplande flankaanval richting Arras tegen de oprukkende Duitse troepen af te gelasten…

 blz.69: J.R.R. Tolkien in Wereldoorlog Een;   

Francis Devlamynck

Tolkiens beperkte oorlogservaring van enkele maanden aan de Somme heeft wel degelijk een invloed gehad op ‘Lords of the Rings’. Zijn liefde voor grote en heroïsche veldslagen vinden hun oorsprong in de Slag bij de Somme.

blz.77: De eersten van de velen. De erelijst van de vliegers – augustus 1914 ;

Frans Descamps

Vanaf mei 1912 werd een ‘vliegdienst’ ingesteld die vooral belast zou worden met verkenning en observatie in dienst van de grondtroepen en de artillerie. Bij de oorlogsverklaring beschikte RFC over vijf Squadrons.

 blz.85: ‘Wat we niet mochten zeggen’Een unieke blik achter de schermen van de Duitse inlichtingendienst tijdens WO I ;

Yves Derveaux

Toen het front in het najaar van 1914 vastliep, werd duidelijk dat de inlichtingendienst zich moest heruitvinden om van enig nut te kunnen zijn tijdens de onvoorziene stellingenoorlog.

Kort: blz. 28: Troupin, hoe groot was de impact van deze ‘meester-spion’ en tegelijk fantast;  Freddy Vandenbroucke.   blz.31: De Frans-Britse relatie: gevormd in de 1ste en 2de Wereldoorlog; Jeannick Vangansbeke. blz. 54: Twee Britse katholieken en hun politiek – militaire kijk op de oorlog in Heuvelland: mijnheer en mevrouw Pereira; Jeannick Vangansbeke. Blz.68: Gort in de memoires van Montgomery. Blz.74: Ierse vrijwilligers in Britse dienst, Freddy Vandenbroucke. Blz 76: Frans – Brits getouwtrek over het Westelijk Front en de Balkan; Jeannick Vangansbeke. Blz.90: reacties vorig nummer (d’Oultremont).

 INHOUD SHRAPNEL 2021 NR.2

Blz.02: Lijken van  gesneuvelden werden in  1920 overgebracht naar  hun dorp Serskamp

 Blz.03:  Het geheim van de Winterbergtunnel opgelost?                   

Herman Verstraete

Ze hebben ze gevonden… Tweehonderdvijftig  Duitse soldaten, een ruime eeuw geleden ingesloten en triest gestorven, zeg maar gekrepeerd, in een tunnel. Niet ‘heroïsch’ gesneuveld… Als in september 1917 de Duitsers het terrein opnieuw in handen krijgen, breken ze de tunnel open. De stank van de rottende lijken doet hen wijken. Ze gaan niet verder. Ze hebben begrepen.

 Blz.09: De Slag aan de IJzer met de inundatie als bondgenoot       

Freddy Vandenbroucke

Uiteindelijk vielen de teerlingen goed en kon het Belgisch leger, naast Britten en Fransen een aaneenge-sloten lijn vormen die liep vanaf de kustlijn, doorheen de IJzervlakte, naar het heuvelend landschap rond Ieper tot de Leie.

 Blz.27: De Canadezen kregen eind juli 1917 opdracht de stad Lens te veroveren

Freddy Vandenbroucke

Aanvankelijk was de aanval voorzien voor 30 juli maar de slechte weersvoorspellingen die bewaarheid werden door drie dagen van overvloedige regen en nog enkele kletsnatte dagen nadien deed de aanval uitstellen tot 15 augustus. Terloops, die slechte weesvoorspellingen leidde niet tot een uitstel maar wel tot valse start van het grote offensief rond Ieper. Wat daarvan te denken?

 Blz.37: Kapitein-Commandant Hermann Berhnard Grosmann,

gesneuveld te Londerzeel in WO I.                                                                      

Joris Saerens

Voor deze uitzonderlijke daad die Kapitein Hermann Berhnard GROSSMANN (32ste Linieregiment/
Bataljon II /4de Comp)
op 6 augustus 1914 heeft gedaan in de buurt van de begraafplaats Rhées en voor de kostbare informatie die hij verstrekte tijdens een missie, hem door Luitenant-Generaal LEMAN toever-trouwd, werd GROSSMANN bevorderd tot Kapitein-Commandant.

 Blz.49: Piloten op Tyne Cot Cemetery (deel twee)                                     

  Frans Descamps

Verspreid over de perken van Tyne Cot Cemetery zijn ook elf omgekomen Britse piloten kort na de wapenstilstand geïdentificeerd herbegraven. Hun verhaal wordt na een archiefonderzoek en het raadplegen van gespecialiseerde boeken kort weergegeven.

Blz.63: Toen de unionisten nog de hele wereld Brits wilden maken:  twee Wilsons en hun Noord-Ierse politiek, militaire kijk op de wereld          

J. Vangansbeke

Grand strategy plant niet enkel de overwinning, maar ook de vrede na de oorlog. Henry Wilson plande voor hem niet enkel de eerste oorlog, en de vrede maar ook al de volgende oorlog.

 Blz.65: Hongarije of de totale vernedering, 1918-1921                     

 Pieter Jan Verstraete

Door het verdrag van Trianon van 1920 verloor het land twee derde van zijn grondgebied en kwamen drie miljoen Hongaren buiten de grenzen te wonen. Hongarije werd zonder meer het hardst getroffen door de naoorlogse vredesverdragen.

 Blz.68: Die Belgen zijn echte beesten’.                                                         

Yves Derveaux

Augustus 1914  in Duitse dagboeken

De auteurs selecteerden in totaal 189 dagboeken die tussen 27 juli 1914 en 25 januari 1919 door Duitse militairen én burgers geschreven zijn, en nooit eerder gepubliceerd werden. Social media ‘avant la lettre’ dat  opduikt in alle tijden en kulturen.

 Blz.73: Friedhof Wicres-Route, het I.R. 15 en Neuve Chapelle                   

Wim Degrande

Het I.R.15 maakt net als het I.R.13 deel uit van de 13. Infanterie-Division. Vooraleer het I.R.15 voor toch wel geruime tijd stellingen betrekt in de sectoren Fromelles – Le Maisnil en Neuve-Chapelle, had het in dit divisieverband al strijd geleverd bij Lobbes (Luik), Maubeuge, Reims en Notre Dame de Lorette.

Blz.82: Charles Dickens en de Eerste Wereldoorlog.                                

Fernand Verstraete

Van grootvader naar kleinzoon.

Iedereen heeft wel ooit eens iets gehoord of gelezen over deze Engelse schrijver, of een musical of toneelstuk van hem bijgewoond, of … Maar wat heeft die man, een van de belangrijkste auteurs gedurende het victoriaans tijdperk in Groot-Brittannië en voorloper in de sociaal geëngageerde literatuur nu met de Eerste Wereldoorlog te maken? Uiteraard nam hij zelf niet deel aan de oorlog, een van zijn kleinzonen wel.

 Kort – Blz. 8: ‘Treurig onder den druk van zijn lot’; een zelfdoding te Vlissingen (NL). Wilbert Dingemanse –  Blz. 36: Ronar’h op kantonnement in Hoogstade. Vertaling André Gysel – Blz. 48: Uit  ‘Het Vaderland’ van 17 oktober 1918. – Blz. 62: ‘De enorme zaal’. Freddy Vandenbroucke – Blz.89: Borgerhoutenaar voor het krijgshof. Johnny Driesen – Blz. 90: Nostalgie naar het paard. Herman Verstraete – Aan de redactie.  Walter Pieters

INHOUD SHRAPNEL 2021 NR.1

Blz.02: Het raadsel Clovis Leonard;

Freddy Vandenbroucke

 Blz. 03: Ooit was er een groot Pools Rijk

Freddy Vandenbroucke

Omwentelingen worden vaak gedragen door verpersoonlijking als incarnatie van collectieve verwachtingen. In 1918 werd dat  voor Polen Jozef Pilsudski, weliswaar meer een Litouwer dan een Pool. (met meerdere appendixen)

Blz.23:  Het Carré français van de gemeentelijke begraafplaats   van Koksijde-dorp                         

Michel Piérart

Het Franse leger was in Koksijde actief van 1914 tot midden 1917, en ook na november 1917.

 Blz.33: Aarschot martelarenstad, waar ook korte maar felle weerstand werd geboden tegen de Duitse opmars  ; Freddy Vandenbroucke

Burgemeester Tielemans waarschuwde: “Geen vijandelijke daden, geen vijandelijke kreten, geen vijandelijke gebaren. Elders hebben sommige burgers, echte heethoofden, wel eens op den vijand geschoten, en alsoo niet alleen voor hunnen persoon en familie, maar ook voor gansch hunne plaats de ijselinkste wraakneming ingeloopen”.

 Blz.45:  Piloten op het Tyne Cot Cemetery  (deel I)                                       

 Frans Descamps

‘Tyne Cot’ is de grootste Britse militaire begraafplaats op het vasteland met bijna 12 000 graven van oorlogsdoden, waaronder een aantal piloten.

 Blz.53:  Waarom WO1-soldaten zelf uit het leven stapten ?                         

Hans Vandenbroucke

De zoektocht naar het aantal soldaten dat ‘sneuvelde’ door zelfdoding leverde maar liefst 168 namen op. Dit is ongeveer 0.34% van de ongeveer 50 000 Belgische gesneuvelde militairen. Is dit veel of  is dit niet veel? Het is veel omdat we niet hadden verwacht zo’n grote groep te kunnen identificeren.

 Blz.57:  De bevrijding van Wingene op 18 oktober 1918                         

 Freddy Vandenbroucke

Aan de boorden van de Ringbeek hadden de Duitsers versterkingen aangebracht die hen goed van pas kwamen in achterhoedegevechten die hen in staat stelden geordend terug te trekken tot de vaste verdedigingslijnen, eerst de Leie en het Schipdonkkanaal, later de Schelde en kanaal Gent -Terneruzen.

 Blz.65:  Paarden en tanks in de Slag bij Cambrai in 1917                                                 

Eric Wils

De strijd wordt in de militaire historie dan ook wel de ‘tankslag’ bij Cambrai genoemd, hoewel er geen sprake was van een tank tegen tankgevecht. Veel minder bekend is dat bij deze veldslag een grote actie van de Britse cavalerie was voorzien. Hiervoor waren maar liefst vijf cavaleriedivisies met zo’n 40 000 man en even zo veel paarden samengetrokken.

Blz.73:  Otto Bieber Musketier                                                                                 

Frans Descamps

Enkel één naam is gebeiteld, de drie andere Duitsers zijn onbekend gebleven. Deze vier gesneuvelden werden toevallig ontgraven bij de voorbereidende grondwerken (in 1924) bij het bouwen van de boogvormige muur ‘Missing Memorial’ op Tyne Cot Cemetery.

Blz.79: Stellingenoorlog in de Argonne, het L.I.R. 125 en de  Franse aanval op 18 januari 1918       

Wim Degrande

Soms lijkt toeval geen toeval… Bij het bestuderen van een aangekocht archiefbeeld van een gemeenschappelijk graf (1918) van enkele manschappen van het Duitse L.I.R. 125, ontwikkelde zich een klein relaas over wat een gewone dagdagelijkse stellingenoorlog met zich kan meebrengen.

 Blz.83: De Stampkothoeve: Duits hoofdkwartier op 22 april 1915?                         

Jan Vancollie

We kunnen het niet genoeg herhalen, het is uitermate belangrijk om altijd op zoek te gaan naar de bronnen als men iets onderzoekt. Vandaag de dag maken velen zich er helaas vanaf met een snelle zoektocht op google of wikipedia en men rekent er dan op dat daar de absolute waarheid te vinden is met een simpele muisklik. Helaas is dit vaak niet zo, zeker als het dan nog gaat om ‘Duitse’ gebeurtenissen en feiten uit de Eerste Wereldoorlog.

 Blz.88: De keerzijde van de oorlog                                                               

Freddy Vandenbroucke

Hier  zien we werkelijk een nieuwe uitdaging in de strijd tussen het volk en zijn bestuurders. Het volk eist te mogen weten waarom de bestuurders hen dwingen te vechten. Deze legitieme wens heeft er vier jaar over gedaan om aan de oppervlakte te komen. In Rusland heeft het zijn doel al bereikt. Hij verheft nu zijn stem in Engeland. Hij breekt door in Oostenrijk. Wij weten niet hoe sterk hij in Duitsland of Frankrijk zal zijn. Maar de oorlog is een nieuwe fase in gegaan: de strijd tussen kudde en herder.”

Kort  Blz. 19: Bemerkingen van Dr. Luyten uit Mol over de gezondheidstoestand, opgenomen in het pastoorsverslag. Blz. 20: Het Duitse denken over volkerenrecht en de gevolgen van de blokkade in 1918-21; Jeannick Vangansbeke. Blz. 52: Der Pfarrerstreit’ (reflectie). Blz.56: In de ruïnes door bloed rood gekleurd; vertaling Fernand Verstraete. Blz.64: ‘Het was ‘hem’ om België te doen en zijn kolonie’; Jeannick Vangansbeke. Blz. 72: Naschrift. Pte Deschamps William – Fraley; Frans Descamps. Blz. 78: ‘De luchtoorlog 1914-1918’(boekbespreking) Freddy Vandenbroucke. Blz.90: ‘Man met paard trekt ten oorlog’; Freddy Vandenbroucke.                                                                     Rechtzetting op blz. 64.

INHOUD SHRAPNEL 2020 NR.4

Blz.02: Gevaar loert vanuit een klein hoekje, ook in oorlogstijd

Blz.03: Het Kreuser-Grab te Montblainville;

Wim Degrande
Nog bestaande Duitse ‘veldgraven’ uit de Eerste Wereldoorlog,
opgericht in oorlogstijd, zijn een zeldzaamheid.

Blz.07: Frankrijk een land van spraak en vooral tegenspraak;                             

Freddy Vandenbroucke
 Frankrijk, de moederschoot van de moderne revoluties, het land van heftige meningsuitingen en ideologische stellingnames, in spraak en vooral tegenspraak.
Het fascisme was het kind van de Eerste Wereldoorlog
– Sommige Franse oud-strijders werden notoire fascisten.

Blz.13: Vliegveld De Lovie;  Luc Inion & Luc Vanacker
            Bij De Lovie, aan de andere kant van de weg van Poperinge naar Krombeke,
werd in mei 1917 ook een vliegveld in gebruik genomen door het Britse leger.

Blz.25: De oorlogsgebeurtenissen rond het kasteel ’t Hooghe in 1914;                   

Frans Descamps
Er was een laagvliegend Duits verkenningsvliegtuig over ‘t Hooghe kasteel gevlogen. De observator had zeker de verzameling auto’s, het hoog aantal rijpaarden en
veel beweging rond het groot kasteel opgemerkt. De Duitse artillerie die de heuvels rond Geluveld bezette werd verwittigd…
– Gevallen Britse generaals aan de Ieperboog.

Blz.39: Lokeren, stad in oorlog; 

Freddy Vandenbroucke
 Aan de zuidrand van de stad ontspint er zich een artillerieduel tussen de Duitsers en de Belgen. Langzaam trekken de Belgische infanterie zich terug.

Blz.43: Grappige Germanen; 

Yves Derveaux
 In humor zijn stereotypen nooit veraf, en dat is zeker het geval in oorlogstijden.

Blz.45: De Duitse Oberleutnant Roderich von RAUCH;

Joris Saerens                                 

In WO I, zijn ‘link’ met Londerzeel – Ramsdonk en met Keizer Wilhelm II. Oberleutnant Roderich von RAUCH was een van de actieve officieren die door het Infanterie-Regiment Nr. 76 waren overgedragen aan of onder bevel stonden van het 33ste Brigade-Ersatz-Bataillon.

Blz.59: Het Lehr-Infanterie-Regiment in Vlaanderen; 

André Gysel

Lehr-Infanterie-Regiment verwijst naar het Duitse werkwoord lehren = leren,
instructies krijgen en met ijzeren discipline toepassen.
Het vormt samen met het Garde-Fusilier-Regiment de nieuwe 6de Garde-Infanterie-Brigade als onderdeel van de 3de Garde-Divisie in het Garde-Reserve-Korps en blijft daarvan de hele oorlog lang deel uitmaken. Loopgravenstrijd aan de IJzer van 23 juli tot 1 september 1916. De zomerslag in Vlaanderen 1917

Blz.77: Legende of waarheid? Over de bajonet met zaagtanden; 

Jan Vancoillie

Veel Duitse soldaten gooiden die weg want als je met zo’n ding gevangengenomen werd, kon je ter plaatse gefusilleerd worden.

Blz. 79: De passionele levenslust van Emiel Beel;

Freddy Vandenbroucke

Hij eindigde voor het vuurpeleton . Niet dat er groot vertier te vinden was, maar toch. Zo stond er ‘schoon, jonk vrouwvolk achter de toog in ‘Nieuw Kruiske’ bij Fiel De Munck, langs de baan naar Aalter.

Blz.81: Aken: Het Waldfriedhof;

Freddy Vandenbroucke                                                                

Aan de rand van de stad Aken, net over de Duits- Belgische grens bevindt zich aan de Monschauerstraße een Waldfriedhof. Over een oppervlakte van 8,6 hectaren liggen tussen struiken en bomen meer dan 5 000 slachtoffers van oorlogsgeweld, al dan niet in bevolen dienst. De eerste dode werd er begraven op 8 augustus 1914, een Duitse soldaat die omkwam in de eerste dagen van de Eerste Wereldoorlog.

Korte bijdragen:
blz. 38: Frankrijk en de islam; Jeannick Vangansbeke
blz. 42: De Hobookse familie Corremans in den Groote Oorlog; Johnny Driesen
blz. 58: Turenne, oorlogsheld of misdadiger? Freddy Vandenbroucke

Inhoud Shrapnel 2020 nr.3

Blz.01: De basiliek van Dadizele in historisch perpectief (tentoonstelling)

 Blz.03: Landsturm-Infanterie-Bataillon IIB/8 Kitzingen

aan de Nederlands-Belgische grens in 1916                                                    

  Jan Vancoillie

Over de Nederlands-Belgische grens, de zogenaamde ‘Dodendraad’, is al heel wat geschreven. Helaas vergeten de meeste onderzoekers evenwel de Duitse kant van het verhaal grondig uit te spitten.

 

Blz.13: De Doornikse regio onder de bezetting                                

  Freddy Vandenbroucke

“De levensomstandigheden voor de Brusselaars waren in niets te vergelijken met die van de Tournaisiens die als in een ijzeren kooi leefden.” schreef een Doornikenaar die het geluk had een ‘Papierschein’ te bemachtigen om naar Brussel te mogen reizen.

 

Blz.23: Doornik ingenomen door het 5de Britse Leger                      

 Freddy Vandenbroucke

Op 20 oktober stonden de Britten voor de Schelde die dwars door Doornik loopt. Zowel noordelijk als zuidelijk waren de oevers moerassig en de rivier meanderend…

 Blz.25: Prof. Dr. Harvey Cushing, Amerika’s topchirurg actief in Flanders Fields

Harvey wordt geboren op 8 april 1869 als de jongste, maar duidelijk de meest begaafde zowel fysiek-sportief als cognitief. Hij krijgt thuis een strenge puriteinse opvoeding: nu en dan lijfstraffen, verbod op kaartspel,  op zondag steeds Bijbellectuur.                                                       

Hans Vandenbroucke                                                                                                       

 

Blz.29: Omtrent Hendrik de Man, oud-strijder 1914-1918 en later het boegbeeld van     

‘Het Plan de Man’                                                                                   

Freddy Vandenbroucke

‘In Rusland ontmoette ik het socialisme zonder democratie, en in Amerika de democratie zonder socialisme. Wat mij betreft, indien ik zou moeten kiezen, dan zou ik nog liever leven in een democratie zonder socialisme dan in een socialistisch regime zonder democratie’.

 

Blz.37: Heldenfriedhof Wicres, het I.R 13 en mijnenoorloog                         

 Wim Degrande

Meer achteraan staat tussen sierstruiken een minder opvallend monument. Centraal staat te lezen “Den Opfern der Sprengung vom 20.3.1916. Glück Auf”.

 

Blz.49: Max Deauville’s literair dagboek begint op 16 aug.’14            

Freddy Vandenbroucke

“Ik heb een op goed geluk samengesteld uniform, een kapotjas van een artillerieofficier, met knopen van de gezondheidsdienst, een broek van de burgerwacht en beenkappen van een soldaat. .. Mijn kepi is nieuw, maar het is er een van een artillerie-adjudant”.

 

Blz.57: Een man met een plan: De ooststrategie van Foch              

Jeannick Vangansbeke

Maarschalk Foch was nog de meest uitgesproken partner waarop de kleine of apolitieke volkeren mochten rekenen in 1918-21.

 

Blz.59: Fragmenten uit het dagboek van Augusta De Clercq, uitgave van Geerardimontium:

“Nu staat iedereen daar ontmoedigd en machteloos voor den goed gewapende vijand. Ze zijn weg de vroegere eeuwen van dapperheid als de vrouwen en zusters de wapens sleepten, ze de mannen overhandigden en zegden: ga strijdt voor de vrijheid, wees overwinnaar of sterft… Ja! Indien gansch de stad mocht saâm spannen om den vijand te verdelgen en indien iedereen gewapend met hetgeen hij in huis heeft op de duitschers mocht oprukken velen zouden toch de Rhijn (niet) meer zien. ’t Is oorlog en als men de vijand ziet waarom hem niet vernietigen, gelijk hij ons vernietigt!”

 

Blz.61: Het pijnlijke proces van de posthume demobilisatie                 

Waldemar Ysenbaert

Ook direct na de oorlog hield de Franse regering de poot stijf. Repatriëring van gesneuvelden zou op organisatorische,  hygiënische en financiële problemen stuiten.

 

Blz.65: Sylvain Van Praet beschreef de bezetting en bevrijding van Oostende in 1918

Geschreven in het Engels, vertaald en geannoteerd door                            

 John Aspeslagh

“We zijn stilaan gewend geraakt aan de dwingelandij van dit hoog beschaafd volk. Ons van de domme houden, is de beste manier om hen om de tuin te leiden.”

 

Blz.71: Brigadier-General James Foster RIDDELL                                       

 Frans Descamps

Tyne Cot Cemetery – Passendale – Grave XXXIV/H/14 CWGC 6/149

De generaal werd na de gevechten bij Vanheule Farm begraven, samen met de anderen. Waarschijnlijk werden de Britse doden achteraf door de Duitse bezetters min of meer verzameld begraven.

 

Blz.77: Vliegveld Droogland                                                                                  

Luc Vanacker

“Ik was in een positie waarin ik één oog op het vijandelijke gevechtsvliegtuig voor me hield en, dank zij de wendbaarheid van mijn Triplane, beter dan hij de scherpe bochten maakte en terzelfdertijd het andere oog richtte op een ander vijandelijk toestel dat zich achter mij probeerde te positioneren”.

          

Blz.87: Bajonet: legende of waarheid?                                                        

Herman Verstraete

Baïonnette au canon… Dat steekwapen, model 1886, werd het emblematische wapen van de Franse poilu, het symbool van zijn wilde, onstuitbare aanvalsdrift.

Kort: blz. 12: Glorieuze verbeeldingen hebben vaak een verwerpelijke historische achtergrond/ Hoeveel Belgische doden vielen er door de Spaanse griep? Freddy Vandenbroucke Blz. 28: Tien minuten paniek en dan de kogel; Herman Verstraete. Blz. 64: Het graf van een koningskind; Frans Descamps.

Inhoud Shrapnel 2020 nr. 2

Blz.2: Bois de Luchy, toegelicht                                                                                          

Elke Frans legereenheid dat de Belgische grens overstak heeft zijn eigen slagveldverhaal geschreven. We beperken ons in hoofdzaak tot het 20e RI.

Freddy Vandenbroucke

Blz.5: Ornithologische uitstap op het slagveld in Vlaanderen, omgeving Diksmuide

Nieuwpoort en Ieper verkruimelden onder de Duitse projectielen. Diksmuide werd door de Belgische en Franse artillerie vermalen. Maar ook alle dorpen daartussen in gingen voor de bijl. En de gevolgen voor fauna en flora waren navenant, maar toch soms heel verrassend.

André Gysel

Blz.11: Swastika: geschiedenis van het hakenkruis                                         

Roger Broucke

Bij het zien van een Swastika gaan bij veel mensen de haren overeind staan. Dit oud-boedhistische sym-bool lijkt namelijk precies op een hakenkruis !

Blz.17: De franc-tireur van Warsage                                                     

Freddy Vandenbroucke

Soldaat was hij nooit geweest. Het leger had geen mankepoten van doen en dat hij veel kracht in de armen had en rap per velo kon rijden en met de dubbelloops jachtgeweer heel raak kon schieten, dat wel…

 Blz.25: De illusie van vrede                                                                   

 Jeannick Vangansbeke

Prins Albert meende dat de anti-koningsgezinde artikels van Le peuple gelinkt waren aan de anti-koloniale campagne tegen Leopold II, gevoerd door Morels Congo Reform Association. Hieruit leidde hij af dat Le Peuple gefinancierd werd met buitenlands geld; dit is echter nooit bewezen.

Blz.29: De gevechten bij Tienen in een ander daglicht                                   

Luc Vandeweyer

Soldaat Knuβ woont dicht bij de toenmalige Deense grens en moet naar de kazerne in Flensburg, een kleine kuststad bij de Oostzee in de regio Sleeswijk-Holstein. Zijn regiment behoort tot de Pruisische traditie in het keizerlijke leger en de soldaten staan bekend als de Königin-Füsilieren.

 Blz.33: Chemin des Dames 1917                                                             

Jean – Pierre Maessen

Nivelle ontwerpt hiervoor, naast zijn vuurwalstactiek, het concept van de ‘Bataille de Rupture’; de door-braak van het vijandelijke front. Een aanval zal zich niet meer beperken tot één afgebakend doel. Men moet zo snel en zo vér mogelijk oprukken, met gebruikmaking van alle mogelijke middelen, die ‘energiek en vermetel’ ingezet dienen te worden. De artillerie zal diepe gaten in de vijandelijke verdediging slaan, waardoor de infanterie in haar beslissende rol oprukt en elk verzet uitschakelt of omsingelt. Stoutmoedig-heid en initiatief zijn hierbij dus onontbeerlijk.

 Blz.50: De strijd om de Caverne du Dragon                                         

Freddy Vandenbroucke

De caverne – noem het een ondergrondse steengroeve, een  grot, une creute in de volkstaal – werd uitgekapt om stenen te leveren voor de bouw van de nabij gelegen Abdij van Vauclair in de vallei van de Ailette waar thans door een afdamming een meer is ontstaan, ter vermaak van de toerist. Er waren in de streek veel ‘cruetes’ uitgehouwen om bouwnoodwendigheden en nadien als schuilplaats voor de dieren of het stallen van landbouwtuig. Bij de Caverne du Dragon lag (ligt) de Ferme de Creute.

 Blz.57: Over de oorlogsbelevenis van Walter Flex                                              

Emiel Decock

Met veel anderen in Duitsland deelde hij de opvatting over de dreiging van de einkreisung, de vrees dat Duitsland door de geallieerden werd ingesloten en geïsoleerd. Misschien was oorlog ook wel noodzakelijk, als laatste heilzame redmiddel in de creatie van een nieuwe wereld.

 Blz.62:  Het loopgravenverhaal van Walter Flex                                   

Freddy Vandenbroucke

“Met stomme verbazing zag Flex hoe de Hauptmann zich midden in het bos uit een pluchen zetel leunstoel verhief om de nieuw aangekomen oorlogsvrijwilligers te verwelkomen. Hij had voor de nieuwkomers paar ruwe grappen in petto, gevolgd door sarcastische toespelingen over het reilen en zeilen in de loopgraven. Niemand begreep of dit ironisch dan wel ernstig bedoeld was, of te wel wat als au serieux moest geïnter-preteerd worden.”

 Blz.68: WO I en de relatie adeldom – militairen                                              

Gilbert Delaruelle

Deel 1: Het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest. In de literatuur over de WO I valt het op dat de ‘senior officers (hierna Opperofficieren genoemd) in het Britse leger en deze van het Gemenebest een adellijke aanspreektitel hebben. Wat ligt er aan de basis van dit fenomeen, wat is het mecanisme?

Blz.85: DESCHAMPS William Fraley – 6407 – Private – 25th Battalion A.I.F

Tyne Cot Cemetery – XXV/H/20                                                                                      

Frans Descamps

Op 23.10.1916 werd hij als vrijwilliger aanvaard bij het 25e bataljon AIF (Australian Imperial Force), 18e Aanvulling (Reinforcement) met stamnummer 6407.

 Kort: Blz. 10: de Spaanse griep, de grote onmacht; Herman Verstraete. Blz.27: De illusie van democratie; Jeannick Vangansbeke. Blz. 28: lezersbrief ivm ‘Manfred von Richthoven’ en ‘Vliegveld van Proven’; Walter Pieters. Medeling: Op 9 november 2019 werd de nieuwe gemeente Douaumont-Vaux ingehuldigd, Gino Lecomte. Blz. 66: John Keegan, feiten en opinies, Herman Verstraete.

Inhoud Shrapnel 2020 nr.1

Blz.02: Een merkwaardig monument in Bingen aan de Rijn

 Blz.05: Drones, onbemande vliegende wapens: al tijdens de  Groote Oorlog?

Herman Verstraete

Het lag en ligt voor de hand: zodra men een tank kende, kon men aan een minitank denken met moordexplosieven, zodra men een vliegend vliegtuig kende, kon men aan munitie vervoerende drones denken.

Blz.09: De von Richthofens  waren  Junkers uit Silezië voluit in dienst van het  Duitse  leger

Freddy Vandenbroucke

Officierenkastes als de von Richthofens, met veel (voor)vaders en zonen in de militaire structuur,  waren steunbalken voor het Keizerrijk. Ze waren moedig en hadden er hun leven voor veil. Ze stelden zich ook geen morele vragen bij oorlogsvoering en hadden geen wantrouwen tegenover de gezag-dragers die boven hen het staatsapparaat stuurden, ook naar de catastrofe.  

 Blz.15: De ondergang van de Duitse vloot te Scapa Flow                     

Hans Andriessen

De Duitse regering was het daar niet mee eens maar had geen andere keus dan op straffe van hervat-ting van de vijandelijkheden, het besluit van de geallieerden om de Duitse vloot te interneren te aan-vaarden.

 Blz.19:  Een nachtelijke raid … Drie lijken …                                                    

Aurel Sercu

In enkele minuten moet het voorbij zijn.  Er zijn lijf-aan-lijfgevechten en er vallen gekwetsten en doden.

 Blz.23: Poperinge in WO I, nooit echt bezet,  maar bij momenten zwaar beschoten                                            

Freddy Vandenbroucke

Albert Baert hield een dagboek bij. Zijn notities zijn goed voorzien van feiten en gebeurtenissen.

Blz.31: Matrozen in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog                  

Eric R.J Wils

Oorspronkelijk een onderdeel van de marine en bemand door matrozen en mariniers werd de divisie in 1916 een onderdeel van het leger.

Blz.47: Duitse batterijen aan de Belgische kust tijdens de  Eerste Wereldoorlog

 Tony Debruyne &  Fernand Verstraete

 Blz.51: De inname van het fort van Koningshooikt en de schans van Tallaart

Bert Van Goidsenhoven

Voor zijn aanval kiest von Beseler het gebied uit tussen de Dijle en de Nete. De fortengordel moet worden doorbroken tussen het fort van Walem en dat van Kessel. Met de wijzers van de klok mee bevinden zich in de aangevallen sector het fort van Kessel, het fort van Lier, de schans van Tallaart, het fort van Koningshooikt, de halve schansen van Bosbeek en Dorpveld, het fort van Sint-Katelijne-Waver, het spoorwegfortje van Duffel en het fort van Walem.           

 Blz.59: Dum-Dum kogels WO I – Duitse visie                                                 

Walter Decru

 Blz.63: De vergeten verpleegsters uit Schotland                                      

 Johan Pauwels

In WO I was de abdij van Royaumont een militair hospitaal. Niks bijzonder ware het niet dat deze gerund werd door dokters en verpleegsters uit Schotland, meer bepaald van het Scottish Women’s Hospital Corps.

Blz.65: Generaal Mercer, the forgotten General’, de hoogste in rang op Lijssenthoek Cemetery (Poperinge)                                                             

Hans Vandenbroucke                

 De Westhoek is de rustplaats van minstens vier generaals van het Britse Gemenebest. De meest bezochte onder hen, is Generaal Mercer.

Blz.69: Van luistervink tot weerstander                                                        

Yves Derveaux

Relaas van een zoektocht doorheen Belgische archieven naar een heldendaad van An. Vercammen.

Blz.75: Het vliegveld van Proven   

Ivan Top & Luc Vanacker                                                                                                  

Wanneer de Squadrons een slechte tijd gehad hadden, kon de bevelvoerende officier zeggen: morgen ‘guest night, chaps’ en het kon best een heftige bedoening worden, maar het nam zeker de spanning weg en ik denk dat het een grote psychologische waarde had.’

Blz.82:  De Sint-Laureins-  of Duivetoren van Nieuwpoort                                               

Luc Vanacker

De Nieuwpoortse Duivetoren (of ‘Duvetorre’ in het West-Vlaams) heet officieel de St.-Laureinstoren en  ze is de enige overgebleven ruïne van het middeleeuwse Nieuwpoort.

Blz.89: De oorlog heeft echt plaats gevonden                                        

Johan Van Duyse

Dat overlijden van een familielid of strijdmakker moest toch voor iets gediend hebben? Als het niet voor ‘la patrie’ of ‘king and country’was, dan toch voor hogere waarden als ‘democratie’,‘vrede’ of ‘de verde-diging van universele waarden’?

Korte bijdragen:: Blz. 3: De versie van Ludendorff,  zoals die opgetekend staat in zijn Memoires (naschrift) F. Vanden-broucke. Blz.4: Heeft Degrelle Waals bloed aan zijn handen? (naschrift) F. Vandenbroucke. Blz. 7: Te veel arme mensen? Dan maar oorlog (citaat Jaques Pauwels).Blz .8: Houffalize: ontsnapt aan het oorlogsgeweld in 1914, van de kaart ge-veegd in 1944 -45 tijdens het Ardennen-offensief. Blz.18: Gepeperde rekening voor de Duitsers; Dirk Rochtus. Blz.50: Een schermenstreek uit de Wilhelmistische tijd; Freddy Vandenbroucke. Blz.59: Definitieve start van sport? Herman Verstraete. Blz.62: Wat speelde er zich af in de hoofden van invloedrijke mannen?; Freddy Vandenbroucke. Blz.68: Het ratificeren van Versailles en Midden-Europa; Jeannick Vangansbeke. Blz.68: Dienden er Arabieren bij de Zoeaven?

Inhoud Shrapnel 2019 nr.4

Blz.02: Het ‘Isolated Grave’ van Luitenant Anthony George Atwood Morris

J. C. Carlier

 Blz.03: Duinkerke, nooit aan de frontlijn maar om zijn logistieke opportuniteiten als havenstad, zwaar belaagd vanuit zee door beschietingen en luchtaanvallen

 Op 10 september 1914 kwam de illustere Winston Churchill op bezoek. Hij was vergezeld van twee admi-raals. Hij kondigde de ontscheping aan van een aanzienlijk aantal Britse militairen. Tien dagen later was het zo ver: 1 900 Britse officieren en mannen kwamen aan wal. Ze kregen logies ‘chez l’habitant’ die hun uiterste best deden om het de ‘gasten’ naar hun zin te maken. Een officiële chroniqueur vermeldt dat het jonge volk, inclusief les demoiselles zich niet onbetuigd lieten.                             

Freddy Vandenbroucke

 

Blz.11: Een vergeten ooggetuige in Oostende tussen 21 en 26 oktober 1914

Vertaling uit het Duits van het relaas van Sven Anders Hedin                     

Johan Aspeslagh

De eerste beschieting van Oostende vanuit zee vond plaats op 23 oktober 1914 en wordt beschreven in de Oostendse oorlogsdagboeken van Elleboudt-Lefèvre, Smissaert en Van Praet. Van die beschieting en van de gebeurtenissen in Oostende en aan de kust tussen 21 en 26 oktober bestaat ook een oog-getuigenverslag van de Zweed Sven Anders Hedin.

 

Blz.22:  Sven Hedin nog verder aan het woord….                                        

Herman Verstraete

 

Blz.25: Franse terechtgestelden in Vlaanderen: vaak anti-helden     

Freddy Vandenbroucke

(slot) De huidige tijdgeest maakt van anti-helden slachtoffers van wat nu beschouwd wordt als perverse maatschappelijke   waarden  en  plichten van een eeuw geleden.

Blz 28:  Brugse soldaat gewond WO I, een persoonlijk relaas                       

 Johnny Driesen

 

Blz.29: Stijn Streuvels, zijn uitstapjes naar Doornik in het najaar ‘14       

Fr. Vandenbroucke

De toestand kan snel omslaan. Zich wellicht gedekt gevoeld hebbend door de nachtelijk duisternis, komen geen Duitsers maar opnieuw Fransen Doornik binnen.

 

Blz.35: Het Gloucestershire Regiment Memorial bij Clapham Junction         

 Jürgen Deleye

“Altijd roerend en plechtig die inhuldiging van Engelse gedenktekens: veel min geweld en pracht dan bij ons, maar veel inniger: gezang God ter ere, luide gebeden door een dominee en beantwoord door alle aanwezigen; twee minuten stilte, alweer gebeden voor de daar overledenen, voor de daar tegenwoor-digen, voor het Land, dan het klaroengeschal over de velden als om de doden weer op te roepen;  ge-zang;  klaroengeschal ‘Réveille’ en eindelijk ‘God save the King’ het Engels nationaal lied”.

Blz. 56: lezerbrief ivm Le Hétet, herdacht in Roeselare                                   

Johan Pauwels

 

Blz.57: Het grootste politieke avontuur uit het Interbellum: Léon Degrelle en Rex

De hang naar een autoritair bewind met een sterke leider won aan kracht. In het buitenland waren daarvan ‘succesvolle’ voorbeelden. In België werd het koningshuis naar voor geschoven om in alle netelige kwes-ties het laatste woord te hebben. De politici werden in die context gedegradeerd tot door het volk verkozen lakeien. Léon Degrelle zag voor zichzelf een rol weggelegd als sterke man om naast de koning het ideo-logische pad uit te tekenen, een Belgische Mussolini.

Freddy Vandenbroucke

 

Blz.63: De anti-Hongaarse generaal                                                     

 Jeannick Vangansbeke

Slovakije zal voor de Hongaren hun Elzas-Lotharingen blijven en voor de Tsjechen hun Ierland

 

Blz.67: Het plan Ludendorff                                                                            

Hans Andriessen

Op 29 september 1918 voelde het Duitse opperbevel zich genoodzaakt de regering te verzoeken om on-middellijk wapenstilstandsbesprekingen met de geallieerden in gang te zetten.

Blz.73: Een waarnemingspost in de steenbakkerij van Ramskapelle               

Luc Vanacker

Soldaat Faes deed zijn waarneming niet vanuit de observatiepost in de steenbakkerij maar in het Klein Noordhof, een boerderij iets meer naar het zuiden. De meeste waarnemingsposten waren ingericht op de zolderverdieping van een huis of van één of andere boerderij, zonder al te veel versterking. Maar de observatiepost in een schoorsteen van de steenbakkerij iets ten zuiden van het kanaal Veurne-Nieuwpoort, is wel de belangrijkste, want de hoogste.

 

Blz.77: John CONDON – Waar komt de AGE 14-fout vandaan?                             

Aurel Sercu

In 2002 zette ik me aan het werk om wat te graven in wat de onweerlegbare mythe leek van de jongste Britse gesneuvelde in de Grote Oorlog.

 

Blz.86: Japan, vriend dan vijand                                                                   

Herman Verstraete

 

Blz.87: Het vliegveld van Abele                                                                             

Luc Vanacker

Wie op een vliegveld achter het front verbleef, was dus niet per se beter af dan een infanterist in de loopgraven. Dit is waar voor de piloten van wie de gemiddelde levensverwachting in het heetst van de strijd slonk tot drie weken. Maar het was ook waar voor het grondpersoneel.

Inhoud Shrapnel 2019 nr. 3

Blz. 02: De voormalige Belgische militaire begraafplaats Molenhoek Gino Lecomte

Dossier Balkan:
Blz.03: De roerige geschiedenis van de Balkan die aan WO I vooraf ging
Blz.07: De wisselende kansen op het slagveld ‘Servië’ in 1914
Blz.13: Een analyse van een mislukt offensief…
Blz.15: 1915. Het Servische leger wordt verpletterd
Blz.18: De rol van Griekenland / Thessaloniki – Stad van de Geesten…
Blz.19: Het lange wachten op de hergeboorte van Servië
Blz.22: Oskar Potiorek (podcast Tom Tacken)
Blz.23: Een labyrint van samenzweringen
Blz.24: Een tweespaltig Joegoeslavië
Blz.25: Hoe Joegoslavië de nazi’s tartte in WO II
Blz.26: Schrijf dat op, Kisch…
Blz.27: De zaak Redl

Freddy Vandenbroucke

Blz.29: Het dichterlijk dagboek van Jeroom Leuridan                                                       

Freddy Vandenbroucke
Over de Franse soldaten: “Kluchtig is het om te horen hoe ze ’s middags onder het ‘dejeuner’ reeds regelen wat ze ’s avonds zullen ‘dineren”. Het is natuurlijk de botsing van soberheid van de landse mensen tegen de gulzigheid van hun ‘gasten’ om nog even van het leven te pro-fiteren voor dat het abrupt kan afgebroken worden.

Blz.37: Het bloedbad van 9 mei 1915 bij Nieuwpoort                                                         

Michel Piérart
Op 5 mei krijgt generaal d’Oissel het bevel om op 9 mei aan te vallen, tegelijk met een groot offensief in de regio van Arras.

Blz.55: Schotse soldaten in de Eerste Wereldoorlog                                                                 

Eric R.J. Wils
De Schotten gaven in 1914 massaal gehoor aan de oproep van Lord Kitchener om vrijwillig dienst te nemen in zijn te vormen New Armies. Ruim 550-duizend Schotten vochten in de Eerste Wereldoorlog, waarvan meer dan honderdduizend het leven lieten.

Blz.69: Zelfverminking om de gruwel van het slagveld te ontlopen                               

Freddy Vandenbroucke
In alle sectoren werden executies uitgevoerd op soldaten die verdacht werden van zelfvermin-king Officieel werden ze ter dood veroordeeld voor abandon de poste en présence de l’ennemi.

Blz.71: Een specifiek geval van al dan niet vermeende zelfverminking:
Abel Garçault terechtgesteld in Poperinge (+27/12/14)                                                     

Freddy Vandenbroucke
Abel Garçault was van klasse 1914, opgeroepen op 5 september 1914 zal nog maar pas aan het front geweest zijn.

Blz.75: Generaal-majoor John Frederick Charles Fuller (1878-1966)                               

Robert Schulze
In december 1916 werd Fuller aangesteld als stafofficier bij het in die maand opgerichte tank-korps. De legerleiding beschouwde hem bij de tactische toepassing van de tank als de her-senen van dat korps. Fuller plande dan ook de grote tankaanval in de Slag bij Cambrai.

Blz.80: Inge De Bruyne vertelt hoe haar familieen Lombardsijde zich herpakken … 

Herman Verstraete
De taaie volksmens… In februari 1919 worden de eerste mensen in Lombardsijde toegelaten…

Blz.81: Militaire bordelen? Pragmatische overwegingen… 

Herman Verstraete
In het Franse leger begint men te snappen: het filosoferen, het moraliseren over pro of contra kunnen we uitstellen tot later maar nu moeten we daden stellen. We moeten er iets aan doen.

Blz.84: België werd niet groter na Versailles                                                                         

Johan Van Duyse
Was het niet hèt moment om de ‘verloren’ gebieden van 1815, 1830 en 1839 terug te vragen, met alle economische voordelen vandien?

Blz.86: Shoppee’s Tower.                                                                                                                 

Luc Vanacker
Of het belang van een Nieuwpoortse kerktoren in oktober 1914.
Britse troepen zijn bij twee gelegenheden cruciaal geweest voor het behoud van de IJzerlinie tussen Nieuwpoort en Diksmuide in oktober 1914.

Kort: Blz. 28: Het leven aan het Belgische front, ‘s morgens in het kantonnement… Blz. 28: Soldaat Petrus De Meyere, zijn oorlogsrelaas; Johnny Driesen. Blz. 36: Een bataljon van het 41e Régiment d’Infanterie werd in oktober 1914 naar Roeselare gestuurd; Freddy Vandenbroucke. Blz.53: Moedige Borgeroutse sol-daat; Johnny Driesen. Blz. 54: Vader Lucien Camus sneuvelde in 1914. Zijn zoon Albert, nobelprijs-winnaar literatuur in 1957, was nog geen jaar oud; Freddy Vandenbroucke. Blz. 68: Charles De Gaulle contra Philippe Pétain: Griekse vadermoord; H. Verstraete. Blz. 74: Parachutes in WO I; F. Vandenbroucke.

Inhoud Shrapnel 2019 nr.2

Blz.2: Dorpsmonument voor één enkeling                                           

Freddy Vandenbroucke

Uit het dorp sneuvelde maar één jongeman, maar ook voor hem werd een standbeeld opgericht.

 Blz.3:  Al in het voorjaar van 1919 werd een ‘Circuit des Champs de la Bataille’ voor wielrenners verreden                                                                     

Freddy Vandenbroucke

Vlug na de Wapenstilstand werden plannen gemaakt om een meerdaagse wedstrijd te organiseren.

 Blz.7:  Het schandaal van Leipzig: de Belgische zaak Max Ramdohr         

Eduard Clabbaert

Agent van de Geheime Feldpolizei Max Ramdohr werd er door België in beschuldiging gesteld

 Blz.17: De verbeten strijd in het Forêt d’Apremont   op de zuidflank van de saillant de Saint-Mihiel

 Freddy Vandenbroucke

Onmiddellijk werkte von Falkenhayn een offensief plan uit om de fortengordel van Verdun te isoleren.

Blz.25:  Het moffenkind van Joséphine Barthélemy                                 

 Herman Verstraete

Nadat  de Duitsers binnenvielen, 1914, werd ze te werkgesteld in het Duitse oorlogshospitaal.

Blz.27: De laatste oorlogshandelingen aan de Dender                       

Freddy Vandenbroucke

Klokslag 11u00 komt de eerste Franse ruiter dravend de Brugstraat opgereden.

Blz.29:  Moed was er niet enkel aan het front:  dissident en mensenrechtenactivist E. D. Morel                                 

 Jeannick Vangansbeke

Engeland dwong een onwillig Frankrijk op het oorlogspad tegen Duitsland.

Blz.35: Griekenland tijdens de Eerste Wereldoorlog                                   

Vincent Kramers

Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak bleef Griekenland aanvankelijk neutraal.

Blz.39: De Griekse invasie in Anatolië                                                 

 Freddy Vandenbroucke

Kemal Atatürk weigerde het Verdrag van Sèvres (1920)  te ondertekenen en stichtte de republiek Turkije.

 Blz.44: Stonehenge met een Belgisch randje                                                  

  Yves Derveaux

Vooraleer Sam Hill tot de constructie van zijn Stonehenge overging had hij al een boeiend levend geleid.

Blz.47: Non mort pour la France, ni  en Belgique                               

Freddy Vandenbroucke

Frederic Mathieu bestudeerde in ’14-18, les fusillés’ 740 dossiers van terechtgestelden.

 Blz.51: De ‘lievertjes’ uit de bataljons  ‘de marche d’infanterie légère d’Afrique’in Vlaanderen                      

Freddy Vandenbroucke                                                                                    

Van schavuiterij tot serie-moordenaars, de donkere kant van het menselijk gedrag heeft altijd geïntrigeerd.

 Blz 54: Wat ’n verhaal! Je gelooft  het niet!                                                  

Herman Verstraete

Vincent dacht slechts aan één iets: wegwezen voor die vreselijke kogels hem ‘s  morgens gingen doorboren.

 Blz.56: Kruistocht, door een vrouw, voor een doodgeschoten nonkel      

Herman Verstraete

Ha, Jean-Louis wordt vermeld op de plaquette in onze kerk. En wel onder de titel: Mort pour la France…

 Blz.63: Gefusilleerd en geklasseerd                                                                       

Luc Vanacker

In Koksijde werden  minstens tien militairen terecht gesteld: drie Britten, drie Fransen en vier Belgen.

 Blz.65:  De militaire oorlogsdoden  van  Comines (France),  een indrukkende lange lijst met van oorsprong veel Vlaams bloed                                                          

Freddy Vandenbroucke                                                                  

Van de 231 gesneuvelden hadden er 18 Belgische ouders en 58 een Belgische vader of moeder.                                                                                                       

 Blz.68: Comines dans la tourmente                                                      

 Freddy Vandenbroucke

Weldra bereikten ontnuchterende berichten Comines over zij die  gevallen  zijn  aan  de Maas.

 Blz.71: Manfred von Richthofen: Hoe ik op patrouille voor het eerst kogels  om de oren hoorde fluiten               

vertaling André Gysel –   toelichting  F. Vandenbroucke

Ik had als opdracht vast te stellen hoe sterk de bezetting van een groot woud bij Virton wel kon zijn.

 Blz. 74:  Dicky’s Dash, de Britse trenchraid op Bois-Grenier op 29 juni 1917  

Wim Degrande

Toegegeven, de gekozen benaming ‘Dicky’s Dash’  klinkt niet echt goed in een militair-historische context.                                                                                                                              

Blz.77: Luitenant von Oppel, een merkwaardige gezant                     

Freddy Vandenbroucke

Wie is de von Oppel die uitblinkt in arrogantie en vermetelheid?

 Blz.81: Buitenlandse inmenging in de Turkse krijgsmacht                                      

 Fré Morel

Duitsland was niet het enige land dat militaire activiteiten ontplooide binnen de Turkse krijgsmacht.

Blz 88: Geschiedschrijving na 2018                                                                       

Luc Vanacker

‘Papa, ik heb je altijd gemist. Het is nu al 80 jaar dat ik je mis.’

 Blz.89: Inge de Bruyne: Wat oorlog met een familie doet                           

Herman Verstraete

“Oorlog grijpt in op alles en op iedereen die hij van dichtbij of van ver op zijn verwoestende pad tegenkomt.”

Korte bijdragen: Blz.6: Over een Duitse minister van Buitenlandse Zaken die in toenadering tot Moskou een tegengif voor het Verdrag van Versailles zag; Dirk Rochtus. Blz.16: Het Sir John Monash Centre bij Villers-Bretonneux; Eric Wils. Blz.34: Pacifist in oorlogszuchtige tijden; Jeannick Vangansbeke. Blz.46:  Le cri du poilu of het Zuiden spartelt dikwijls tegen… en nog!; Herman Verstraete. Blz.47: The First Great Escape; Luc Vanacker. Blz.80: Een lang verhaal van zelfverschoning en manipulatie; een geloofwaardigheidsprobleem dat alleen Frankrijk zelf kan oplossen; Luc Vanacker.

Inhoud Shrapnel 2019 nr. 1

Blz. 2: Soldaat Fernand Marche kreeg een imposant standbeeld in Bully-les-Mines

 Blz.5: Dwergen in de strijd for King and Country                               

 Freddy Vandenbroucke

Tussen de 19 en de 30 jaar moest je zijn en minstens 1m 60 meten om ingelijfd te kunnen worden in het Britse leger.

 Blz.9: De Boerenoorlogen, prelude van de Britse blunders in WO I    

 Freddy Vandenbroucke

“In de Paardekraal verzamelde zich het oude Transvaal. Het hechtte aan traditie, stapelde stenen op ter  herinnering aan een dierbaar verleden, dankte de Heer voor alle beproevingen die Hij te doorstaan had gegeven, vierde feest met bengaals vuur en vertrok na een paar dagen weer per ossewagen, ieder voor zich naar zijn afgelegen hoeve. Tot over vijf jaar! Hopelijk was er dan niets veranderd.”

Blz.19: De eersten en de laatsten in de lange rij van gesneuvelden    

Freddy Vandenbroucke

Als je dan toch moet sneuvelen in de oorlog, dan ben je toch beter af als je de eerste  bent of de laatste. Je bent dan postuum verzekerd van nationale aandacht en hulde.

Blz.21: Albert Weisberger Bay. RIR 16  en Fromelles                                     

Wim Degrande

Albert Weisgeber was een Duits kunstenaar die in volle artistieke ontwikkeling zijn loopbaan onderbroken zag door het uitbreken van de oorlog. Hij diende bij het bayerische RIR 16, ook gekend als het “Regiment List”, waarvan ook een zeker A. Hitler deel uitmaakte.

Blz. 28: De oorlogsbalans van het Britse Rijk, gegoten in tabellen   

Freddy Vandenbroucke

Zowel in 1915, 1916 en 1917 lagen de Britse verliezen veel hoger, alleen in 1918 waren de Duitse verliezen iets hoger dan bij de Britten. Het globale verliescijfer voor de Britten was 2 423 671 en bij de Duitsers 1 680 353, een verhouding van ongeveer drie tegen twee.

Blz.33: Relaas van een treffen, tijdens de begindagen van de Grote Oorlog, tussen een Duitse cavalerie-eenheid op verkenning naar Oostende en inderhaast opgeroepen Belgische gendarmen.                     

Gino Lecomte /R. Rondelez

Op dinsdag 25 augustus 1914, in de vroege ochtend greep er aan de ‘Kromme Elleboog’ gelegen op het grond-gebied Leffinge een confrontatie plaats tussen een Duitse cavalerie-eenheid tijdens hun verkenning naar Oostende  en een inderhaast opgeroepen eenheid Belgische gendarmen die zich aldaar in een hinderlaag gelegd had.

 Blz.39: Belgische Burgers gedood of gekwetst bij ongevallen met militaire voertuigen in de regio Ieper 1914-1919                                         

John Desreumaux

Bron voor ons onderzoek was de rechtbank voor oorlogschade van Ieper. Aanvankelijk bestond enige twijfel of deze rechtbank deel uitmaakte van de feitelijke rechterlijke orde. Hoewel het wettelijk kader complex is, ging men er toch van uit dat de rechtbanken voor oorlogsschade moesten beschouwd worden als administratieve rechtcolleges. Zij behoorden dus niet tot de rechterlijke orde stricto sensu.

 Blz.55: De Belgische militaire muziekkapellen voor en in Wereldoorlog 1914 -1918 

Roger V. Verbeke

Elk infanterie- en cavalerieregiment had zijn eigen mars die goed herkenbaar was, onder andere door de sonnerie. Marsen hadden een plaats in concerten, als inleiding of als slot met een bisnummer. Ook bij mondaine feesten en bals voor de vrolijke sfeer naast de walsen en de polka’s.

Blz.65: WO 1 en WO 2: één onderbroken oorlog? (deel II)                             

Robert Schulze

Een volledige omwenteling in het regiem zou pas zijn bereikt als de Pruisische schoolmeester, de Pruisische Junker en de Pruisische officier, de bronnen van de ‘Furor Teutonicus’, eveneens het veld zouden hebben geruimd.

 Blz.71: ‘Die Judenzählung’ van 1916                                                              

Johan Vermeeren

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog meldden de Duitse Joden zich, freudig und siegessicher, bij de poorten van de kazernes.  Niet alleen om hun vaderland te verdedigen maar vooral ook om hun vaderlandsliefde te bewijzen in de hoop, eindelijk te worden geaccepteerd als ‘echte Duitsers’.

Blz.77: Herinneringen aan de ‘Université de Gand’  en aan drie gesneuvelde Gentse studenten tijdens WO I                                           

Ignace  Van der cam

In de Groote Oorlog’ sneuvelden 82 Gentse universiteitsstudenten of 8,6 % van het toenmalig aantal Belgische studenten  bij de verdediging van ons grondgebied, namelijk 24 officieren, 16 onderofficieren en 42 soldaten.

 Blz.79:Een mijnenveld in Proven?                                                                       

Luc Vanacker

Zelfs de familie Desmyter, die voor het grootste deel van de oorlog op de nabij gelegen hoeve bleef, wist wel dat er een ‘mijnenveld’ was en een tunnel. Maar veel meer ook niet

Blz.86: ‘Thirty-odd Feet below Belgium’                                                            

Luc Vanacker

An Affair of Letters in the Great War, 1915-1916

 Blz.88: Onderzoekscommissie Soenens: vader Albert I en zoon Leopold 

  Herman  Verstraete

‘Tegen de stroom in’…

Kort: Blz 54: Van Reims via Dobre Polje tot Yaunde ; Jeannick Vangansbeke. Blz.63: Ongewild deserteur  en via Holland opnieuw naar het slagveld; Johnny Driesen Blz.63: Dunkirk bis, enkele bemerkingen; Jeannick Vangansbeke. Blz.64: Getuigenis Hemiksemse spion voor de geallieerden; Johnny Driesen. Blz.69: De odyssee van het Griekse Vierde Leger 1916-1919; Jeannick Vangansbeke. Blz.70: Lopers-maandag  (gezien door Joris Vanseveren). Blz: 90: De oorlogssites in de Westhoek, vroeg of laat Unesco – werelderfgoed?  Freddy Vandenbroucke.

Inhoud Shrapnel 2018 nr.4

Blz.  2:  In Naives-en-Blois staat een merkwaardig oorlogsmonument

 Blz.  3:  Elfde maand, elfde dag, elfde uur…de laatste dag               

Herman Verstraete

Bij de zestien Amerikaanse divisies aan het Westfront waren er zeven divisie-generaals die, na het ontvangen van het bericht dat een wapenstilstand getekend was, beslisten dat de oorlog gedaan was: gedaan met wederzijds doden. Negen divisie-generaals vonden dat hun manschappen moesten vechten tot de laatste minuut.

 Blz. 11:  Het  oorlogsverhaal van Jérôme Verdonck uit Boeschepe.               Franse vader, Vlaamse moeder. Bij het uitbreken van de oorlog was hij seminarist.                                                                 

Freddy Vandenbroucke       

“’t raar … in vredestijd moeten soldaten drie jaar doen [in Frankrijk] om te leren oorlogen, maar in oorlogstijd kun je dat in drie maanden”… 

 Blz.17:  WO 1 en WO 2,  één onderbroken oorlog?

Robert Schulze

‘De volgende oorlog wordt een bewegingsoorlog; daarom moet het keizerlijke leger gedemobiliseerd worden, opnieuw getraind en opnieuw worden uitgerust.’

 Blz.23:  Sorry, een standbeeld voor Jack                           

Luc Vanacker

Speurhonden werden aan het front vooral gebruikt om gewonden op te sporen. Die verstopten zich vaak voor de vijand en werden daarom niet altijd opgemerkt door de eigen brancardiers.

 Blz.27:  De dag waarop Léon Fanfelle niet mocht sterven                   

 Johan Vermeeren

Met de sterfdatum van de Franse korporaal Léon Fanfelle lijkt echter bewust te zijn gerommeld

 Blz.29:  Wat ’n leven! Claude Farrère !                         

Herman Verstraete

Die Farrère had zeven levens. Ook aan het front. In 1905 had hij al de fameuze Prix Goncourt gewonnen, voor zijn ‘Les Civilisés’. Een klassieker, een van de beste historische romans over Indochina.

 Blz.38:  Achter de Duitse frontlijn werden duchtig tramlijnen aangelegd. 

Freddy Vandenbroucke

Een voorbeeld: een nieuwe verbinding Dadizele – Beselare  

 Blz.41:  Muiterij op de Duitse oorlogsvloot in de zomer van 1917:                hongeroproer of revolutiepoging?                                           

Rob Kammelar 

Op 31 juli 1947 kregen in de Britse sector van Berlijn twee straten nabij het voormalige Reichsmarineamt plotseling andere namen. De Tirpitzufer en de Admiral-Schröder-Strasse werden omgedoopt in Reichpietschufer en Köbisstrasse. Waarom moesten Alfred von Tirpitz, minister van Marine onder keizer Wilhelm II en architect van de Hochseeflotte, en Ludwig von Schröder, commandant van de marinetroepen in België en Frankrijk tijdens de Eerste Wereldoorlog, wijken en voor wie? Wie waren de nieuwe naamgevers Max Reichpietsch en Albin Köbis eigenlijk?

 Blz.49: Artistieke duizenpoot Jean Cocteau in Koksijde 

 Michel Piérart

Op 17 december 1915 trekt een bonte karavaan van Parijs naar het Belgische front. Graaf Etienne de Beaumont, ontsteld door de tekortkomingen van het Franse Rode Kruis, organiseert, met de steun van de pianiste Misia Godebska, een groot konvooi ziekenwagens dat hulp moet bieden aan de gewonden van het front in Vlaanderen. Zo rekruteert hij onder anderen zijn vriend en beschermeling, de artistieke Jean Cocteau voor de dienst ‘Ziekenvervoer’.

 Blz.67: De oorlogsbelevenissen in Alveringem  en Wulveringem, nu een deelgemeeente van Beauvoorde.                           

 Freddy Vandenbroucke

“In dat huis vertelde vader ons hoe hij als kind de Grote Oorlog beleefde, en zijn vele verhalen illustreren de laconieke dagboekberichten die zijn schoonvader genoteerd had toen hij in 1914-18 als hoofdonderwijzer de woning betrok”.

 Blz.75: Het IIIde bataljon van het 22ste Linieregiment tijdens  het offensief van 28 september tot 11 november 1918 

(Vertaling André Gysel)

Beknopte en chronologische samenvatting van de belangrijkste feiten door Charles D’Huyvetter. Op 28 september, de eerste dag van het eindoffensief sneuvelt Georges Osselaere, de bevelhebber van zijn compagnie, ergens tussen Merkem en Jonkershove. Charles D’Huyvetter, luitenant en de hoogste in rang neemt het bevel over..

Blz.87: Uit de memoires van Mechanist Serjeant Major Harold 

Luc Inion  & Luc Vanacker  

We brengen hier enkele fragmenten uit de memoires van Harold Platt, die van 10 juni tot 16 november 1917 hoofdzakelijk werkte in het wagenpark van het Britse Vijfde Leger nabij het Couthof in Proven.   

Kort:  Blz.21 rechtzetting. Blz .22:Volk van Parijs en oorlog: muzikaal en artistiek leven in de Franse hoofdstad 1914-’18’, Jeannick Vangansbeke. Blz. 26: ‘Wrede speling van het lot’, Johan Vermeeren. Blz. 40: ‘Duitse Sociaal-demokraten en WO I’, Jeannick Vangansbeke. ‘Domoren,’ Jeannick Vangansbeke. ‘Kruibeekse gekwetste soldaat vervoerd met de auto van zijne Majesteit de Koning naar de Ambulance te Veurne-Statie’, Johnny Driesen.  Blz. 66: ‘Het wedervaren van Soldaat Armand Balis’, Johnny Driesen.

                      Inhoud Shrapnel 2018 nr. 3

Blz. 2: Beeldenreeks over het oorlogsmonument op Sart-Tilman

Blz. 5: In het mondingsgebied van de IJzer werd bij momenten hevig strijd geleverd                                                         

Freddy Vandenbroucke

“Van de ruïnes van Nieuwpoort-Bad en -Stad bleven enkel nog kelders over die beschutting gaven aan hoofdkwartieren en hulpposten. De twee godverlaten woonkernen en het omliggende platteland verborgen een ongelofelijk labyrint van onderaardse galerieën. De manschappen bewogen zich als mollen en je kon, als je door een opening in Koksijde de loopgraven binnen kroop door een opening in de eerste linie weer buiten kruipen zonder het daglicht te zien.” (Jean Cocteau)

Blz.17: Britse besluitvorming met betrekking tot de Dardanellen-operatie van 1915/16 (deel 3)                                                     

Hans Terpstra

Hoe de interne meningsverschillen in Whitehall leidden tot de mislukking van de Gallipoli-operatie in 1915

Blz.25: La bataille du Matz: de strijd in juni 1918 bij Compiègne                   

Eric R.J. Wils

Op de Rue d’Enfer werden op 11 juni 1918 drie alom bekende foto’s genomen van een Frans bataljon dat dekking zocht in het talud van de weg. Beklemmende en gruwelijke iconen van de strijd in dit gebied, die het hoogtepunt vormde van een op 9 juni 1918 begonnen Duitse aanval richting Compiègne.

Blz.31: Franse tanks aan de Matz                                     

Herman Verstraete

Voor de 163 ingezette Franse tanks duurde die veldslag aan de Matz slechts twee dagen, de elfde en de twaalfde juni.

Blz.37: ‘Mîr wëlle bleiwe wat mîr sin’                               

Johan Vermeeren

Op de avond van de eerste augustus stak een compagnie van het 7. Rheinische Infanterie-Regiment Nr. 69 onder Leutnant Feldmann rond zeven uur in het noordoosten van Luxemburg de grens over. De Duitsers bezetten het station van Troisvièrges en begonnen de spoorlijn op te breken.

Blz.43: Gedoe om een Gouden Dame                                   

Johan Vermeeren

Sinds 1923 herinnert het Monument du Souvenir van Claus Cito de Luxemburgers aan de offers die hun landgenoten brachten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Blikvanger van het monument is d’Gëlle Fra, een verguld vrouwenbeeld dat door de jaren heen garant heeft gestaan voor een hoop gedoe.

Blz.47: Brief van de Kemmelse burgemeester Bruneel Gustave de la Warande 

Freddy Vandenbroucke

Dat het ‘samenleven’ van de burgerbevolking, kort achter de frontlijn, met Britse militairen verre van gemakkelijk was bewijst deze brief van de burgemeester van Kemmel aan een Belgische minister:

Blz.53: Curzio Malaparte, een volbloed Italiaanse patriot, halfslachtige fascist, politieke kameleon, vermaard journalist en schrijver, tussenin een toonbeeld van de ‘Italian lover’                     

Freddy Vandenbroucke

Curzio Malaparte werd op 9 juni 1898 geboren als zoon van een mooie Lombardijse, Evelina en een Duitse fantast en avonturier, Erwin Suckert. Die ‘kruising’ levert een apart soort schrijver en journalist op.

Blz.59: Philippe Leclerc de Hautecloque een naam als een klok…   

Freddy Vandenbroucke

De Hautecloque’s worden omschreven als gentilshommes campagnards, zeg maar landelijke, lagere adel met roots in Picardië. Deze ancienne noblesse die teruggaat tot de 12de eeuw, had enkele illustere voorvaderen en zou ook in de 20e eeuw van zich laten spreken. De meest bekende is Philippe Leclerc de Hautecloque die aan het hoofd van de 2e Division Blindée in 1944 Parijs bevrijdde.

Blz.63:  Vlaamse vaandelvluchtigen, een onzeker lot tegemoet         

Freddy Vandenbroucke

Toen het clandestiene Legercomiteit, na de oorlog de Frontbeweging genoemd, sublieme deserteurs door de vijandelijke linies stuurde, waagde het zich op een vervaarlijk helend vlak.

Blz.67: ‘Il fallait légitimer cette guerre totale’  

(vertaling Herman Verstraete)

Interview verschenen in L’Expresse, 3/8/2014, met emeritus hoogleraar Gerd Krummeich, universiteit Heinrich Heine Düssseldorf

Blz.69: The Millionaires’ Unit: An American at Schore

Luc Vanacker

Toen Alfred Ronse op tweede kerstdag 1918 zijn boerderij in Schore bezocht, trof hij er op de ruïnes van de gebouwen het levenloze lichaam aan van een Amerikaanse piloot. Het lijk was in gevorderde staat van ontbinding, het gezicht aangevreten door ratten, maar de helm en de jas zaten nog vast.

Blz.75: Het interneringskamp Wallantskapelle                                         

Guido Mahieu & Luc Vanacker

De kans dat u nog van het dorp Wallantskapelle gehoord hebt, is klein, want het dorp bestaat niet. Of beter, het bestaat niet meer.

Blz.79: Marseille: Als havenstad een vat vol bedrijvigheid

Freddy Vandenbroucke

Van de oorlogshandelingen hebben de Marseillezen niets gemerkt, des te meer passanten voorbij zien komen van en naar de oorlog via de haven.

Blz.84: James Mac Carthy; een jeugdige Australiër vond zijn graf in Vlaanderen

Chris Schalkens

Op 1 november 1914 verliet de 1st Division van de Australian Imperial Force (AIF) het land. Op 5 december arriveerden de manschappen in hun trainingskamp in Egypte. James McCarthy voegt zich bij de AIF 12 december van datzelfde jaar. Hij krijgt er het stamnummer 886. Hij is dan, volgens zijn eigen verklaring, 18 jaar.

Kort: blz. 34: Gino Lecomte: ‘Seeflugstation Flandern II’. blz. 36: Luc Vanacker: De geboorte van de RAF. blz. 51 ‘Het merkwaardige verhaal van een Franse zwaar oorlogsvalide’ uit ‘Van den Grooten oorlog. blz. 52: Freddy Vandenbroucke: ‘Over spionnen en ander guur volk’.  blz. 74: rechtzetting. blz.78: Luc Vanacker: ‘Spaanse griep’. blz 82: Johnny Driesen: Het oorlogsverhaal van de Antwerpse soldaat Waltherus Arthur Van Vlimmeren. Jeannick Vangansbeke: Remise is niet langer mogelijk. blz.83: Gunther Adolf Bürstynn Duitse tankpionier.

Inhoud van Shrapnel 2018 nr. 2

Blz. 2: Het oorlogsmonument aan de Allerheiligen-watervallen bij Oppenau

Blz. 3: De wezen van de Ieperse Burgerlijke Godshuizen en WO I   

Francis Devlamynck

Op de vooravond van de Eerste Wereldoorlog bestuurde de Ieperse Commissie der Burgerlijke Godshuize. Voor elk van die gestichten bracht de oorlog een jarenlange vluchtelingenstroom op gang.

Blz. 19: Parijs onder vuur !

Eric R.J Wils/ Herman Verstraete/ Freddy Vandenbroucke

Wat hadden de ingenieurs van de Duitse wapenfabrikant Krupp nu weer bedacht om de Franse bevolking te belagen?

Blz. 28: De gevechten op de Kezelberg                                                               

Jan Vancoillie

Van aan de weg Menen-Ieper tot de weg Menen-Roeselare zijn twee compagnies van het 1ste bataljon van het Beierse Reserve-Infanterie-Regiment 1 (I/Bayr. Res. Inf. Regt. 1) opgesteld als voorposten. De 1ste compagnie bezet een voorpostenlijn langs de weg naar Roeselare. De Kezelbergmolen wordt ook bezet als voorpost.

Blz. 31: Hermann Göring’s Eerste Oorlog   

Freddy Vandenbroucke

“Al vroeg werden de eegomane trekjes van zijn karakter duidelijk. Hermann wordt of een groot man of een boef, zei zijn moeder”. Hij werd een groot man én een boef.

Blz. 39: Monument Landowski wacht op bevrijding

Waldemar Ysebaert

Beeldhouwer Paul Landowski (1875-1961) sleepte na de Eerste Wereldoorlog. De ene na de andere miljoenenopdracht binnen voor het maken van monumenten voor de eeuwigheid. De meeste staan onwrikbaar verankerd in het landschap. Sommige gedenktekens vielen ten prooi aan nieuwe conflicten

Blz. 44: De expressionist Erich Heckel en Oostende 1915-1918

Wim Degrande

“Sinds de 6.III ben ik in dienst in het Etappe-gebiet. Onze Zug is één van degene zich het verst naar voor bevindt, eigenlijk al in het Operationsgebiet. We kunnen de machinegeweren en de kanonnen horen. We halen de gewonden van de Verbandplätzen achter het front af en brengen ze per spoor naar Roeselare vanwaar ze dan verder getransporteerd worden naar de Feldort-lazarette of naar Gent”.

Blz. 47: De strijd om de Dardanellen (deel II)

Menno Wielinga

Uit het verloop van de strijd om de Dardanellen was vanaf 18 maart 1915 duidelijk dat de Britse Marine er niet in zou slagen Constantinopel te bereiken zonder hulp van een grote landlegermacht. Dit landleger zou het schiereiland van Gallipoli moeten veroveren waarna de Marine ongehinderd door de Dardanellen kon opstomen naar Constantinopel nadat alle mijnenvelden waren opgeruimd.

Blz. 62: Helmuth von Moltke, de mens in zijn uniform

Robert Schulze

De in september 1914 op een zijspoor gezette Moltke schreef in november 1914: “De spirituele vooruitgang van de mensheid is slechts mogelijk door Duitsland. Daarom zal Duitsland deze oorlog niet verliezen; het is de enige natie die het thans op zich kan nemen om de mensheid naar een hogere bestemming te leiden.”

Blz.67: De Frontbeweging: de strijd om erkenning en evenwaardig gebruik van de volkstaal

Freddy Vandenbroucke

De Vlaams – geëngageerde kapelaan Cyriel Verschaeve verwoorde het zo en legde wellicht ongewild de vinger op de wonde: “Gewoonlijk zeggen de officieren niets in het Vlaams. Is Vlaamse volstrekt nodig, dan bedienen ze zich van de sergeanten. Die spreken dan in naam van des konings en der hoogste gezagsbekleders geen Vlaams, maar ’t platste Gents, Antwerps, Leuvens, Brugs, Brussels of wat dan ook”.

Blz.71: Hier ist etwas Loos (deel II)

Yves Derveaux

In deel 1 van dit artikel (zie Shrapnel 2018/1) kon u lezen hoe korporaal Fritz Schlegelmilch na een verkwikkend verlof in Manebach en een kort verblijf in Roeselare halsoverkop het front rond Ieper moest verlaten om naar Hulluch te trekken. Daar zouden hij en zijn regiment, het RIR 233, deelnemen aan wat later zou bekend worden als de Slag bij Loos. Van 3 tot 18 oktober zal Schlegelmilch bijna ononderbroken in het oog van de Britse storm staan, die alles uit de kast haalt om een doorbraak aan het westfront te realiseren. Zijn dagboek – achteraf geschreven op basis van zijn brieven en herinneringen – levert ons een unieke kijk op de Duitse kant van het verhaal.

Blz.77: Maandag 4 november 1918: Het laatste bezoek van de Duitse keizer Wilhelm II aan zijn troepen

Walter De Swaef

Pastoor Frans Voortman van Vlekkem, een kleine deelgemeente van Erpe-Mere, schrijft in het Liber Memorialis van zijn parochie dat de Duitse keizer Wilhelm II op 5 november 1918 gezien zou zijn in zijn auto op de vlucht van Sint-Lievens-Houtem via Bambrugge naar Aalst. Lang dacht men dat dit een cowboyverhaal was. Wat zou de Duitse keizer op vijf dagen voor zijn troonsafstand in deze contreien komen doen?

Blz.80: De kanonnen van het ‘Quartier du Bois’ van Koksijde

Michel Piérart

In juni 1916 kwam de toestemming van de hoogste Franse legerleiding voor het vervoer via spoor naar Koksijde van twee grote artillerie- stukken van 270 mm. Deze ALVF (artillerie lourde sur voie ferrée) woog 30 ton en had een bereik van ongeveer 30 kilometer.

Blz.86: Canadese spoorwegtroepen aan de Westkust

Luc Vanacker

Toen ze op 25 augustus 1915 in het niet bezette stukje België aankwamen met 17 officieren en 441 ‘other ranks’, werden ze aanvankelijk toegewezen aan de Belgische Tweede en Zesde Legerdivisie en legden ze (smal)sporen in de loopgraven.

Kort: Blz. 18: Weggevoerde en omgekomen Hobokenaren 1916-1917. J. Driesen. Blz. 38: Het Arabisch kruitvat’, boek introductie. Freddy Vandenbroucke. Blz. 66: Vinnige belangstelling. Herman Verstraete. Blz. 76: Kortrijk: Bloedig luchtbombardement of was er iets anders aan de hand? Freddy Vandenbroucke.

Inhoud Shrapnel 2018 nr.1

Blz.  2: De Frontbeweging tegenover het militaire machtsapparaat in 1917     

 Luc Vandeweyer

Blz.  3: ‘Tegen de beslissingen op het slagveld is geen beroep mogelijk’

Freddy Vandenbroucke

‘Het ging over de grote strijd tussen de naties waarin geen bestand of pauze bestaat, doch de sterkste de overwinning laat behalen. Patriottisme en militaire deugden, daar draaide het om’.

Blz.  9: De daverende Marseillaise                                     

Herman Verstraete 

Iedere protestbetoging, van welke kleur ook, in zaal of ergens te velde, voor of tegen het aanleggen van een vliegveld, voor of tegen een nieuwe autoweg: een denderende Marseillaise.

Blz. 13: De Slag aan Ferme de Quennevières                                                      (6 tot 15 juni 1915) 

Freddy Vandenbroucke 

De frontlijn kwam bij Quennevières tot stand op wat je een (hoog)vlakte kunt noemen. Voor de Duitsers lag kort na de voorste loopgraven de ravin de Martinet. Vanuit die loopgraven werden verbindingsgangen uitgedolven tot de ravijn die een ideale schuilplaats was voor troepen in betrekkelijke rust maar toch dichtbij in geval van een onverhoedse aanval.

Blz. 25: ‘Eer Vlaanderen vergaat’, een licht karikaturaal  verhaal over romantisch nationalisme,                                             

Freddy Vandenbroucke 

Florimond las geen dagbladen meer en dat gaf hem rust. Te lang had hij zich blindgestaard op de blokletters: ‘Les forts de Liége tiennent toujours’. Als het achteraf bleek dat ze al een hele tijd waren gevallen; zulke onmogelijke onzin werd op evangelietoon uitgekraamd, de pers zwolg in aantijging en ophitsing, zodat Florimond aan alle dagbladgeschrijf de brui gaf…

Blz. 31: Kort voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog  werd Duitsland opgeschrikt door enkele massamoorden,             

Freddy Vandenbroucke 

Losgeslagen enkelingen, iets van overal en van alle tijden.

Blz. 33:  Vergeten Franse Chinezen? 

Herman Verstraete 

Van die 140 000 bleven er na WO I maximaal nog 1.800 in Frankrijk wonen.

Blz. 35:  Een moordpoging op een Duitse Feldgendarm in Gullegem in 1916

 Jan Vancoillie

Gefreiter Seiffert doet naar gewoonte ’s avonds zijn ronde om te zien of alles rustig is in Gullegem.

Blz. 39: Trompetten of klaroenen en trommen,                                         

Roger V.  Verbeke 

De oorsprong van de militaire muziek ligt in de eeuwenoude behoefte signalen te geven aan personen of groepen op een afstand die niet met de stem overbrugbaar is.

Blz. 43: Friedhof Epinonville en het LIR 122  tijdens het Frans offensief van 20 augustus1917 Wim Degrande                                                               

Het gaat hier om een deel van  de zogenaamde ‘Tweede Slag om Verdun’.

Blz. 51: Oorlog met voorbedachten rade … en de winnaar was …            

Herman Verstraete 

‘’De oorlog heeft tot nu toe onze zakencijfers vervijfvoudigd, onze winsten vertienvoudigd. Onze geallieerden zijn op de eerste plaats onze winstbezorgers. Wij worden rijk door in Europa katoen te leveren, wol, vlees, staal, obussen”…

Blz. 53: Hier ist etwas Loos! (deelI) 

Yves Derveaux 

Het Kriegstagebuch van leerkracht-soldaat Fritz Schlegelmilch brengt voor een stuk de Duitse versie van de Battle of Loos. Vanuit Vlaanderen werd zijn regiment, het RIR 233 naar de omgeving van Loos gestuurd om er de gaten op te vullen. In vergelijking met de Artois lag in september – oktober 1915 het Vlaamse front er  betrekkelijk  rustig bij.

Blz: 59: Erich Ludendorff herschrijft geschiedenis,   

 Johan Vermeeren 

In de verwarrende jaren na de Eerste Wereldoorlog zocht Erich Ludendorff verklaringen voor de Duitse nederlaag. Hij vond een duister complot van bovenstatelijke machten. Ludendorff ontdekte dat de oorlog een ongelijke strijd was geweest die Duitsland nooit had kunnen winnen, zelfs niet onder zijn leiding.

Blz. 65: Van de Eerste naar de Tweede Wereldoorlog: het ‘Mirakel van Duinkerke’ verklaard door het ‘Mirakel van de Marne’?             

 Herman Verstraete 

Twee verschillende oorlogen,  twee dezelfde dilemma’s.

 Blz. 71: De strijd om de Dardanellen (deel I)   

Eric Boot 

De Brits- Franse maritieme operaties in de zee-engte (19 februari -25 april 1915) voorafagaande aan de landingen op Gallipoli waardoor de doorgang naar de Zwarte Zee kon vrijkomen.

Blz. 76: Britse veldhospitalen in de sector Nieuwpoort           

Luc Vanacker& Guido Mahieu

Op 22 juni worden in l’Océan al ‘drie lelijk toegetakelde Britten’ opgenomen. Op 27 juni zijn er al ’75 gewonden’ en nog eens ’40 in de nacht’. ‘Sinds de komst van de Britten hebben we enorm veel werk. We slapen maar drie en een half uur’ schrijft verpleegster Jane De Launoy op 28 juni.

Blz. 84:  Een oorlogsvriendschap. Een late brief van Joe English aan Jozef Gesquière

Jozef Ameeuw

Als jonge leerkracht van het 3de en 4de leerjaar, maakte hij tijdens de Eerste Wereldoorlog kennis met Joe English…

Blz. 89: De betekenis van Thoma Ernest Hulme

 Luc Vanacker

T.E. Hulme (1883-1917) schreef twee of drie gedichten die door T.S. Eliot terecht omschreven zijn als van de mooiste korte gedichten in de Engelse taal.

Kort:  blz. 24: De Venezolaanse oorlogsvrijwilliger José de  Jesus Sanchez Carrero (F. Vandenbroucke); blz. 38: Poolhonden in dienst van het Franse leger (Herman Verstraete); blz. 58: Dark  Tourism   (Freddy Vandenbroucke);  blz. 64 blz: Stefan Zweig en Georg Trakl (Freddy  Vandenbroucke); blz. 70:  historicus Theodor Mommsen (Dirk Rochtus).

Inhoud Shrapnel 2017 nr. 4

Blz. 2: Passendale: Canadezen in het gareel voor de laatste stoot 

Freddy Vandenbroucke

Wat de Canadeze generaal Currie eiste leek op het nieuwe Franse concept. Een afdoende hoeveelheid artilleriesteun, die een aanval dekt over een relatief smal front (ongeveer 3 km), uitgevoerd door amper twee divisies in de frontlijn die dan maar met een beperkt aantal bataljons in de vuurlinie blijven die vervolgens snel worden afgelost.

Blz. 11: Een onverteld verhaal na negentig jaar uit het ongewisse gehaald

Ingrid Pype

De lijken in kisten gelegd, werden tot vóór de kerk gebracht. ’t Was door bemiddeling van zekere Juffr. Orian die zich daarmee gelastte in al de parochies rond Merchtem, en men mag zeggen dat verscheidene zijn terecht gekomen daardoor die anders nooit zouden teruggevonden zijn. Aan de Kerk werden de gebeden gelezen door de geestelijkheid der parochie. Hier moeten we in ’t voorbijgaan aanstippen dat een Duitsche delegatie van Dendermonde aanwezig was bij de ceremonie. Als er te ‘paraderen’ was, ontbraken ze niet.”…

Blz. 23: Korpsbevelhebber, generaal Berthold von Deimling, ‘Schlächter von Ypern’?   

Freddy Vandenbroucke, Herman Verstraete

Berthold Deimling, hoewel geen Pruisische jonker, waarmee Duitse topgeneraals wel eens worden geïdentificeerd, was al evenmin van adellijke afkomst waarmee het kruin van de legertop vol van zat, de von’s van hier tot ginder. Nochtans, ook hij kon vanaf 1905 een von aan zijn naam toevoegen, na in de adelstand te zijn verheven. Maar in wezen bleef hij een zoon uit een begoede burgerklasse, meer bepaald hogere ambtenarij. Daar zal hij na een abrupt afgebroken militaire carrière, mentaal weer bij ‘thuiskomen’. Hij werd immers eind 1916 ‘kaltgestellt’ door het nieuwe tandem von Hindenburg-Ludendorff als Oberste Heeresleitung.

 Blz. 44: Keizer Wilhelm II… ,

Herman Verstraete

Ook in zijn onmiddellijke omgeving maakte men zich zorgen om zijn woede-aanvallen, zijn mentale evenwichtsstoornissen, zijn hallucinaties. In kleine kring werd er zelfs aan gedacht hem af te zetten. Wilhelm wees zijn moeder af en verachtte zijn vader. Hij had een haatliefde-relatie met zijn moeder, Victoria van Saksen Coburg-Gotha, dochter van de gelijknamige Britse koningin. Geleidelijk kreeg de moeder afkeer van haar zoon.

Blz. 47: Executieplaats  Dickebusch Huts …  Shot at dawn (deel 2)

Marnick Storme

Bij de plaatsen van executies springen twee locaties in het oog door het hoge aantal voltrokken vonnissen: Poperinge en ‘Dickebusch Huts‘. Dat Poperinge als rustkwartier ook heel wat krijgsraden te verwerken kreeg, is genoegzaam bekend. ‘Dickebusch Huts’ echter doet menigeen de wenkbrauwen fronsen…

Blz. 51: De dood van de expressionist Wilhelm Morgner en de gevechten door het RIR 262 te Langemark, augustus 1917                                           

Wim  Degrande

In 1912 was zijn werk al te bewonderen op de grootse tentoonstelling “Sonderbund-Ausstellung” in Keulen. In datzelfde jaar maakt hij kennis met Franz Marc en Wassily Kandinsky en de “Blaue Reiter“.

Blz. 57: Een haast vergeten strijd aan de Somme…in 1914                       

Eric Wils

Na het gevecht op 28 augustus 1914 werden eerst de Franse gewonden zo goed als mogelijk geholpen door de dorpsbewoners. Na de gewonden kwamen de doden, die pas vanaf 30 augustus met behulp van boerenkarren van het slagveld werden gehaald. In de hitte van augustus waren de lichamen al aan het ontbinden…

Blz. 67: Gabriele d’Annunzio, dichter in woord  en  strijder in  daad tot  ter dood van anderen                                                                                     

Freddy Vandenbroucke                                        

Gabriele d’ Annunzio sprak in mystieke bewoordingen, gebruikte woordspellingen en riep verheven gedachten op, trouwens ook een beproefd recept voor sekteleiders. Hij zwelgde in bombastische retoriek, zonder ooit ontnuchterd te worden door werkelijkheidszin. Bovenal hield hij van grootsheid, niet alleen als persoonlijk gevoel, maar ook als iets gemeenschappelijk en kleefde daar de gedachte aan dat daarvoor oorlog niet eens een noodzakelijk kwaad was.

Blz. 74: Tunnelling: de aardbeving-idee … Uit het dagelijkse leven van tunnelgravers…,                                                                                             

Herman Verstraete

Zoals bij veel geallieerden kregen de gravers royale hoeveelheden rum. Ze hadden het nodig. Op de stenen kruiken stond: SRD. Strong Rum: Dilute. Straf goedje: uitlengen. Dat uitlengen werd soms vergeten.

Blz. 80: Dunkirk: een film

Luc Vanacker

Wie een historisch correct verhaal wil horen, kan terecht in het vernieuwde Bastion 32 in Duinkerke. Het aantal bezoekers schoot er dank zij de film de hoogte in. Ook het boek van Joshua Levine, Duinkerke. Het verhaal achter de spectaculaire bioscoopfilm, biedt een vrij volledig en evenwichtig verhaal van de gebeurtenissen.

Blz. 83: Ontploffing in het munitiedepot Elzentap                                       

Luc Vanacker

Tijdens de voorbereiding van de Derde Slag bij Ieper werd beslist om bijkomende munitiedepots op te richten, onder meer op het gehucht Klein Leisele en bij de Elzentap. Niet alleen voor het Belgische leger, maar ook voor het Franse en het Britse.

Blz. 86: Twee Britten aan de Belgische kust

 Luc Vanacker

Op twee figuren van de Dover Patrol gaan we hier wat nader in: (1) luitenant Edward Wise van de monitor Severn en (2) onderluitenant Edgar Donovan van de Royal Naval Siege Guns in de duinen van Oostduinkerke.

Kort: Blz. 10: Een nieuw standbeeld voor Guynemer, Luc Vanacker. Blz. 56: Het verhaal achter sommige oorlogsmonumenten , Freddy Vandenbroucke. Blz. 66: Column: De varkens van Hasselt,Luc Vandeweyer . Blz. 89: Erratum – Jules Deman (Shrapnel 2017 nr.3)  Francis Devlamynck

Inhoud shrapnel 2007 nr.3

Blz 2: Wat zijn recensies waard?

Luc Vandeweyer

Blz 3: De Franse inbreng in de Derde Slag bij Ieper

Freddy Vandenbroucke

Dat paste volkomen in het concept van les offensives à objectifs limités.

Blz 9: Tijdens de Derde Slag bij Ieper werd verwoed gevochten voor het Herenthage park dat meerdere malen van bezetter wisselde

Etienne Delannoo+

Nu volgde wat de Britten ‘Haig Weather’ noemden; zonder ophouden regende het van 31 juli tot 4 augustus. De 30th Division werd na enkele dagen afgelost door de 18th Division. Dag en nacht wachtten de mannen nu in het verzopen land in granaattrechters waar soms lijken in ronddreven’.

Blz 33: Hoe een nederlaag herdenken? Of elke oorlog duurt honderd jaar

Herman Verstraete

Nooit had een Franse president zich daar vertoond. Want in 1917 een zodanige mislukking dat latere Franse schoolboeken Chemin des Dames slechts heel schuchter vermeldden. Daar het Franse leger – zoals ieder leger – moeilijk begrip voor opstandige poilus kan opbrengen, is het voor een president, chef van het leger, dubbel moeilijk zich daar te laten zien.

Blz 35: Jules Joseph Deman, Belgisch soldaat in de Grote Oorlog,

Francis Devlamynck

Na verloop van tijd werden cavaleristen getransfereerd naar de artillerie. Zo ging Jules Deman op 30 november 1916 over naar het 5e Artillerieregiment in zijn vroeger Ve Legerdivisie.

Blz 45: 1914: De spookspoorlijn van Warneton naar de Zwijnebak

Freddy Vandenbroucke

Op de militaire kaart, uitgegeven in 1911 staat een spoorvak ingetekend dat aftakt bij Warneton (Waasten) van de lijn Kortrijk – Armentières. Maar toen in 1914 de oorlog uitbrak was er wellicht enkel een concessie verleend maar de aanleg was nog niet aangevat.

Blz 49: Paul Mauk, Duitslands jongste gesneuvelde, Wim Degrande

Paul Mauk heeft de illustere eer als jongste gesneuvelde Duitse oorlogsvrijwilliger uit WO1 de geschiedenis in te gaan. Of dit wordt althans aangenomen. Hij stierf nog geen 15 jaar oud.

Blz 55: ‘Hij was direct een lijk’: de Slag bij Sint-Margriete-Houtem vanop de eerste rij

Yves Derveaux

Dankzij Le Combat de Hautem-Sainte-Marguerite (1923) van kolonel Crame weten we perfect wie er zich waar bevindt op die noodlottige 18de augustus. Majoor Dugniolle geeft rond de middag de 1ste, 2de en 3de compagnie van het I/22 Li de opdracht om positie in te nemen in de loopgraven 800 meter ten oosten van Sint-Margriete-Houtem.

Blz 61: Geblinddoekt …’Shot at dawn’ in de Ieperboog

Marnick Storme

Meer dan de helft van de 346 mannen die door het Britse leger gefusilleerd werden voor een militair vergrijp, vochten in de Ieperboog.

Blz 65: Poilu cocu…Bedrogen en woest van colère!   

 Herman Verstraete

…in WO I: Zonder remmen vertoonde ze zich met mannen in het publiek, in cafés, uitgedost en opgetut in uitdagende toiletten. Niemand kon ernaast kijken…

Blz 67: De verleidelijke overwinnaars

Herman Verstraete

… in WO II: Op een van de bekende Duitse affiches in Frankrijk stond: “Populations abandonnées, faites confiance au soldat allemand”.

Blz 71: Van kasteel naar het front; de oorlogsdagboeken van Jozef Simons 1914 -1918,

Stijn Geudens

Zijn bekendste werk is zonder twijfel de frontroman Eer Vlaanderen vergaat (1927) over de Vlaamse bewustwording in de loopgrachten aan de IJzer.

Blz 75: General Sixt von Armin

Jan Vancollie

Friedrich Bertram Sixt von Armin neemt op 16 juni 1870 dienst in het toen nog Pruisische leger om net als zijn vader een militaire carrière te beginnen.

Blz 78: De Russen van Adinkerke

Luc Vanacker

In Adinkerke bevinden zich vier Russische graven op Adinkerke Military Cemetery.

Blz 83: Dokter Jozef Verduyn, de man achter de Heldenhulde,

Luc Vanacker

Op 1 augustus 1914 werd Jozef Verduyn opgeroepen als adjunct-geneesheer, een functie die hij heel de oorlog zou uitoefenen. Hij werd beoordeeld als: ‘Een robuuste gezondheid, een standvastig karakter, een goede opvoeding, gezond verstand, gedisciplineerd tegenover zijn meerderen, maar te familiaar tegenover soldaten.’

Blz 86: Moresnet: een historisch schampschot

Freddy Vandenbroucke

Belgisch Moresnet, Neutraal Moresnet, Neu – Moresnet en nog eens een zinkmijn. Probeer daar maar een lijn in te trekken.

Kort: Blz 44: De Franse voorgeschiedenis van de staat Syrië, Freddy Vandenbroucke . Blz 48: Maggi in oorlog , Herman Verstraete Blz 54: Henri Chassaigne was een nietsnut en een schavuit, Freddy Vandenbroucke Blz 74: De zaak Guynemer, het misplaatste misprijzen voor de volkse overlevering, Luc Vanacker

Inhoud shrapnel 2007 nr.2

Blz   2:  De Frontbeweging: bakermat van de ‘open frontbrieven’  

Luc Vandeweyer

 Blz   4: De forten van Maubeuge waren niet bestand tegen het zware Duitse geschut     

Freddy Vandenbroucke

De fortengordel rond Maubeuge was ouder dan die rond Luik en Namen, nog voor de krachtige brisantgranaat ter beschikking kwam. De term brisantie verwijst naar het versplinterend effect van een springstof. Krachtiger chemische mengsels, samen met de ontsteking met vertraging, hadden tot gevolg dat de gemetselde forten totaal verouderd waren.

Blz 15:  ‘In Vlaanderen heb ik gedood’ – Een vergelijking van fictie met feiten                    

Jasper J. Wielaert

Aan weerszijden van de ingang van de Prins Albrecht Kazerne te Brussel, Karmelieten­straat 24, hangen zware bronzen plaquettes. Ze memoreren dat het 1e en 2e Regiment Grenadiers op 3 augustus 1914 op pad gingen om tegen de Duitsers ten strijde te trekken. Eén van degenen die mee marcheerde was soldaat Jean Gustave Schoup, die in september 1932 zijn aanklacht In Vlaan­deren heb ik gedood zou publiceren, een van de weinige Nederland­se anti­militaristische romans van zijn tijd.

 Blz 27: Ernest Claes: biografisch doorgelicht                                       

Freddy Vandenbroucke

Hij heeft geen vlag voor zijn volk gedragen, geen muren bestormd, niet gemuit, niet geleraard, niet gepreekt, maar hij wist zijn volk te raken in het hart met een toverwoord: Er was eens…”  (Gerard Walschap).

 Blz 35: Tussen Duitse laars en Vlaamse (blauw)voet

Yves Derveaux

De bewogen oorlogsjaren van een Tieltse principaal: In maart 1908 verschijnt Menenaar Oscar Vanden Abeele voor het eerst op de voorgrond. Hij wordt de nieuwe principaal – wat een mooi woord om de directeur van een rooms-katholieke school te benoemen – en houdt voor het eerst in de geschiedenis van het college een welkomstwoord in het Vlaams.

 Blz 37: Oyonnax: of de symboolwaarde van Elf November     

Herman Verstraete

Pétain (1943): Spreek niet van weerstanders! Het is schorremorie dat de lokale bevolking besteelt. Ze zijn niets waard. We zullen ze trouwens allemaal wegvegen. Ze kennen geen discipline. Het is een zootje ongeregeld, zonder leiding, zonder opleiding, zonder middelen tot verweer. Het zijn terroristen en bandieten.

 Blz 41: Amand De Backer: Foute held,  foute herinnering    

Paul De Vuyst

Wie sterft gaat heen in de tussentijd. Pas wanneer er geen levende herinnering van iemand meer is, wordt men geschiedenis. Amand De Backer is geschiedenis. Hier volgt zijn verhaal opnieuw want in het licht van herinneringen sterft men niet opnieuw. Zijn verhaal is een verzameling feiten uit vele hoeken geworden. Het is niet alleen het verhaal van een verboden held maar ook van iemand die vreesde te moeten sterven als foute herinnering of fout verhaal.

 Blz 51: Huzaar Kniggge speurde van op kerktorens naar de vijand    

Freddy Vandenbroucke

Gedurende de oorlog schreef Freiherr Knigge bijna dagelijks een brief aan zijn ouders. Deze geven zoals in een dagboek, de persoonlijke belevenissen en indrukken van de toenmalige 19-jarige weer: spontaan, beknopt en in een opgewonden sfeer, dikwijls onder ongunstige omstandigheden, in  koude en bij slechte belichting geschreven.

 Blz 61:Theoloog Teilhard de Chardin,1881-1955,  jezuïet  en poilu       

Freddy Vandenbroucke

Eind jaren vijftig en in de jaren zestig was hij een theologisch cultfiguur, deze jezuïet die ook natuurkundige was en tijdens de eerste wereldoorlog brancardier. In zijn talloze brieven schreef hij onder meer: “In dat uur [aan de frontlijn] spelen klaarblijkelijk de vervoering en een zekere bedwelming een grote rol. Daardoor is de infanterist die de loopgraven verlaat, een bijzonder mens die een minuut heeft beleefd waarvan de anderen geen vermoeden hebben”.

 Blz 71: Fictie en realiteit  vermengd in  ‘Offer voor een verloren zaak’

  Freddy Vandenbroucke

“De enige bron was [aanvankelijk] het doodsprentje met veel foutieve informatie. Ook streekgenoot Herman Welters [die verder eveneens prominent in het verhaal voorkomt] leefde echt in die tijd en was ook een ver familielid van mijn overgrootvader. Dankzij de Duitse oorlogsgravenstichting kon ik tenminste de eenheden waarin ze dienden achterhalen. Vervolgens wist ik de geschiedenissen van beide regimenten te bemachtigen, zodat het geraamte van het verhaal kon ontstaan: hun tocht vanuit hun dorp naar de plek die hun graf zou worden. De militaire carrières van Heinrich en Hermann zijn niet met zekerheid vast te stellen, de verwikkelingen in de roman berusten op fictie”.

 Blz 75: Het garnizoen Ieper in 1913 – 1914                                                    

 Roger V. Verbeke

Ieper heeft een ingewikkelde geschiedenis, onder andere als garnizoensstad: sinds eeuwen en tot op heden. In de brochure Ieper garnizoensstad, van 1992, publiceerde het Centrum Historische Documentatie van de Krijgsmacht een lijst van Belgische eenheden die ooit een periode in Ieper gevestigd waren. In het kader van de herdenking van de wereldoorlog 1914-1918 beperken we ons tot de vooroorlogse tijd.

Blz 85: Het werk van de tunnelling companies na de Slag bij Passendale  

 Alex Deseyne

Al tijdens de Slag bij Passendale dreigt ook de huisvesting van de troepen een belangrijk probleem te vormen. Immers, na de artillerie‑orkaan die de streek veranderd heeft in een maanlandschap, zijn geen bovengrondse schuilplaatsen meer overgebleven. Alleen veroverde Duitse bunkers bieden een relatieve bescherming. Daarom leggen de  tunnellers vanaf september 1917 een verwoede activiteit aan de dag.

 Kort: Blz  3:   Mijn eerste kennismaking met de oorlog (vertaling)  Fernand Verstraete. Blz  14:  Wennen aan de oorlog?  Herman  VerstraeteBlz  21:  Werden de Franse  poilus opgefokt  tot aanvalszuchtige  drinkebroers?   Herman Verstraete. Blz  26:  De wereldorde van Napoleon werkte nog 100 jaar;  Freddy Vandenbroucke. Blz  39:  Gallipoli: van sensatie in de kranten tot geschiedschrijving. Jeannick Vangansbeke. Blz 40:  Hoe keek men tijdens de oorlog aan tegen bewegende beelden van oorlogshandelingen die in cinemazalen werden vertoond, ook in neutrale landen? Freddy Vandenbroucke. Blz 48:   Wie was de vader van het idee ‘graf voor de onbekende soldaat’? Herman Verstraete. Blz 50:   Camiel Ottevaere: Spion tegen wil en dank? Freddy Vandenbroucke. Blz 60: . Het non-verhaal over Sebastian Paustian.  Freddy Vandenbroucke. Blz 84:  Verdienstelijk werk van luitenant de Dorlodot vanuit Folkestone.  Johnny Driesen

Inhoud Shrapnel 2017 nr. 1

Blz.   2: Louis Nijs wordt slachtoffer van Shell shok in oktober 1914 

 Luc Vandeweyer

 Blz.  3: De Naamse fortengordel    

Freddy Vandenbroucke

In dezelfde periode als rond Luik werden ook rond Namen forten gebouwd, geen twaalf zoals rond Luik maar negen. Dit alles werd welwillend bekeken zowel door Frankrijk als vooral Duitsland.

Blz. 23: Herbert –  George Wells, visionair  of  fantast?

 Freddy Vandenbroucke

Een loopbaan als wetenschapper zat er niet in voor hem. Hij zou zijn verworven kennis over de natuurwetten, de biologie maar ook de technische toepassingen op een andere manier uitwerken: als romanschrijver.

Blz. 29: Een boodschap van 100 jaar geleden

Fernand  Verstraete

Als commandant van zo een grote eenheid als een legerkorps dat vier divisies telt (ongeveer 80 000 man) is het voor mij onmogelijk alle loopgraven van de verscheidene frontlijnen en alle kampen te bezoeken en iedere persoon te spreken, wat ik echter wel zou willen doen. U moet mijn wil om dit te doen, inzien en dit gedrukt bericht in plaats van het gesproken woord aanvaarden.

Blz. 33: Bijna 70 jaar na datum verscheen een boek vol venijn over de Belgische militaire leiding: ‘L’ An 14, La Campagne des Illussion’

Freddy Vandenbroucke & André Gysel

Vele tientallen jaren na datum heeft Henri Bernard  zich geworpen op bijna 3 000  handgeschreven blaadjes die zijn vader destijds had neergepend. In augustus 1914 was vader Bernard bataljonscommandant in de graad van majoor bij de Jagers te Voet. Enkele maanden later was hij, in de graad van kolonel, bevelvoerder van een brigade tot een mislukte aanval op de petroleumtorens in Diksmuide een einde maakte aan die veel belovende carrière.

Blz. 43: Roland Dorgeles; ‘Houten Kruisen’ (boekintroductie)

Freddy Vandenbroucke

“We plachten over ons leven te praten als over iets  wat al dood was, de vaste overtuiging niet meer terug te keren scheidde ons als een grenzeloze zee van het leven, en zelfs onze hoop leek te slinken, beperkten zich tot de wens om in leven te blijven tot we zouden worden afgelost. Er waren te veel granaten, te veel doden, te veel kruisen, vroeg of laat zouden wij aan de beurt zijn”.

 Blz. 49: Deserteur Schoup en zijn oorlogsroman

Roger V. Verbeke

In 1932 publiceerde hij in Rotterdam zijn debuutroman In Vlaanderen heb ik gedood. – Vertelde hij overal de waarheid? Overdreef hij niet? Gaf hij zichzelf niet de hoofdrol? Hoe verklaart hij zijn vaandelvlucht?

Blz. 51: Hoe het  met J. G.  Schoup  verder verliep…

Jasper J. Wielaert

Jean Gustave Schoup liep langs de oostelijke oever van de Schelde in de stroom burgervluchtelingen mee, incognito in burgerkledij. Op 9 oktober 1914 kwam hij aan. In Ossendrecht vond hij logies in een pension, tot hij als soldaat herkend werd. “Den tweeden dag van mijn verblijf in Holland werd ik door een oprecht vaderlander, een hoogstaand patriot, verraden en door de Nederlandsche autoriteiten geïnterneerd”, zou hij achttien jaar later in zijn anti-oorlogsroman schrijven.

Blz. 62: Berthe Perrier, weduwe met witte sluier, of de compromissen in oorlogstijd

Herman Verstraete

Van haar vader erfde ze de gave feilloos runderen, paarden en veulens op hun waarde te schatten. Ze leverde haar melk wel af met witte handschoenen maar bleef een echte boerin.                                              

Blz. 64: Een furie van anti-Duitse hysterie

Herman  Verstraete

De barbaren zijn onder ons! Het begon met een anti-Kultur-kruistocht tegen Duitse woorden, want het Duits was ‘arrogant en hoogvaardig’. Woorden als Sauerkraut en Hamburger en zoiets als Bismarck-oliebollen werden verboden en vervangen.

Blz. 67 De verdediging van Noord-Frankrijk   

Luc Vanacker

Rijsel lag tijdens de Eerste Wereldoorlog op zo’n 20 km van het front, maar wel in bezet gebied. Meteen na de oorlog barstte in ‘la capitale des Flandres’ een felle polemiek los over de vraag waarom de stad in het begin van het conflict niet beter verdedigd was geweest.

Blz.71: Wandeling door het militaire verleden van Rijsel

Luc Vanacker

We starten onze wandeling bij de citadel, waar in 2017 twee nieuwe betalende parkings geopend werden op het oude exercitieplein Champs de Mars. Er zijn wel nog gratis randparkings waar je de metro kunt nemen tot het centrum, onder meer in Lomme en 4 Cantons.

Blz. 79: Het Belgische 3e Linieregiment in de Grote Oorlog, het regiment van mijn oudoom Emiel Schelstraete

Eric R.J. Wils

Alle vier de broers Schelstraete kwamen voor de Eerste Wereldoorlog op voor de loting van het Belgische leger en werden uitgeloot. Emiel had de droom toe te treden tot de Belgische Rijkswacht en een periode bij het leger was daarvoor als eenvoudige boerenknecht een opstap. Hij meldde zich in april 1909 vrijwillig aan bij het 3e Linieregiment dat garnizoenen had in Ieper en Oostende.

Kort: Blz. 28:  Cassel: Scheiding van kerk en staat? Luc  Vanacker.  Blz. 32a: Soldaat Edmond Berger, was hij misschien de eerste Franse gesneuvelde tijdens WO I?  Freddy Vandenbroucke. Blz. 32b: Het verhaal achter een foto op een graf in een verre stad…Freddy  Vandenbroucke. Blz. 66:  De tragische dood van twee gendarmen; Freddy  Vandenbroucke.