Tijdschrift

 

Door onderstaande link aan te klikken komt je op een aparte blog omtrent het driemaandelijks tijdschrift ‘Shrapnel’.

http://blindganger.wordpress.com

INHOUDSOPGAVE SHRAPNEL 2017 NR. 3

Blz 2: Wat zijn recensies waard? Luc Vandeweyer

Blz 3: De Franse inbreng in de Derde Slag bij Ieper

Freddy Vandenbroucke

Dat paste volkomen in het concept van les offensives à objectifs limités.

Blz 9: Tijdens de Derde Slag bij Ieper werd verwoed gevochten voor het Herenthage park dat meerdere ma-len van bezetter wisselde

Etienne Delannoo+

Nu volgde wat de Britten ‘Haig Weather’ noemden; zonder ophouden regende het van 31 juli tot 4 augustus. De 30th Division werd na enkele dagen afgelost door de 18th Division. Dag en nacht wachtten de mannen nu in het verzopen land in granaattrechters waar soms lijken in ronddreven’.

Blz 33: Hoe een nederlaag herdenken? Of elke oorlog duurt honderd jaar

Herman Verstraete

Nooit had een Franse president zich daar vertoond. Want in 1917 een zodanige mislukking dat latere Franse schoolboeken Chemin des Dames slechts heel schuchter vermeldden. Daar het Franse leger – zoals ieder leger – moeilijk begrip voor opstandige poilus kan opbrengen, is het voor een president, chef van het leger, dubbel moeilijk zich daar te laten zien.

Blz 35: Jules Joseph Deman, Belgisch soldaat in de Grote Oorlog

Francis Devlamynck

Na verloop van tijd werden cavaleristen getransfereerd naar de artillerie. Zo ging Jules Deman op 30 november 1916 over naar het 5e Artillerieregiment in zijn vroeger Ve Legerdivisie.

Blz 45: 1914: De spookspoorlijn van Warneton naar de Zwijnebak

Freddy Vandenbroucke

Op de militaire kaart, uitgegeven in 1911 staat een spoorvak ingetekend dat aftakt bij Warneton (Waasten) van de lijn Kortrijk – Armentières. Maar toen in 1914 de oorlog uitbrak was er wellicht enkel een concessie verleend maar de aanleg was nog niet aangevat.

Blz 49: Paul Mauk, Duitslands jongste gesneuvelde Wim Degrande

Paul Mauk heeft de illustere eer als jongste gesneuvelde Duitse oorlogsvrijwilliger uit WO1 de geschie-denis in te gaan. Of dit wordt althans aangenomen. Hij stierf nog geen 15 jaar oud.

Blz 55: ‘Hij was direct een lijk’: de Slag bij Sint-Margriete-Houtem vanop de eerste rij

Yves Derveaux

Dankzij Le Combat de Hautem-Sainte-Marguerite (1923) van kolonel Crame weten we perfect wie er zich waar bevindt op die noodlottige 18de augustus. Majoor Dugniolle geeft rond de middag de 1ste, 2de en 3de compagnie van het I/22 Li de opdracht om positie in te nemen in de loopgraven 800 meter ten oosten van Sint-Margriete-Houtem.

Blz 61: Geblinddoekt …’Shot at dawn’ in de Ieperboog

Marnick Storme

Meer dan de helft van de 346 mannen die door het Britse leger gefusilleerd werden voor een militair vergrijp, vochten in de Ieperboog.

Blz 65: Poilu cocu…Bedrogen en woest van colère!

Herman Verstraete

…in WO I: Zonder remmen vertoonde ze zich met mannen in het publiek, in cafés, uitgedost en opgetut in uitdagende toiletten. Niemand kon ernaast kijken…

Blz 67: De verleidelijke overwinnaars

Herman Verstraete

… in WO II: Op een van de bekende Duitse affiches in Frankrijk stond: “Populations abandonnées, faites confiance au soldat allemand”.

Blz 71: Van kasteel naar het front; de oorlogsdagboeken van Jozef Simons 1914 -1918

Stijn Geudens

Zijn bekendste werk is zonder twijfel de frontroman Eer Vlaanderen vergaat (1927) over de Vlaamse bewustwording in de loopgrachten aan de IJzer.

Blz 75: General Sixt von Armin

Jan Vancollie

Friedrich Bertram Sixt von Armin neemt op 16 juni 1870 dienst in het toen nog Pruisische leger om net als zijn vader een militaire carrière te beginnen.

Blz 78: De Russen van Adinkerke Luc Vanacker

In Adinkerke bevinden zich vier Russische graven op Adinkerke Military Cemetery.

Blz 83: Dokter Jozef Verduyn, de man achter de Heldenhulde

Luc Vanacker

Op 1 augustus 1914 werd Jozef Verduyn opgeroepen als adjunct-geneesheer, een functie die hij heel de oorlog zou uitoefenen. Hij werd beoordeeld als: ‘Een robuuste gezondheid, een standvastig karakter, een goede opvoeding, gezond verstand, gedisciplineerd tegenover zijn meerderen, maar te familiaar tegenover soldaten.’

Blz 86: Moresnet: een historisch schampschot

Freddy Vandenbroucke

Belgisch Moresnet, Neutraal Moresnet, Neu – Moresnet en nog eens een zinkmijn. Probeer daar maar een lijn in te trekken.

En verder:

Blz 44: De Franse voorgeschiedenis van de staat Syrië

Freddy Vandenbroucke

Blz 48: Maggi in oorlog Herman Versrtaete

Blz 54: Henri Chassaigne was een nietsnut en een schavuit Freddy Vandenbroucke

Blz 74: De zaak Guynemer, het misplaatste misprijzen voor de volkse overlevering Luc Vanacker

Advertenties